ALKOLLÜ ARAÇ KULLANMANIN CEZASI NE KADAR?

Türk Ceza Kanunu’nun 179. maddesi alkollü araç kullanmaya ayrılmıştır. Araçların ve insanların güvenliğini etkileyebilecek ciddi bir konudur. Bu nedenle ağır yaptırımlara tabidir. Detaylar bu yazımızda açıklanacaktır.

Alkol limitiniz nedir?

Sürücüdeki alkol seviyesini belirlemek için “Promil Birimi” kullanılır. TCK 179’a göre sürücünün kendi aracında 0,50 promil, diğer araçlarda 0,20 promil alkol varsa sorun yoktur. Bu da 100 ml kanda 0.20 mg alkol ve yarısına denk gelmektedir. Sürücü bu sınırları aşmazsa herhangi bir suç oluşmaz.

Ticari araçlar için promil sınırı nedir?

Kamyon, taksi, otobüs ve minibüs gibi ticari araç sürücüleri için alkol sınırı sıfırdır. Ayrıca 0.20’nin üzerinde alkol tüketmeleri de yasaktır. Alkollü araç kullanmaktan ceza alan ticari araç sürücülerinin psikoteknik belgeleri artık geçerli olmayacaktır.

Promil Sınırı Nedir?

Değerin bir promilden yüksek çıkması halinde kolluk kuvveti soruşturma yapmaksızın araç hakimiyetinin yeterince bozulduğunu tespit eder. Kolluk kuvveti, bir promilden fazla olması durumunda, sürücünün aracı kontrol etme kabiliyetinin bir soruşturma yürütmeye gerek kalmadan yeterince bozulduğunu belirleyecektir. Dikkatsiz araç kullanmaktan suçlu olmak için bir promil alkol yeterlidir. Bu sınır mahkeme kararlarında da belirtilmiştir.

 Kasko Filo Sigorta Poliçesi Kasko Alkol kapsamında davalı tarafından sigortalanan bir araçta hasara neden olan sürücünün alkol seviyesi yasal sınırın altında olmasına rağmen. 1.00 рм “Siz” kelimesinin “siz” anlamına geldiğine dikkat etmek önemlidir. Bu davayı kabul etmek için kazanın alkollü iken gerçekleşmiş olması ve sigorta kapsamında olması gerçeğiyle bağdaşmamaktadır. (İstanbul BAM, 9. HD, E. 2020/1582 K. 2022/1366 T. 29.10.2022)

Alkol sınırını aşarsanız ne olur?

Kişisel araçlarda 0,50 veya diğer araçlarda 0,20’den yüksek kan alkol seviyesine sahip sürücüler çeşitli yaptırımlarla karşı karşıya kalacaktır. Bu yaptırımlar basit bir idari para cezasından sürücü belgenizin askıya alınmasına ve araç kullanmanızın yasaklanmasına kadar uzanabilir. Alkol sınırını aştıysanız da suçlu sayılırsınız.

İlk kez alkollü araç kullanmanın cezası nedir?

2022 yılında Karayolları Trafik Kanunu’nun 48/5 maddesine göre ilk kez alkollü araç kullanmanın cezası 1823 Türk Lirasıdır. Sürücü belgesine de el konulur.

İki kez alkollü araç kullanmanın cezası nedir?

2022’de trafik güvenliğinin bir kez daha ihlal edilmesine alkol neden olursa 287 TL para cezası uygulanır. Madde 48/5’e göre sürücü belgesine iki yıl süreyle el konulacaktır.

Sarhoşluk polis tarafından nasıl tespit edilebilir?

Sürücüler için alkol testi genellikle alkolmetreye üflenerek yapılır. Alkol seviyeleri kan örnekleri analiz edilerek de belirlenebilir. Alkolmetre testin doğruluğunu sağlamak için yeterli değildir. Bu durumda, kan örneklerinin ilgili makama test için gönderilmesi gerekir ve sonuçlar yaptırımları belirleyecektir. Yargıtay’ın kararları bu davayla ilgilidir.

