MisKokulum Anne ve Çocuk Sağlığı Forumu

Go Back   MisKokulum Anne ve Çocuk Sağlığı Forumu > HER DİLDEN - HER TELDEN > İslamiyet ve Dinler > Ayet, Hadis, Dua ve Genel Bilgiler

Cevapla
 
LinkBack Seçenekler Stil
  #1  
Alt 06.08.08, 01:36
Gülten - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Yönetici
 
Ruh Hali:
Üyelik tarihi: Jun 2008
Yaş: 39
Mesajlar: 24.911
Tecrübe Puanı: 390
Gülten has a reputation beyond reputeGülten has a reputation beyond reputeGülten has a reputation beyond reputeGülten has a reputation beyond reputeGülten has a reputation beyond reputeGülten has a reputation beyond reputeGülten has a reputation beyond reputeGülten has a reputation beyond reputeGülten has a reputation beyond reputeGülten has a reputation beyond reputeGülten has a reputation beyond repute
Standart Salavat-ı Şerifeler ve Faziletleri

Bismillâhirrahmânirrahîm

Elhamdülillâhi Rabbil Âlemîn,

Vessalâtü vesselâmü alâ seyyidinâ Muhammedin

ve âlihi ve sahbihi ecmaîn.


1. Kadı İyaz' ın Şifâ-i Şerif Kitabından, Zeydülhab (ra)' dan rivayetle: Peygamber Efendimiz (sas) buyurdular ki; "Kim bu salavatı okursa benim şefaatim ona vacib olur."

Allâhümme salli alâ Muhammedin ve enzilhül münzelel mukarrebe ındeke yevmel kıyâmeti.

2. İmam-ı Malik Hazretlerinin Muvattâ' sında, İmam Ahmed ibni Hambel Hazretlerinin Müsnedinde bulunan ve Ruveyfâ bini Sâbitil Ensâri (ra)' den rivayetle: Peygamber Efendimiz (sas) buyurdular ki; "Her kim bana salavat verirse sonunda bunu okusun."

Allâhümme enzilhül mak'adel mukarrebe ındeke yevmel kıyâmeti.

3. Ebu Hureyre (ra)' den rivayetle, Kadı İyaz' ın (rahimehullah) Şifâ-i Şerif Kitabından alınmıştır.

Allâhümme salli alennebiyyil ümmiyyi ve ezvâcihî ümmühâtil mü'minîne ve zürriyyetihî ve ehli beytihî kemâ salleyte alâ İbrâhîme inneke hamîdün mecîd.

4. Enes İbn-i Mâlik' ten rivayetle: Peygamber Efendimiz (sas) buyurdular ki; "Kim Cuma günleri bu şekilde salavat getirirse Hak Teâlâ onun seksen yıllık günahını affeder."

Allâhümme salli alâ Muhammedin abdike ve resûliken nebiyyil ümmiyyi.

5. Ezhar adlı kitapta Ebu Said-i Hudri (ra)' den rivayetle: Peygamber Efendimiz (sas) buyurdular ki; "Her fakir kimse sadaka verenlerin sevabı kadar sevab almak isterse bu vechile salavat versin."

Allâhümme salli alâ Muhammedin abdike ve resûlike ve salli alel mü'minîne vel mü'minâti vel müslimîne vel müslimât.

6. Ezhâr-ül Ehadis Kitabında, Enes İbni Mâlik (ra)' den rivayetle, Peygamber Efendimiz (sas) buyurdular ki; "Şu geçen kimsenin hergün kazandığı kadar hiç kimse amel edemez çünkü Cebrail (as) bana bildirdi ki, bu kimse hergün on defa şu salavâtı verir."

Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammedinin nebiyyi kemâ emertenâ en nusalliye aleyh,
Ve salli alâ seyyidinâ Muhammedinin nebiyyil ümmiyyi kemâ yenbeğî en yusalle aleyh,
Ve salli alâ seyyidinâ Muhammedinin nebiyyi biadedi men lem yusalli aleyh,
Ve salli alâ seyyidinâ Muhammedinin nebiyyi kemâ tuhibbü en yusalle aleyh.

7. Ravzatul Ehbab kitabında, Ebubekir Sıddık (ra)' dan rivayetle: Peygamber Efendimiz (sas) sağ tarafına oturmuşlardı, bu esnada kapıdan birisi girdi ve Efendimiz bu zâtı benimle kendi arasına oturttu. Adam gittikten sonra buyurdu ki; "Bu kişi bana şu şekilde salavat verir, onun için ona ikrâm et."

Allâhümme salli alâ Muhammedin kemâ hüve ehlühû,
Allâhümme salli alâ Muhammedin kemâ tuhibbü ve terdâ lehû.

8. Ezhar adlı kitabdan alınmıştır. Peygamber Efendimiz (sas) buyurdular ki; "Bir kimse bana günde yüz kere şu sûretle salavat verirse, inşallah ahirette Rabb'im önünde o kimseye şefaat eylerim."

Allâhümme salli alâ rûhi Muhammedin fil ervâh,
Ve salli alâ cesedi Muhammedin fil ecsâd,
Ve salli alâ kabri Muhammedin fil kubûr.

ÖNEMLİ NOT: Her kim Cuma gecesi (perşembe' yi Cuma' ya bağlıyan gece) bu ve bundan önceki (7. ve 8.) salavat-ı şerifeleri birlikte 70' şer defa okursa, inşallah Aleyhisselâtü Vesselâm Efenfimiz'i rüyasında görür.

9. Hısni Hasin Kitabında Ebu Yali Musuli (ra)' den rivayet olunmuştur. Peygamber Efendimiz (sas) buyurdular ki; "Bir kimse malının çok olmasını istiyorsa, bu suretle salavat okusun."

