AVUKATLIK MESLEĞİNİN ÖZELLİKLERİ

Avukat Ne İş Yapar?

Avukatlar, avukatlık ruhsatını almış, hukuk diploması almış ve staj yapmış kişilerdir. Bir firma için ya da bağımsız olarak çalışabilirler. Avukatlık mesleği yüzyıllardır varlığını sürdürmektedir. Bu nedenle nasıl başladığı tartışmalıdır. Son 150 ila 200 yıl içinde Türk hukuku değişmiştir.

Avukat olmak için ne öğrenmeliyim

Liseyi bitiren kişiler üniversite sınavına girebilirler. Öğrenciler üniversite sınavını geçtikten sonra bir hukuk fakültesi seçebilirler. Avukat olmak isteyen kişilerin hukuk eğitimlerini tamamladıktan sonra bir yıllık staj yapmaları gerekmektedir. Stajın ilk altı ayı mahkemede, son altı ayı ise bir avukatın yanında geçmektedir. Bir yıllık stajı tamamlayan avukatlar, avukatlık ruhsatlarını aldıktan sonra avukatlık yapabilmektedir. Yüksek lisans derecesine sahip avukatların sayısı son yıllarda artmıştır. Yukarıda da belirtildiği gibi, bunun nedeni teknoloji ve yaşam tarzındaki hızlı değişimdir. Bu hızlı değişime ayak uydurmak isteyen avukatlar sürekli okumalı, gelişmelerden haberdar olmalı ve yeniden enerji toplamalıdır. İyi bir avukat olmak için hukuk okumak ve staj yapmaktan daha fazlasını yapmalısınız.

Bir avukatın işi nedir?

Sözlükte avukat, haklar, yasalar ve hukuk hakkında rehberlik isteyenlere yol göstererek diğer insanların haklarını adli makamlar önünde savunan kişi olarak tanımlanır. Tarih boyunca ve mesleğin gelişimi boyunca, avukatlar zaman içinde uyum sağlamayı başardılar. Avukatlar ilk olarak suçluları ve iftiraya uğrayanları savundular. Daha sonra toplumun tüm kesimlerine danışmanlık yapmaya başladılar. Avukatlar artık hukuka, hukuk sistemine ve her türlü uyuşmazlığın çözümü için geliştirilen kanun ve teorilere dayanarak tavsiyelerde bulunma yeteneğine sahiptir. Avukatlar, yargının yükünü hafifletmek için arabulucu veya hakem olarak hizmet verebilirler.

Avukatların çalıştığı farklı hukuk alanları nelerdir?

Günlük hayatımızda pek çok uyuşmazlıkla karşılaşıyoruz. Bu davaları çözmenin birçok yolu vardır. Avukatlar sınırsız sayıda dava üstlenebilirler. Hem avukatın hem de müvekkilin kendi uzmanlık alanlarına odaklanmaları daha iyi olacaktır. İstatistikler boşanma avukatları, ceza avukatları ve icra avukatlarının Türkiye’de en çok aranan avukatlar arasında olduğunu gösteriyor. Avukatlık sadece bu alanlarla sınırlı değildir. Farklı disiplinler arasındaki iş koordinasyonu da avukatın iş tanımının bir parçasıdır. Bir boşanma davası üzerinde çalışırken aynı zamanda icra sürecini de yürütüyor olabilirsiniz.

Teknoloji ve yaşam standartları hukuku etkileyecek şekilde gelişti. En büyük değişikliklerden bazıları ticaret hukukunda yapılmıştır. E-ticaret birçok disiplini kapsayan geniş bir alan. Kurumsal firmalar, e-ticaret, bilişim ve finansal teknoloji hukukunda uzmanlaşmış avukatlar arıyor. Avukatlar her şeyi yapabilir. Teknolojik ve sosyal değişimler her zaman yeni konular ve sorunlar yaratacaktır.

Boşanma avukatı nasıl çalışır?

Boşanma avukatları, boşanmaya karar vermiş çiftlere profesyonel destek sağlar. Müvekkillerinin bu zor dönemde hayata daha iyi bir şekilde başlamalarına yardımcı olurlar. Boşanma avukatları, gözlemci olarak çiftin evlilikleri boyunca yaşadıkları deneyimleri incelerler. Boşanma avukatları müvekkillerine boşanma, çocuk velayeti, mal paylaşımı ve nafaka konularında yardımcı olurlar. Çiftler anlaşmalı veya çekişmeli boşanma davası açabilirler. Avukat, çiftin ne istediğine ve neden boşanmak istediğine göre hareket edecektir.

