CİNSEL TACİZ NEDİR?

Cinsel taciz, mağdurun cinsel ifade özgürlüğünü ihlal eden ve bedenine dahi dokunmadan onu rahatsız eden her türlü eylemdir. Taciz, sıkıntı veya rahatsızlığa neden olan herhangi bir davranış olarak tanımlanabilir. Cinsel taciz, rahatsızlığa neden olan cinsel amaçlı veya temalı her türlü davranıştır. Türk Ceza Kanunu cinsel tacizi dokunulmazlığa karşı suç olarak tanımlamaktadır. Cinsel taciz suçu, cinsel istismar, cinsel saldırı veya çocukla cinsel temas gibi cinsel dokunulmazlığı ihlal eden suçlardan, mağdurun vücuduna doğrudan temas olmaksızın işlenmesi bakımından ayrılır. Cinsel istismarın mağdurla fiziksel temasla sonuçlandığı durumlarda, cinsel dokunulmazlık genellikle korunur.

Cinsel tacize ilişkin sıkça sorulan soruların bazı yanıtlarını burada bulabilirsiniz.

Cinsel saldırı ile diğer suçlar arasındaki fark nedir?

Cinsel taciz ve çocukların cinsel istismarı, vücut teması ile ayırt edilir. Temas cinsel taciz değildir; saldırıdır. Reşit olmayanlarla cinsel ilişki yasaktır, ancak mağdurun rızası olmalıdır. Reşit olmayanlarla cinsel ilişki sadece mağdurun rızası varsa suçtur. Mağdur rıza göstermeyi reddederse istismar suçu işlenmiş olur. Kanunun uygulanabilmesi için mağdurun rızasının olması gerekir. Bir fiilin taciz oluşturması için cinsel amaçlı olması yeterli değildir. Bir eylemin cinsel nitelikte olması da yeterli değildir. Diğer kişiyi küçük düşürme eylemi, cinsel bir unsur taşısa bile taciz olarak değerlendirilmez. Bir kişi huzur ve sükûnu bozan ısrarlı davranışlarda bulunduğunda, bu taciz değil suçtur. Bir fiilin taciz olarak kabul edilebilmesi için belirli bir mağdura karşı işlenmiş olması gerekir. Ahlaka aykırı eylemler veya müstehcenlik, belirli bir mağdur olmaksızın cinsel ilişkilerin alenen sergilenmesini içerir.

Rıza Cinsel Taciz suçunu ortadan kaldırır mı?

Yasal bir dayanak olarak, mağdurun rızası cinsel taciz suçunu haklı göstermek için kullanılabilir. Mağdurun rızası olması halinde cinsel köleleştirme suçu cezalandırılmayacaktır. Suçun işlenebilmesi için önce rızanın verilmiş olması gerekir. Rıza sonradan verilmiş olsa bile suç varlığını sürdürür. Her kişi kendi cinsel özgürlüğünü seçme hakkına sahiptir. Bu tasarruf yetkisi bireyin yeteneğine bağlıdır. Örneğin ayırt etme gücüne sahip olmayan birinin rızası geçerli sayılamaz. On iki yaşından küçük birinin rızası geçersizdir ve suçu ortadan kaldırmaz. 12 ila 15 yaş arasındaki çocuklar, ebeveynlerinin iradesi yasaya daha uygun veya kendi yararlarına olmadığı sürece, bu suçun amacı doğrultusunda yalnızca kendi şahıslarına ilişkin haklarını kullanabilirler. Ancak 15 yaşından büyük çocukların rızası yasaldır ve fail cezalandırılmaz.

Cinsel tacizin cezası nedir?

En temel suç, üç aydan en fazla iki yıla kadar değişen hapis cezası veya para cezası ile cezalandırılabilir. Seçimlik cezalar ise önceden belirlenmiş bir hapis cezası ve para cezasını içerir. Madde hapis cezasının alt ve üst sınırlarını doğrudan düzenlemektedir. Herhangi bir adli para cezasının miktarı, suçun asgari sınırından az veya fazla olmamalıdır.

Cinsel saldırıların cezası değiştirilebilir mi?

Cinsel saldırı bir istisna teşkil etmez. Her suçta olduğu gibi ağırlaştırıcı nedenler olabilir. Taciz suçu ağırlaştırıcı nedenlerden biridir.

Cinsel taciz ne demektir?

Cinsel taciz, belirli koşullar altında ağır şekilde cezalandırılabilen bir suçtur.