Allâhümme salli alâ Muhammedin abdike ve resûlike ve alel mü'minîne vel mü'minât vel müslimîne vel müslimât.

10. Şevâhidin Nübüvve Kitabında, Ebu Karsafe (ra)' dan rivayetle: Peygamber Efendimiz (sas) buyurdular ki; "Her kim yatağına yatmadan önce Tebâreke Sûresini okuyup, daha sonra dört defa bu salavatı söylerse, Hak Teâlâ (cc) iki melek gönderip bana ismi ile birlikte arz ederler. Ben de ona selam ve rahmet dilerim."

Allâhümme Rabbel hilli velharâm,
Ve Rabbel beledil harâm,
Ve Rabbel meş'aril harâm,
Bikülli âyetin enzeltehâ fî şehr-i Ramazan,
Belliğ rûha seyyidinâ Muhammedin, Minnî tahiyyeten ve selâmen.
__________________


Alıntı ile Cevapla
The Following User Says Thank You to Gülten For This Useful Post:
asuman  (20.10.08)
  #2  
Alt 06.08.08, 01:37
Gülten - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Yönetici
 
Ruh Hali:
Üyelik tarihi: Jun 2008
Yaş: 39
Mesajlar: 24.911
Tecrübe Puanı: 390
Gülten has a reputation beyond reputeGülten has a reputation beyond reputeGülten has a reputation beyond reputeGülten has a reputation beyond reputeGülten has a reputation beyond reputeGülten has a reputation beyond reputeGülten has a reputation beyond reputeGülten has a reputation beyond reputeGülten has a reputation beyond reputeGülten has a reputation beyond reputeGülten has a reputation beyond repute
Standart

Salavat-ı Şerifeler

70 bin salavat kuvvetinde salavat

Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina muhammedin ve ala alihi adede kema-lillahi ve kema yeligu bikemalih.

Tesiri 100 bin salavata denk salavat
Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina muhammedin innurizzatiyyi ves sirris sari fi sairil esmai ves sıfat.

120 bin salavat kuvvetinde salavat
Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina muhammedinil fatihi lima uğlika vel hatimi lima sebeka ven nasırıl hakki bil hakkı vel hadi ila sıratikel müstekıymi sallellahü aleyhi ve ala alihi ve eshabihi hakka kadrihi ve miktarihil aziym.

700 bin salavat kuvvetinde salavat
Allahümme salli ala seyyidina muhammedin adede ma fi ilmillahi selaten daimeten bidevami mülkillah.

3 kere okunuldulduğunda 70 bin kere Delal-ü Hayrat’i okumaya denk salavatAllahümme salli ala seyyidina muhammedin ve ala alihi salaten te’dilü cemi’a salevati ehli mehabbetike ve sellim ala seyyidina muhammedin ve ala alihi selamen ya’dilü selamehüm.

Sabah ve akşam 3er defa okunduğunda günahların kirinden arındıran salavat

Allahümme inni eselüke bike en tasülliye ala seyyidina muhammedin ve ala sairil enbiyai vel murseliine ve ala alihim ve sahbihim ecmeıne ve en tağfira li ma meda ve tahfezani fiima begiye.

Hz. Fatıma buyurmuş: Bir kimse bu salavatı bir kere okursa denizler mürekkep, ağaçlar kalem olsa bunun sevabını yazmakla bitiremez.
Allahümme salli ala men ruhuhu mihrabül ervahı vel melaiketi vel kevn. Allahümme salli ala men hüve imamül enbiyai vel murseliyn. Allahümme salli ala men hüve imamü ehlil cenneti ibadillahil mü’miniyn.

Peygamber efendimiz buyurmuş: Denizler mürekkep, ağaclar kalem ve bütün melekler katip olsalar ve kıyamete kadar yazsalar denizler biter, kalemler tükenir, bu salavatin sevabını tamam yazamazlar. Sabah ve aksam 3er defa okunulması tavsiye edilmektedir.

Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammedin fiyl evveliyn vel ahiriyn ve fil meleil ala ila yevmiddiyn.

Peygamber efendimiz buyurmuş: Bu salavatı okuyarak üzerime salavat getirene şefaatım vacib olur.
Allahümme salli ala muhammedin ve enzilhül münzelel mugarrabe minke yevmel kıya-meh.

Peygamber efendimiz buyurmuş: Bir kimse yatmadan önce bu salavatı açıktan 70 kere okursa, beni rüyasında görür.

Allahümme salli ala ruhi seyyidina muhammedin fil ervah. Allahümme salli ala cesedi seyyidina muhammedin fil ecsad. Allahümme salli ala gabri seyyidina muhammedin fil kubur. Allahümme ebliğ ruha seyyidina muhammedin minni tehıyyeten selaten ve selema.

40 gün sabah namazından sonra okuyanın istediği hayırlı bir iş gerçekleşirAllahümme salli ala seyyidina muhammedin abdike ve rasulike ve haliylike ve habiibike salaten ergabiha merakiyel ihlasi ve enalü biha ğayetel ihtisası ve sellim tesliymen adede ma ahata bihi ilmüke ve ehsahü kitabüke küllema zekera kezzakirune ve ğafele an zikrihil ğafilun.

Salavat-ı tefriciyye - günde en az 41 kere okunulduğunda hastalara şifa verir

Allahümme salli salaten kamileten ve sellim selamen tammen ala seyyidina muhammedi- nillezi tenhallü bihil ugadü ve tenfericü bihil kürabü ve tügda bihil havaicü ve tünalü bihirre ğaibü ve husnül havaatimi ve yüstesgal gamamü bi vechihil keriimi ve ala alihi ve sahbihi fii külli lemhatin venefesin bi adedi küllin ma’lümin lek.


