BORÇ DAVASI

alacak davası hangi mahkemede açılır

Çek, senet ve diğer alacaklarımızı zamanaşımı süresi dolmadan tahsil edemezsek dava açabiliriz.

Her gün güvendiğimiz kişilere para veririz veya yaptığımız iş nedeniyle alacaklı oluruz. Yaptığımız işin karşılığı ödenmediğinde ya da güvendiğimiz dağlara kar yağdığında dava açıyoruz. Bu yazıda alacak davaları ve alacak tahsil yolları ele alınacaktır.

Kefalet sözleşmesi hakkındaki yazımıza da bakabilirsiniz.

Alacak davası nedir?

Türk hukukunda en sık görülen dava alacak davasıdır. Borçlu ve alacaklı iki taraftır. Borçlar Kanunu’nda dört farklı borç türü bulunmaktadır. Borçlar Kanunu’nda dört farklı borç türü bulunmaktadır.

1. Sözleşmeler 2. Haksız Fiiller Haksız Fiil – İzinsiz Çalışma 4. Sebepsiz Zenginleşme

Yukarıdaki işlemler nedeniyle başka bir kişiden alacaklı olan kişiler, borçlarını tam olarak ve temerrüde düşmeden ödemek zorundadır. Bu dava, alacaklılar tarafından ödeme yapmayan borçlulara karşı açılabilir. Alacaklı, mahkemenin davalının haksızlığa uğradığını tespit etmesi halinde icra takibi başlatabilir.

Bir alacak davasının açılabilmesi için paranın zamanında ödenmemiş olması gerekir. Borçlunun da yapması gereken bir işlemi yapmamış olması gerekir.

Alacaklının talebine hangi mahkeme bakabilir?

Sözleşmede aksi belirtilmedikçe, davaya bakmaya yetkili mahkeme borçlunun ikamet ettiği yerdeki mahkemedir.

Bir borç davasına bakacak olan mahkemeyi sözleşmenin türü belirler. Örnek olarak, kira sözleşmelerinden doğan alacak davalarına sulh hukuk mahkemesi bakmaya yetkilidir.

Alacaklar İçin Zamanaşımı

Alacak talebi Borçlar Kanunu borçlar için farklı zaman aşımı süreleri öngörmektedir. Bunlar türlerine göre bir yıl, iki yıl, üç yıl veya beş yıl olabilir. Borcun tamamlanması için borçlunun bu sürelere uyması gerekir. Sorumluluk Bu, tüzel kişiliğin ortadan kalktığı anlamına gelmez.

Alacak Davası Dilekçesi

Borç Talebi Dilekçeniz ilgili tüm gerçekleri, ayrıntıları ve kanıtları içermelidir. Bu, adımları takip ederek yapılabilir. İnsanların en sık sorduğu sorulardan bazıları aşağıda listelenmiştir. Artık değer konusunda endişelenmenize gerek kalmadan davanıza devam edebilirsiniz.

Sözleşmeye Dayalı Talep

Sözleşmeler borcun kaynağıdır. Bir sözleşmenin hem hukuka hem de genel ahlaka uygun olması gerekir. Sözleşmeden doğan bir alacak davasında, davacının sözleşmenin ihlali nedeniyle uğradığı maddi ve manevi zararların tazmini gerekir. Böyle bir durumda, zarar gören taraf zararını kanıtlamalı ve diğerini suçlamalıdır.

Tazminat miktarının net olmadığı durumlarda, miktarı hakim belirleyecektir. Zarara neden olan kişi zarar gören ise tazminat miktarı düşürülür.

Belirsiz tazminat taleplerinde ne yapmalıyım?

Malın değerinin bilinmemesi durumunda asgari bir tahmini değer üzerinden dava açılabilir. Mahkeme yargılama sırasında kesin tutarı belirleyebilir. Siz icra takibi başlattıktan sonra ödeme emrine itiraz edilmişse, bu itirazın iptali için dava açmanız gerekecektir.

Bir avukat, talep beyanınızın yazımında, davanızın şartlarında veya ilk itirazlara dayalı olarak yargı yetkisinin reddedilmesinde sorunlardan kaçınmanıza yardımcı olabilir. Kaderinize kaderin karar vermesine izin vermeyin.

Author'dan Daha Fazla:

+ There are no comments

Add yours