  • Bir çocuğa karşı işlenen suç, altı aydan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılabilir. Bu suça karşı çocukların kendilerini savunmaları daha zordur. Bu düzenleme haklıdır. Eski düzenlemede yetişkin ve çocuk mağdurlar arasında bir ayrım yapılmıyordu. Ancak bu artık ağırlaştırıcı bir durum olarak kabul edilmektedir. Bu özel durumda para cezası öngörülmüyor. Tek seçenek hapis cezasıdır.
  • Eğer suç, kamu görevlisinin konumu, aile bağları ya da diğer bağlantıları nedeniyle kolaylıkla işleniyorsa, ceza iki katına çıkacaktır. Bir kamu görevlisi bu durumda suçu iş ilişkisi içinde olduğu birine karşı işleyebilir. Çalışanları korumak önemlidir çünkü çalışan olarak hareket eden birinin hizmet sağlayan bir kişiyi etkilemesi çok kolaydır. Aile içi ilişkiler, ancak kanunda belirtilen aile tanımı karşılandığı takdirde aile içi ilişkiler kategorisine girer. Bir suçun eşiniz tarafından işlenebileceği gerçeğini kabul etmelisiniz.
  • Suçun yetişkin bir vasi veya öğretmen, bakıcı, koruyucu ebeveyn, sağlık hizmeti sağlayıcısı veya bakım, gözetim veya koruma yükümlülüğü altında olan bir kişi tarafından işlenmesi halinde ceza %50 oranında artırılır. Bu bağlamda, eğitim ve öğretim arasındaki ilişkinin ödemeye dayalı olması şartı yoktur. Koruyucu aile bakımının kalıcı olması gerekmemektedir. Bu kategoriye, işe gidebilmek için çocuklarını geçici olarak bir komşu ya da akrabaya veren ebeveynler girmektedir. Tersi durumda, yasa suçu kimin işleyebileceğini öngördüğü için bu nitelik geçerli değildir. Bu, suçu bir profesöre karşı işleyen bir öğrencinin nitelikli halden yararlanamayacağı anlamına gelir.
  • Eğer suç iş yerinde işlenirse, ceza iki katına çıkarılacaktır. Bu durumda mağdur ve fail arasındaki hiyerarşik ilişkiler gerekli değildir.
  • Suçun elektronik haberleşme veya posta yoluyla işlenmesi halinde ceza iki katına çıkar. Failin elektronik haberleşme veya posta iletişimini kullanmış olması gerekir. Fail ayrıca bu araçların kullanımından yarar sağlamış olmalıdır. Elverişlilik, failin bu yöntemleri kullanarak kimliğini gizleyebilmesini ve böylece kimliğinin tespit edilmesini zorlaştırmasını ifade eder.
  • Suçun teşhir yoluyla işlenmesi halinde ceza yarı oranında artırılır. Teşhir aleni olmamalı ve ayrıca belirli bir kişiye yönelik olmalıdır.
  • Cinsel taciz mağduru işinden, okulundan veya ailesinden ayrılmak zorunda bırakmışsa, ceza bir yıldan az olamaz. Bu, suçun ağırlaştırılmış halidir. Suç, makul bir süre içinde ayrılma zorunluluğu ile bağlantılı olmalıdır. Suçun sürekli olarak işlenmesi gerekli değildir.

Resmi bir cinsel taciz şikayetinde bulunmak zorunda mıyım?

Cezai yaptırımların uygulanabilmesi için mağdurun şikayette bulunması gerekmektedir. Suçtan doğrudan etkilenen kişiler yetkililere yazılı veya sözlü şikayette bulunabilirler. Bu suçlar şikayete tabi değildir. Savcılık bu suçları düzenli olarak soruşturur.

Cinsel tacizi bildirmem ne kadar sürer?

Mağdurun suçu ve faili öğrendiği andan itibaren şikayette bulunmak için altı ayı vardır. Buna zaman aşımı süresi denir. Bu süre içinde suçu bildirmeyen bir mağdur, herhangi bir soruşturma veya kovuşturmadan men edilecektir. Bir mağdur, nitelikli suçlar için zaman aşımı süresi içinde resmi bir şikayette bulunabilir. Bu durumda şikayet resmidir.

Kanada’da Cinsel Taciz ve Kadınlara Yönelik Taciz Suçlarında Zamanaşımı Süresi Nedir?

Bu suç için zaman aşımı süresi sekiz yıldır.

Size cinsel tacizde bulunan bir kişi hakkında şikayette bulunmamanın olası sonuçları nelerdir?

Mahkeme suçun birincil şekli hakkında karar vermeden önce, mağdurun şikayetini geri çekme hakkı vardır. Mağdur, soruşturma aşamasında herhangi bir zamanda şikayetini geri çekebilir. Mağdur soruşturma aşamasında şikayetini geri alırsa dava düşer.

Cinsel taciz nasıl kanıtlanabilir?

Bu suçu kanıtlamak son derece zordur. Soruşturmanın tamamlanabilmesi için soruşturma aşamasında detaylı bir inceleme yapılması gerekir. Mağdurun doğrudan delil vermesi gerekirken bunu yapmaması ve soruşturma yapılsaydı suçun ispatlanabilecek olması halinde failler lehine karar verilmesi hukuki olmayacaktır. Bir diğer yaklaşım ise mağdurun beyanlarına dayanarak iftira atılması için bir neden bulunmadığını iddia etmektir.

Cinsel taciz için tazminat talep edilebilir mi?

Taciz mağduru sonuç olarak psikolojik zarar görebilir. Suç iş yerinde işlenmişse, iş kaybı veya sakatlık gibi maddi zararlar söz konusu olabilir. Bu zarar, mağdur tarafından açılan bir davanın temelini oluşturabilir.

Cinsel tacizle suçlanan devlet memurları işten çıkarılabilir mi?

Cinsel taciz suçundan hüküm giymiş ve bir yıl bile olsa hapis cezasına çarptırılmış kişilere devlet memurluğu yolu açık değildir. Kamu hizmeti, duyurunun gecikmesinden etkilenmez. Disiplin cezaları cezai kovuşturmaya bakılmaksızın uygulanabildiğinden, bir kamu hizmeti çalışanı herhangi bir suç isnadı olmasa bile yine de disipline tabi tutulabilir.

Author'dan Daha Fazla:

+ There are no comments

Add yours