Salavat Getirmenin Fazileti

Peygamber Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem), bize, hem bu dünya hem de ahiretimiz için gerekli olan şeyleri söylemiştir. Bundan dolayı O'nun emirlerine kulak vermeliyiz.

Salât kelimesi, Peygamberimiz'e (s.a.v) yapılan duâ, istiğfar ve rahmet gibi anlamlara geliyor. Selam malum olduğu üzere, muhatabına sağlık ve esenlik dileklerini sunma ameliyesidir. Günlük dilde daha çok kullandığımız salavat ise, salât kelimesinin çoğuludur. Allah, "Muhakkak ki Allah ve melekleri Peygamber'e hep salât ederler. Ey iman edenler! Siz de ona salât edin ve tam bir içtenlikle selâm verin." (Ahzab, 33/56) buyurarak bizlerden Efendimiz'in (s.a.v) ismini andığımız zaman salavat getirmemizi istiyor. Bu ayetten hareketle alimlerimiz Allah Rasulü'nün (s.a.v) isminin geçtiği yerde bir defa salât ve selâm getirmenin vacip olduğunu, isminin tekrar edilişi sayısınca ise salavat getirmenin müstehap olduğunu söylemişlerdir.

Esasen hayatı boyunca ümmeti üzerine titreyen Efendimiz'in (s.a.v) adı zikredildiğinde bu işi hafife almadan, salât ü selam getirmeyi bir ibadet çoşkusu içinde yerine getirmeliyiz.

Büyük veliler, salât ü selamı teşvik eden âyet ve hadîslerden hareketle birbirinden güzel salavat örnekleri ortaya koymuşlardır. "Delâilü'l-hayrât" bunlardan biridir. Delâilü'l-hayrât çok güzel salavatlar vardır.

Efendimiz'e salât ve selâm getirmenin önemini vurgulayan pek çok hadis-i şerif rivâyet edilmiştir.

1. "Kim bana bir defa salât getirirse, Allah da ona on salât getirir ve on günahını affeder; on derece yükseltir." (Nesei, Sehv, 55)

2. "Yeryüzünde Allah'ın seyyah melekleri vardır. Onlar ümmetimin selâmını (anında) bana ulaştırırlar." (Nesei, Sehv, 46)

3."Kim bana tek bir defa salât u selâm getirirse, Allâh da ona on defa salât eder." (Dâvud, Vitr, 26; Dârimî, Rikâk, 58)

4. "Kıyamet günü bana insanların en yakını, bana en çok salavat edendir."43

"Gerçek cimri, yanında anıldığım hâlde bana salavat etmeyendir." (Tirmizi, Daavât, 110)

5. Bir gün Resûlullah sevinçli olarak geldi. Kendisine: "Sizi sevinçli görüyoruz!" denilince, şöyle buyurmuşlardır: "Bana melek geldi ve şu müjdeyi verdi: "Ey Muhammed! Rabb'in diyor ki: "Sana salât eden herkese benim on rahmette bulunmam, selâm eden herkese de benim on selâm etmem sana (ikram olarak) yetmez mi?" (Nesei, Sehv, 55)

6. "Allah benim için iki melek görevlendirmiştir. Ben bir müslümanın yanında anıldım da bana salavat getirdi mi, mutlaka o iki melek ona: "Allah seni bağışlasın" derler. Allah Teâlâ ve diğer melekleri de o iki meleğe cevap olarak: "Amîn" derler. Bir müslümanın yanında adım zikrolunduğunda da bana salavat getirmedi mi, mutlaka o iki melek: "Allah seni bağışlamasın." der. Yüce Allah ve öteki melekler de o iki meleğe cevaben: "Amîn" derler." (Heysemî, Mecmeu'z-Zevâid, 10/164-166) buyurmuşlardır.

Ali Faik Yurtöven Hz
__________________


Alıntı ile Cevapla
The Following User Says Thank You to Gülten For This Useful Post:
asuman  (20.10.08)
  #3  
Alt 06.08.08, 01:38
Gülten - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Yönetici
 
Ruh Hali:
Üyelik tarihi: Jun 2008
Yaş: 39
Mesajlar: 24.911
Tecrübe Puanı: 390
Gülten has a reputation beyond reputeGülten has a reputation beyond reputeGülten has a reputation beyond reputeGülten has a reputation beyond reputeGülten has a reputation beyond reputeGülten has a reputation beyond reputeGülten has a reputation beyond reputeGülten has a reputation beyond reputeGülten has a reputation beyond reputeGülten has a reputation beyond reputeGülten has a reputation beyond repute
Standart

Resulullah S.A efendimize okunan salavat

Resululah S.A. efendimiz şöyle buyurdu:
"Bana salavat okuyan her kulun salavatı, ağzından çıkar çıkmaz yola koyulur. Ne deniz bırakır; ne de kara.Ne şark kalır; ne de garb. Her yana dağılır ve şöyle der:

Ben, falanın oğlu falan kimsenin salavatıyım. Benimle, seçkin, yaratılmışların hayırlısı, Muhammed S.A. üzerine salavat okudu.

Onun bu sözünü duyan her şey, canlı cansız, karada ve denizde ne varsa onun üzerine salavat getirir.