Bu davada, dava mahkeme tarafından reddedilmiştir. Mahkeme, “bir aracın sürücüsünün alkollü olduğu tespit edilmesine rağmen, düzenli olarak kalibre edilmeyen bir cihaz tarafından yapılan ölçümler nedeniyle alkolün kazaya neden olduğunun kanıtlanmasının mümkün olmadığını” açıklamıştır. Davacı sigortacılar bu nedenle aracın sahibi ve işletmecisine karşı bir talepte bulunamamıştır. Buna ek olarak mahkeme, sürücünün gerekçede de gösterildiği üzere alkollü olduğunu kabul etmiştir. Mahkeme 106 promil ölçümünü geçersiz bulduğundan, cümlenin kurulması yanlış kabul edildi Karar Nasıl başlayacağınızı da okuyabilirsiniz. yazılı.
Belirli bir seviyeyi aşan alkol seviyeleri gibi soyut ifadeler yanlıştır. Sadece bu da değil,halefiyetin yerine getirilmesi için halefiyet bir koşul olarak kabul edilmektedir. Bunun yerine,kazanın münhasıran alkolden kaynaklanıp kaynaklanmadığının tespiti için her durumun, olay somutunun, yol şartlarının ve olayın meydana geliş şeklinin değerlendirilmesi gerektiği genel kabul görmüştür.
Dava konusu olan bir kazada araç sürücüsünün promil numarasının bir önemi bulunmamaktadır. Kazanın oluş şekline göre, sürücünün alkollü olup olmadığının ve kazanın tek sebebinin alkol olup olmadığının belirlenmesi daha önemlidir. Bu nedenle mahkemece promil ölçümü yapacak cihazın kalibrasyon ölçümlerinin yapılmadığı kabul edilerek delil yetersizliğinden davanın kabul edilmemesi doğru görülmemiştir.(Yargıtay 17. Hukuk Dairesi 2019/4489 K, 2020/4293 E.)

Üç kez alkollü araç kullanmanın cezası nedir?

Madde 48/5’e göre 2022 yılında alkol alarak üst üste üçüncü kez trafik güvenliğini tehlikeye düşürmeniz halinde 3675 TL para cezası uygulanacaktır. Ayrıca sürücü belgesine el konulur ve sürücüye en az altı ay hapis cezası verilir.

Bisiklet kullanırken alkollü yakalanmanın cezası nedir?

Alkollü olarak bisiklet kullanmak yasaktır. Alkollü sürücüler para cezasına çarptırılır. Sürücü belgesinin bu konuda bir etkisi yoktur. Bu nedenle alkollü bisiklet kullanmaktan dolayı B Sınıfı Sürücü Belgesine el konulması mümkün değildir. Bu konuda Danıştay Kararları bulunmaktadır. Elektrikli bisikletler için ise durum tamamen farklıdır. Elektrikli bisikletler motorlu taşıt kategorisine girmekte ve motor hacmine bağlı olarak sürücü belgesi gerektirmektedir. Alkollü iken ehliyet gerektiren bir motorlu taşıt kullanırsanız, para cezasına çarptırılırsınız. Ayrıca ehliyetinize de el konulacaktır.

Alkol itirazları nedeniyle ehliyetine el konulan bir sürücü nereye başvurabilir?

Sürücü, ceza tebligatını aldıktan sonra 15 gün içinde Sulh Ceza Mahkemesine başvurmalıdır. İdari ceza alan bir sürücü 60 takvim günü içinde Sulh Ceza Mahkemesine yazılı talepte bulunmalıdır.

Alkollü araç kullanma Cezamda indirim alabilir miyim?

Para cezalarının 15 takvim günü içinde ödenmemesi halinde %25 indirim uygulanacaktır. Vergi dairesinden taksitlendirme talebinde de bulunabilirsiniz.

Para cezaları nasıl tahsil edilir?

Para cezası 30 gün içinde ödenmezse, icra daireleri para cezasını doğrudan kişiden alacaktır. Bunu düzenleyen kanun, sayılı Kanun’dur. Bu, sayılı Kanun hükümlerine uygun olarak yapılır.

Alkol trafik güvenliği için tehlike oluşturabilir. Mağdurun mu yoksa iştirakçinin mi yetki alanına giriyorsunuz?

“Re’sen” soruşturma ilkesine göre, polis yukarıdaki suçları şikayetçinin katılımı olmadan soruşturur ve kovuşturur. Şikayet yapılmasa veya geri çekilse bile soruşturma devam edecektir. Korunan ilk yasal değer kişinin canı ve malıdır. Kamu güvenliği, huzur, can ve mal emniyeti de korunmaktadır.

Trafik güvenliğini tehlikeye atmak ciddi bir trafik suçudur Yaptırım nedir?

Alkol veya uyuşturucu etkisi altında araç kullanmak ya da güvenli bir şekilde araç kullanmak ve yönetmek dışında herhangi bir nedenle araç kullanmak, üç ay ile on yıl arasında bir cezayla sonuçlanabilir.

Author'dan Daha Fazla:

+ There are no comments

Add yours