Bir ceza avukatının rolü nedir?

Ceza avukatları insanların en temel özgürlükleri ile ilgilenir. Ayrıca toplumun sinir uçları olarak tabir edilen hassas konularda bir sosyolog gibi de hareket edebilir. Ceza avukatları genellikle savunma avukatı olarak adlandırılır. Ceza avukatlarının müvekkilleri adına mahkemede tanıklık yapmalarına izin verilmez. Müvekkilleri adına soru sorabilir, kanıt sunabilir ve itiraz edebilirler. Ceza avukatlarının bir davada birden fazla kişiyi temsil etmesine izin verilir. Davaya dahil olan kişiler, olası bir çatışma durumunda çıkarlarını hangisinin temsil edeceğine karar vermelidir.

Bir iş avukatının rolü nedir?

Bir avukatın yardımıyla, işveren ve çalışan arasındaki her türlü iş hukuku sorununu çözmek mümkündür. İş Hukuku Avukatları hem çalışanlar hem de işverenler için rehberlik sağlayabilmelidir. İş hukuku, genellikle avukatlardan müvekkillerini temsil etmelerinin istendiği bir alandır. İş Hukuku Avukatlarının içtihat değişiklikleri, mevzuat değişiklikleri ve temsil becerileri konusunda güncel olmaları gerekmektedir.

Bir iş kazası avukatının rolü nedir?

İş kazaları konusunda uzmanlaşmış avukatlar işçi haklarına aşinadır. İş kazaları yaygındır. İş kazası avukatları, işçileri mümkün olan en iyi şekilde yönlendirecek bilgiye sahip olmalıdır.

İcra avukatı nedir?

İcra Avukatları, İcra ve İflas Kanunu’nda borçlunun mal varlığını tespit ederek, ödeme yapılmaması durumunda Alacaklının Talebi doğrultusunda alacağı tahsil eder. Avukat öncelikle borçlularla anlaşmaya varmak için çalışmalıdır. Anlaşma ile borç tahsil edilemezse İcra Avukatı icra takibi başlatacaktır. Ayrıca itirazın iptali için dava da açabilir. Nasıl avukat bulabilirim?

Barodan

Baro, bir avukata ihtiyaç duyan ancak maddi kısıtlamaları olan vatandaşlara ücretsiz avukatlık hizmeti sunmaktadır

.

Adli yardım yalnızca hukuk davalarında veya icra takiplerinde mevcuttur. Baro, adli yardım kapsamında çalışan avukatlara ücret öder. Bu ücret asgari ücrete göre belirlenir. Ücret mevcut piyasa koşulları ile kıyaslandığında düşüktür. Adli yardım sağlayan avukatlara herhangi bir ödeme yapılmamaktadır.

Avukat olmak isteyen bir kişi kendi hukuk bürosunu açmak için ne yapmalıdır?

Bir avukatın hukuk bürosu açabilmesi için öncelikle avukatlık stajını tamamlamış olması ve bağlı bulunduğu barodan ruhsat alması gerekmektedir. Yer konusunda karar verildikten sonra güvenilir bir muhasebeci ile iletişime geçilmelidir. Avukat, muhasebeciye vekaletname ve noterde imza beyannamesi verecektir. Muhasebeci kira kontratını, ofis kiralanmamışsa tapuyu ve kimlik kartınızı isteyecektir. Muhasebeci aşağıdaki işlemleri yapacaktır. Bir yer kiralarsanız, kira üzerinden her ay yüzde 25 stopaj vergisi ödemeniz gerekecektir. Adımları tamamladıktan sonra ofisinizi kullanabilirsiniz.

Avukatların kamuya karşı yükümlülükleri vardır. Avukatlar hak sahiplerini temsil eder ve topluma katkıda bulunurlar. Avukatlık kariyeri ve maaşı ile ilgili her türlü sorunuz için aşağıdaki formu kullanabilirsiniz.

Author'dan Daha Fazla:

+ There are no comments

Add yours