O kulun okuduğu salavattan bir kuş yaratılır; yetmiş bin kanadı vardır. O kuşun, bu kanatlarının her birinde yetmiş bin tüy vardır. Her tüyün de yetmiş bin yüzü vardır. Her yüzün yetmiş bin ağzı vardır. Her ağzın da yetmiş bin dili vardır; bu dillerin her biri yetmiş bin lügatte konuşur; Allah-ü Taala'yı öylece tesbih ederler. Btün bu okunan tesbihlerin sevabını, Allah-ü Taala o salavatı okuyan kulun sevap hanesine yazar."

Delail-i Hayrat Şerhi KARA DAVUT kitabından alınmıştır
__________________


Alıntı ile Cevapla
The Following User Says Thank You to Gülten For This Useful Post:
asuman  (20.10.08)
  #4  
Alt 06.08.08, 01:42
Gülten - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Yönetici
 
Ruh Hali:
Üyelik tarihi: Jun 2008
Yaş: 39
Mesajlar: 24.911
Tecrübe Puanı: 390
Gülten has a reputation beyond reputeGülten has a reputation beyond reputeGülten has a reputation beyond reputeGülten has a reputation beyond reputeGülten has a reputation beyond reputeGülten has a reputation beyond reputeGülten has a reputation beyond reputeGülten has a reputation beyond reputeGülten has a reputation beyond reputeGülten has a reputation beyond reputeGülten has a reputation beyond repute
Standart

EFENDİMİZ ALEYHİSSELAM BUYURDU:

ismimi duyunca salavat getirmeyen, insanların en cimrisidir ve acizidir.
üzerime salavat getirmeden dağılan bir topluluk pişmanlık duyacaktır.
adımı duyunca salavat getirmeyen, yüzü koyun sürünsün.
üç kişi yüzümü göremeyecektir.ana babasına isyan eden,sünnetimi terk eden,üzerime salavat getirmeyen.

adımı işitipte salavat getirmeyen, bana cefa etmiştir ve sonu mutsuz kimsedir.
üzerime salavat getirmeyi unutan, cennetin yolunuda unutmuştur.
bana en yakın olanlar, üzerime en çok salavat getirenler olacaktır.
üzerime salavat getirirseniz ALLAH da sizin üzerinize salavat getirir.
bana salavat getirin nerede olursanız olun salavatınız bana ulaşır.
cuma günü ve geceleri üzerime (100)defa salavat getirenin ALLAH TEALA otuzu dünyaya, yetmişi ahirete ait olmak üzere yüz hacetini kabul eder.
dua ile sema arasında bir engel vardır. üzerime salavat getirilince engel açılır, dua yerine ulaşır.

sünnetime ihya eden, üzerime salavat getiren, darda kalanlara yardımda bulananlar kıyamet gününde arşın gölgesinde olacaklardır.
sırat üzerinde kalmış, hurma yaprağı gibi tirtir titreyen bir adam gördüm. o anda üzerime getirdiği salavat-ı şerife gelip onu o durumdan kurtardı.
meclislerinizi salavat ile süsleyiniz.

kıyamet günü büyük ecir almak isteyen, üzerime salavat getirsin.
cuma günü üzerime (80)salavat getirenin seksen senelik günahı affolunur.
üzerime salavat getirilmeden yapılan hiçbir dua kabul olunmaz.
karşılaşan iki mü'min salavat getirerek musafaha ederlerse, geçmiş ve gelecek günahları bağışlanır.

üzerime bir günde(1000)defa salavat getiren kimseye cennetteki makamı gösterilmedikçe ölmez.

kıyamet gününde insanların bana en yakın olanları, üzerime en çok salavat getirenlerdir.

bana bir defa salavat getirene ALLAH TEALA on defa rahmet eder; on defa salavat getirene ALLAH TEALA yüz defa rahmet eder; yüz defa getirenin ik gözü arasına münafıklıktan ve cehennemden beri olduğuna dair berat yazılır. kıyamet gününde ie ALLAH TEALA onu şehitlerle birlikte iskan eder.
yeryüzünde ALLAH'ın vazifeli melekleri vardır. onlar ümmetimin getirdileri selamı bana ulaştırır.

kabrimi bayram yerine çevirmeyin, üzerime salavat getirin. zira nerede olursanız olun getirdiğiniz salat ü selamlar bana ulaşır.

Yanında anıldığım halde üzerime salavat getirmeyen kimsenin yüzü yere sürtülsün, hakarete uğrasın.
__________________


Alıntı ile Cevapla
The Following User Says Thank You to Gülten For This Useful Post:
asuman  (20.10.08)
  #5  
Alt 06.08.08, 01:44
Gülten - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Yönetici
 
Ruh Hali:
Üyelik tarihi: Jun 2008
Yaş: 39
Mesajlar: 24.911
Tecrübe Puanı: 390
Gülten has a reputation beyond reputeGülten has a reputation beyond reputeGülten has a reputation beyond reputeGülten has a reputation beyond reputeGülten has a reputation beyond reputeGülten has a reputation beyond reputeGülten has a reputation beyond reputeGülten has a reputation beyond reputeGülten has a reputation beyond reputeGülten has a reputation beyond reputeGülten has a reputation beyond repute
Standart Peygamber Efendimiz (s.a.v.)'e Salavat-ı Şerif

Peygamber Efendimiz (s.a.v.)'e Salavat-ı Şerif
Getirmenin Faydalarından Bazıları;


İlginizden dolayı Rabbim sizlerden razı olsun
__________________


Alıntı ile Cevapla
The Following User Says Thank You to Gülten For This Useful Post:
asuman  (20.10.08)
  #6  
Alt 12.01.10, 12:04
Gülten - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Yönetici
 
Ruh Hali:
Üyelik tarihi: Jun 2008
Yaş: 39
Mesajlar: 24.911
Tecrübe Puanı: 390
Gülten has a reputation beyond reputeGülten has a reputation beyond reputeGülten has a reputation beyond reputeGülten has a reputation beyond reputeGülten has a reputation beyond reputeGülten has a reputation beyond reputeGülten has a reputation beyond reputeGülten has a reputation beyond reputeGülten has a reputation beyond reputeGülten has a reputation beyond reputeGülten has a reputation beyond repute
Standart

Efendimiz Aleyhisselam buyurdu:

- Bana en yakın olanlar, üzerime en çok salâvat getirenler olacaktır.

- Üzerime salâvat getirirseniz Allah da (c.c) sizin üzerinize salâvat getirir.

- Bana salâvat getirin. Nerede olursanız olun salâvatınız bana ulaşır.

- Allah Teâlâ (C.C) buyurdu: "Bir defa salâvat getirene Ben ve meleklerim on defa salâvat getiririz."

- Cuma günü ve geceleri üzerime (100) defa salâvat getirenin Allah Teâlâ (c.c) otuzu dünyaya, yetmişi ahirete ait olmak üzere yüz hacetini kabul eder.

- Dua ile sema arasında bir engel vardır. Üzerime salâvat getirilince engel açılır, dua yerine ulaşır.

- Sünnetimi ihya eden, üzerime salâvat getiren, darda kalanlara yardımda bulunanlar kıyamet gününde arşın gölgesinde olacaklardır.

- Sırat üzerinde kalmış, hurma yaprağı gibi tirtir titreyen bir adam gördüm. O anda üzerime getirdiği salâvat-i şerife gelip o durumdan onu kurtardı.

- Dün gece acayip bir şey gördüm. Adamın biri Sırat üzerinde düşüp kalkıyordu. O anda üzerime getirdiği salâvat geldi. Elinden tuttuğu gibi Sırat'tan geçirdi.

- Meclislerinizi salavat ile süsleyiniz.,

- Kıyamet günü büyük ecir almak isteyen, üzerime salavat getirsin.

- Cuma günü üzerime (80) kere salavat getirenin seksen senelik günahı affolunur.

- Üzerime salavat getirilmeden yapılan hiçbir dua kabul olunmaz.

- Karsılaşan iki mü 'min salavat getirerek musafaha ederlerse, geçmiş ve gelecek günahları bağışlanır. - Üzerime (100) defa salâvat getirene, Allah (c.c.) bin defa rahmet nazarı ile bakar. İştiyakla daha fazla getiren için kıyamet gününde şefaat ve şahitlik ederim.

- Üzerime bir günde (1000) defa salâvat getiren kimseye cennetteki makamı gösterilmedikçe ölmez.

- Cuma günü üzerime (100) defa salâvat-i şerife getiren kimse kıyamette öyle bir nur ile gelecek ki, eğer o nur bütün mahşer ehline taksim edilse hepsine yeterdi.

- Ömrünü boş yere heba eden kişinin kaybettiği zamanı telafi etmesi için salâvat-i şerife ile meşgul olmalıdır. Eğer bütün Ömrünü ibadetle geçirmiş olsan sonra bir defa salâvat-i şerife getirsen, getirdiğin salâvat bütün ibadetlerinden daha ağır gelirdi. Çünkü sen kendi gücün nispetinde salâvat getirmektesin.

Allah Teâlâ da (C.C) Rububiyyeti hesabıyla senin bir salâvatına karşılık sana on salâvat getirmektedir. Yani Allah Teâlâ(C.C) sana on defa rahmet nazarıyla bakmaktadır.

Allah Teâlâ’nın (C.C) kuluna nazar-i rahmeti; insin, cinnin ibadetinden daha hayırlıdır. Çünkü Allah(C.C) bir kuluna rahmeti ile nazar edince o kul azaba duçar olmaz.

- Allah Teala(C.C), perşembe günü ikindi vakti, melekleri salavat-i şerife getirenlerin ismini yazmak için yeryüzüne gönderir. Cuma günü ve gecesi salavat getirmeyi ihmal etmemelidir.

* Salâvat-i Şerife dünya ve ahirette insanin derecesini yüceltir. Onu büyük bir nur sahibi kılar. Kazancı en bol bir ticaret kaynağıdır.

__________________


Alıntı ile Cevapla
  #7  
Alt 18.01.10, 22:35
Gülten - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Yönetici
 
Ruh Hali:
Üyelik tarihi: Jun 2008
Yaş: 39
Mesajlar: 24.911
Tecrübe Puanı: 390
Gülten has a reputation beyond reputeGülten has a reputation beyond reputeGülten has a reputation beyond reputeGülten has a reputation beyond reputeGülten has a reputation beyond reputeGülten has a reputation beyond reputeGülten has a reputation beyond reputeGülten has a reputation beyond reputeGülten has a reputation beyond reputeGülten has a reputation beyond reputeGülten has a reputation beyond repute
Standart Peygamberimizin Salavat-ı Şerif Hakkındaki hadisleri

Peygamberimizin Salavat-ı Şerif Hakkındaki hadisleri


“Dua ile sema arasında bir engel vardır.Üzerime salavat getirilince engel açılır DUA YERİNE ULAŞIR.”

Üzerime bir günde bin defa salavat getiren kimseye cennetteki makamı gösterilmedikçe ölmez.”

“Bana en yakın olanlar üzerime en çok salavat getirenler olacaktır.”

“Her kim farz namazını kıldıktan sonra bana on defa salevat okursaALLAH Teala onun namazını kabul buyurur. Onun bu namazını Adem’e secde eden meleklerden daha üstün meleklerin makamı olan İlliyyine ulaştırır.O makamdan bir melek şöyle seslenir:

-Artık dileğin neyse dile her dileğin yerine getirilecektir.”

Vefatımdan sonra sizden kim bana selam gönderirse Cebrail(a.s.) gelir ve bana şöyle der:

-Ya Muhammed! Ümmetimden falan kimsenin sana selamı var.Bana karşılık ben şöyle selam alırım:

-Benden de ona selam olsun.Ayrıca onun için ’tan rahmet ve bereket diliyorum.”

“Kim altından kalkamayacağı güç bir işle karşı karşıya gelirse üzerime çok çok salavatı şerife getirsin.Çünkü ü ALLAH Teala üzerime getirilen salavat-ı şerife sebebi ile onun sıkıntılarını kederlerini giderir rızkını çoğaltır ’ın yardımı ile muradına nail olur.”

“Kıyamet gününde katımda insanların en değerlisi bana en çok salatü selam getirenlerdir.”

Resulü(s.a.v.) buyuruyor:

“İsmimi duyunca salavat getirmeyen insanların en cimrisidir.”

“Adımı duyunca salavat getirmeyen insanların en acizidir.”

“Üzerime salavat getirmeden dağılan bir topluluk pişman olacaklardır.”

“Adımı duyunca salavat getirmeyen insanların en acizidir.”

“Üzerime salavat getirmeden dağılan bir topluluk pişman olacaklardır.”

“Adımı duyunca salavat getirmeyen yüzü koyun sürünsün.”

“Üç kişi yüzümü göremeyecektir.Ana babasına isyan eden sünnetimi terk eden üzerime salavat getirmeyen.”

“Adımı işitip te salavat getirmeyen sonu mutsuz kimsesizdir.”

“Cuma günü ve geceleri üzerime yüz defa salavat getirenin ALLAH Teala otuzu dünyaya yetmişi ahirete ait olmak üzere yüz hacetini kabul eder.”

“Sırat üzerinde kalmış hurma yaprağı gibi tirtir titreyen bir adam gördüm. O anda üzerime getirdiği salavat-ı şerife gelip bu durumdan onu kurtardı.”

“Meclislerinizi salavat ile süsleyiniz.”

“Cuma günü üzerime seksen defa salavat getirenin seksen senelik günahı affolunur.”

“Karşılaşan iki mü’min salavat getirerek musafaha ederlerse geçmiş ve gelecek günahları bağışlanır.”

“Üzerime yüz defa salavat getirene (c.c.) bin defa rahmet nazarı ile bakar.İştiyakla daha fazla getiren için kıyamet gününde şefaat ve şahitlik ederim.”

“Üzerime salavat getirirseniz ALLAH ta sizin üzerinize salavat getirir.”

“Cuma günü kim bana seksen kere salat getirirse seksen yıllık günahı bağışlanır.Kim de günde beş yüz defa bana salavat getirirse asla kimseye muhtaç olmaz.”

“Muhammed isminin anıldığı yerde işİten kimse hemen kendine gelip baş parmağı ile yanındaki parmağını gözlerine sürüp üzerinde gezdirirse artık o kimse hiç göz ağrısı görmez onun gözlerine zarar gelmez.”

“Eğer kalplerin öldüğü gün kalbinin ölmesini istemiyorsan bir günde on defa şu ilahi isimleri oku: “Ya Hayyu ya Kayyum” Sonra hiç yorulmadan bana her gün salavat getir.”

ALLAH Teala buyuruyor:

-Ey Muhammed’im! Arş-ı A’la’dan yedi kat yerin altına kadar bütün mülkümü sana feda ettim.Onların hepsi benim rızamı istiyorlar.”

Hazreti Aişe(r.anha) validemiz şöyle buyuruyorlar:

“-Bir hacet gidermenin anahtarı hacet arz etmeden önce sunulan hediyedir.” Sözlerine devam ederek: “ALLAH’a hamd ü senada bulunarak O’nun rızasını almış oluruz. Efendimiz(s.a.v)’e salat ve selamda bulunursak o hacetin gerçekleşmesindeALLAH katında bizlere şefaat ve yardımını sağlamış oluruz. Zira Hakk Teala Kitabı’nda şöyle buyururyor:

“ALLAH’a yaklaşmak için vesileler arayın.”

Salavat getirmenin fazileti hakkında İmam-ı Şarani Hazretleri şöyle buyuruyorlar:

“-Büyük veli Aliyyül Havass’ın şöyle konuştuğunu duymuştum”: “ALLAH’tan bir şey isteyeceğiniz zamanAllah Resulü(s.a.v.)’in adıyla o şeyi isteyiniz ve şöyle dua ediniz”: “Ey ALLAH’ım! Sevgili Peygamber’in Muhammed Mustafa(s.a.v.) hürmetine senden şunu isterim.” Şeklinde dileğinizi arz ediniz. Çünkü ALLAH’ın bir meleği vardır ki bu isteğinizi anında Efendimiz (s.a.v.)’e bildirir ve O’na: “Filanca kişi şu haceti için senin ALLAH katında aracı olmanı istemektedir.” der. Hazreti Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in dua ve istekleri ALLAH Teala tarafından geri çevrilmez.”

Peygamber (s.a.v.)’e salat getirmek aynı zamanda cennette onunla buluşup sohbet etmeyi sağlar.

Şeytan çok ibadetlere el uzatır lakin salavatı şerifeye el uzatamaz. Çünkü Ruhaniyet-i Peygamberi salavat-ı şerife getirilen yerde bulunur.

Hazreti Peygamber’in feyz ve ruhaniyetinden istifade etmek için mübarek salavat-ı şerifeler iştiyakla çokça okunmalıdır.Emeği azderecesi çok yücedir.

__________________


Alıntı ile Cevapla
  #8  
Alt 18.01.10, 22:40
Gülten - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Yönetici
 
Ruh Hali:
Üyelik tarihi: Jun 2008
Yaş: 39
Mesajlar: 24.911
Tecrübe Puanı: 390
Gülten has a reputation beyond reputeGülten has a reputation beyond reputeGülten has a reputation beyond reputeGülten has a reputation beyond reputeGülten has a reputation beyond reputeGülten has a reputation beyond reputeGülten has a reputation beyond reputeGülten has a reputation beyond reputeGülten has a reputation beyond reputeGülten has a reputation beyond reputeGülten has a reputation beyond repute
Standart

Salavat-ı Şerifeler

1.Salavat-ı şerife
Allahümme salli ala muhammedin ve ezvacihi ve zürrüyetihi kema salleyte ala ibrahime ve barik ala Muhammedin ve ezvacihi ve zürriyetihi kema barekte ala ali ibrahime inneke hamidün mecid...

2. Salavat-ı şerife

Allahümme salli ala Muhammedin nebiyyil ümmiyye ve ala ali Muhammedin...

3.Salavat-ı şerife
Allahümme salli ala Muhammedin abdike ve resulike...

4. Salavat-ı şerife
Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammedin verham Muhammedin ve ale Muhammedin ve barik ala Muhammedin ve ala ali Muhammedin kema salleyte ve rahimte ve barekte ala İbrahime ve ala ali İbrahime fil alemine inneke hamidün mecid.

5. Salavat-ı şerife
Allahümme salli ala Muhammedin nebii ve ezvacihi ümmehatil mü'minine ve zürriyyetihi ve ehli beytihi kema salleyte ala İbrahime inneke hamidün mecid.

6. Salavat-ı şerife
Allahümme barik ala Muhammedin ve ala ali Muhammedin kema barekte ala İbrahime inneke hamidün mecid.

7.Salavat-ı şerife
Allahümme salli ala Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ve evladihi ve ezvacihi ve zürriyetihi ve ehli beytihi ve asharihi ve ansarihi ve eşyaihi ve muhibbihi ve ümmetihi ve aleyna maahüm ecmaine ya erhamer rahim.

8.Salavat-ı şerife
Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammedin ve ala ehli beytihi.


9.Salavat-ı şerife
Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammedin hatta la yebka minesselati şey'ün. Vermam Muhammeden ve ale Muhammedin hatta yebka menerrahmeti şey'ün. ve barik ala Muhammedin ve ala ali Muhammedin hatta la yebka minel bereketi şey'ün. Ve sellim ala Muhammedin hatta la yebka minesselami şey'ün.

10. Salavat-ı şerife

Allahümme takabbel şefaate Muhammedinil kübrâ verfa derecetehül ulyâ ve âtihi sü'lehü fil âhireti vel ulâ kema âteyte İbrahime ve Mûsa.

11.Salavat-ı şerife
Ve salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammedininnillezi nuruhü min nuril envari ve eşraka bi şuai sırrıhil esrarü. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammedin ve ala ehli beytihil ebrari ecma'ine.

12.Salavat-ı şerife
Allahümme rabbel hilli vel harami. Ve rabbil meş'aril harami. ve rabbel beytil harami. Ve rabber rükni vel makami. Eblig liseyyidina ve mevlana Muhammedin minnes selame.

13.Salavat-ı şerife
Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammedin ve ala cemi'i ashabi Muhammedin...

14.Salavat-ı şerife
Allahümme salli ala seyyidina ve mevlana Muhammedin adede ma zekerehuz zakirune. Allahümme salli ala seyyidina ve mevlana Muhammedin adede ma gafele an zikrihul gafilun.

15.Salavat-ı şerife

Allahümme salli ala seyyidina ve mevlana Muhammedin bil guduvvi vel asali. Allahümme salli ala seyyidina ve mevlana Muhammedin adeder rimali. Allahümme salli ala seyyidina ve mevlana Muhammedin adeden nisai verricali.


16.Salavat-ı şerife
Allahümme salli ala nebiyyir rahmeti. Allahümme salli ala şefi'il ümmeti. Allahümme salli alâ kâşifil gummeti. Allahümme salli alâ mücliz zulmeti. Allahümme salli ala mûlin ni'meti. Allahümme salli alâ mü'tir rahmeti.

17.Salavat-ı şerife
Alahümme salli alen nebiyyil hâtimi. Allahümme salli aler resûlil hâtimi. Allahümme salli alel Mustafel kaimi. Allahümme salli alâ resûlike ebil kasimi.

18.Salavat-ı şerife
Allahümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve sellem aleyhi veczihi annâ mâ hüve ehlülü habibike. (Selasen) Allahümme salli alâ seyyidinâ İbrahîme sellim aleyhi veczihi annâ mâ hüve ehlülü halilike. (Selasen)

Selasen bu Salavatı üç defa okuyun demektir.

19.Salavat-ı şerife
Allahümme salli alâ rûhi seyyidinâ Muhammedin fil ervâhi ve alâ cesedihi fil ecsâdi ve alâ kabrihi fil kubûri ve alâ âlihi ve sahbihi ve sellim.

20.Salavat-ı şerife
Allahümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin küllemâ zekerehüz zâkirûne. Allahümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin küllemâ gafele an zikrihil gafilûne.

21.Salavat-ı şerife

Allahümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve enzilhül münzelel mukarrebe yevmel kıyameti.

22. Salavat-ı şerife
Allahümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve âdeme ve Nûhin ve İbrâhime ve Musâ ve İsâ ve mâ beynehüm min en nebiyyine salâvatüllahi ve selâmühü aleyhim ecmaine...

23.Salavat-ı şerife
Allahümme salli alâ ebinâ Âdeme ve ümminâ havvâe salâte melâiketike ve a'tıhimâ miner rıdvâni hattâ türdiyehümâ ve eczi hima. Allahümme mâ câzeyte bihî eben ve ümmen an veledeyhima..

24.Salavat-ı şerife
Allahümme salli alâ seyyidina Cibrile ve Mikâile İsrâfîle ve Azraile ve hameletil arşi alel melâiketi vel mukarrebîne ve alâ cemi'il enbiyâi vel mürseline salâvatullahi ve selâmühü aleyhim ecma'ine..

25. Salavat-ı şerife
Allahümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin adede mâ alimte ve mil'e mâ alimte ve zinete mâ alimte ve midâde kelimâtike..
__________________


Alıntı ile Cevapla
  #9  
Alt 18.01.10, 22:41
Gülten - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Yönetici
 
Ruh Hali:
Üyelik tarihi: Jun 2008
Yaş: 39
Mesajlar: 24.911
Tecrübe Puanı: 390
Gülten has a reputation beyond reputeGülten has a reputation beyond reputeGülten has a reputation beyond reputeGülten has a reputation beyond reputeGülten has a reputation beyond reputeGülten has a reputation beyond reputeGülten has a reputation beyond reputeGülten has a reputation beyond reputeGülten has a reputation beyond reputeGülten has a reputation beyond reputeGülten has a reputation beyond repute
Standart

Salat-ı nariye

Allahümme salli salaten kamileten ve sellim selamen tammen ala seyyidina Muhammedi'nillezi tenhallü bihi'l ukadü ve tenfericü bihi'l kürabü ve tükda bihi'l havaicü ve tünalü bihi'r regaibü ve hüsnü'l havatimi ve yüsteska'l ğamamü bi-vechihi'l kerimi ve ala alihi ve sahbihi fi külli lemhatin ve nefesin bi adedi külli ma'lumin lek

Salaten Tuncina

Allahume salli ala seyyidina Muhammedin salaten tunciyna biha min cemiyil ehvali vel afat.Ve takdiy lena biha cemiyel hacat.Ve tutahhiruna biha min cemiyis seyyiat.Ve terfeuna biha indeke aled deracat.Ve tubelliguna bihaaksal gayat.Min cemiyil hayrati fil hayati ve badel memat.Bi rahmetike ya erhamer rahimiyn.Hasbunellahu ve nimel vekiyl.Nimel mevla ve nimel nasiyr.

__________________


Alıntı ile Cevapla
  #10  
Alt 09.03.10, 22:44
Gülten - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Yönetici
 
Ruh Hali:
Üyelik tarihi: Jun 2008
Yaş: 39
Mesajlar: 24.911
Tecrübe Puanı: 390
Gülten has a reputation beyond reputeGülten has a reputation beyond reputeGülten has a reputation beyond reputeGülten has a reputation beyond reputeGülten has a reputation beyond reputeGülten has a reputation beyond reputeGülten has a reputation beyond reputeGülten has a reputation beyond reputeGülten has a reputation beyond reputeGülten has a reputation beyond reputeGülten has a reputation beyond repute
Standart

SALÂVAT

Seviyorsan Resulünü
dinle onun her sözünü
aka çıkarır yüzünü
getir ona sen salâvat

Allahümme salli al-a Muhammedin ve AL-I Muhammed

Adını hep duyduğunda
şeytana her uyduğunda
var resulün buyruğunda
getir ona sen salavat

Allahümme salli al-a Muhammedin ve AL-I Muhammed

Bitkin ise halin yoksa
bedbaht isen derdin çoksa
kalbine saplanan oksa
getir ona sen salavat

Allahümme salli al-a Muhammedin ve AL-I Muhammed

An gelir ki sabrın biter
çektiğin çileler yeter
salavat çek resulün der
getir ona sen salavat

Allahümme salli al-a Muhammedin ve AL-I Muhammed

Yorgun halsiz hasta isen
solgun dilsiz yasta isen
zikirde sen usta isen
getir ona sen salavat

Allahümme salli al-a Muhammedin ve AL-I Muhammed

Kapansa umut yolların
takatsiz kalsa kolların
solsada iman güllerin
getir ona sen salavat

Allahümme salli al-a Muhammedin ve AL-I Muhammed

Kesik olmasın sakin ha
Ehlibeyti sen unutma
buyurdu resulün sana
getir onlara salavat

Allahümme salli al-a Muhammedin ve AL-I Muhammed

Muhammedin nuru için
islamın onuru için
mehdinin zuhuru için
getir artik sen salavat


__________________


Alıntı ile Cevapla
Cevapla

Bookmarks

Etiketler
fazileti, peygamber efendimiz, salavat, salavatı şerifKonuyu Toplam 1 Üye okuyor. (0 Kayıtlı üye ve 1 Misafir)
 
Seçenekler
Stil

Yetkileriniz
Konu Acma Yetkiniz Yok
Cevap Yazma Yetkiniz Yok
Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok

BB code is Açık
Smileler Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-Kodu Kapalı
Trackbacks are Kapalı
Pingbacks are Kapalı
Refbacks are Açık


Tüm Zamanlar GMT +3 Olarak Ayarlanmış. Şuanki Zaman: 18:24.


Anne ve Bebek Sağlığı Forumu
 
 

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.1.0 ©2007, Crawlability, Inc.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368