CUMHURBAŞKANINA HAKARETİ SUÇ SAYAN YASA

Cumhurbaşkanına Hakaret cezası

Türk Ceza Kanunu hakaret ile cumhurbaşkanına hakareti birbirinden ayırmaktadır. Türk Ceza Kanunu’nun 299. maddesi Cumhurbaşkanı’na hakareti devletin egemenlik alametlerine ve saygınlığına karşı işlenmiş bir suç olarak tanımlıyor.

Kanunun gerekçesinde, Cumhurbaşkanı’na hakaretin, milletin temsilcisi olması ve anayasa ile kendisine verilen görev ve yetkiler nedeniyle başka bir kişiye hakaretten ayrı bir suç olduğu belirtilmektedir. Her ne kadar yasalarımızda bir kişiye hakaret etmek suç olsa da, cumhurbaşkanına hakaret söz konusu olduğunda bu durum geçerli değildir. Özellikle cumhurbaşkanı aynı zamanda devleti temsil eden bir siyasetçi olduğu için mevcut yasalar vatandaşların siyaseti eleştirme hakkını kısıtlıyor. Yazımızda hakaret hakkında detaylı bilgi veriyoruz.

Cumhurbaşkanına Hakaret Suçu

Cumhurbaşkanına hakaret etmek yasa dışı değildir. Bu madde eski cumhurbaşkanlarına veya cumhurbaşkanı adaylarına hakareti yasaklamaktadır. Cumhurbaşkanı yemini her şeyin başladığı yerdir.

Cumhurbaşkanına hakaret herkesin işleyebileceği bir suçtur.

Niyet, suç teşkil eden bir eylemde önemli bir ahlaki unsurdur. Suç teşkil eden bir fiili işlemek için failin bunu yapma niyetine sahip olması gerekir. Suç oranı hızla artmaktadır. Suç sözlü, yazılı veya başka herhangi bir medya aracılığıyla (örneğin sosyal ağlar ve gazeteler) işlenebilir. Suçun failinin siyasi motivasyona sahip olması gerekli değildir. Ancak failin mağdurun adını bilmesi gerekir. Fiil, Cumhurbaşkanı’nın önünde veya dışında işlenebilir.

Cumhurbaşkanına ve yargı yetkisine sahip mahkemeye hakaret hapis cezası ile sonuçlanabilir

Cumhurbaşkanına hakaret eden kişi bir yıldan dört yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Bu suç alenen işlenirse ceza altıda bir oranında artırılır. Cumhurbaşkanına televizyonda, internette veya halkın içinde hakaret etmek alenen hakarete örnek olarak verilebilir. Bu suç sadece Adalet Bakanı’nın onayı ile kovuşturulabilir. Bu suçun kovuşturulması ilk derece ceza mahkemesinin görevidir.

Cumhurbaşkanına Hakaret Suçunda Uzlaşma, Şikâyet ve Zamanaşımı

Bir suç uzlaştırılamaz. Bir suçun soruşturulması için şikayete gerek yoktur. Savcı kendiliğinden veya bir şikayet aldıktan sonra soruşturma başlatabilir. Bir suça dayalı olarak açılan davanın zamanaşımı süresi sekiz yıldır.

Cumhurbaşkanına hakaret suçunda erteleme, geri bırakma ve adli para cezası

Mahkeme, belirli koşulların yerine getirilmesi halinde hapis cezasının ertelenmesine, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına veya para cezasına hükmedebilir.

Bazı durumlarda, bir Cumhurbaşkanına hakaret etmek ülkemizde cezai bir suç olarak kabul edilebilir. Yargılama sırasında bu alanda uzman bir avukat tarafından temsil edilmeniz sizin yararınıza olacaktır.

Cumhurbaşkanına Hakaret Konusunda Yargıtay Kararları

Sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 299. maddesinin 3. fıkrası uyarınca sanığın temyiz itirazları yerinde görülmüştür. Hükmün BOZULMASINA, 20.12.2018 tarihinde oybirliğiyle karar verildi. Yargıtay 16. Ceza Dairesi 2018/1216

Cumhurbaşkanına hakaret suçu TCK’nın 299. maddesi kapsamında işlenir. Suçun, Cumhurbaşkanlığı makamında bulunan bir kişiyle ilgili olarak işlenmesi gerekir. TCK, Cumhurbaşkanı’nın görevinin sona ermesinden sonra işlenen hakaretler için uygulanmaz. Sadece TCK’nın 125. ve 130. maddeleri kapsamına giren hakaretler dikkate alınacaktır. Yargıtay 18. Ceza Dairesi 2016/16471 E./2017/987K.

Olay ve dava kapsamına göre, Facebook hesabından “Polislerin tutuklanması bittiğine göre demek ki bu devleti paralelciler değil para sömürüyor. ONLAR ALLAH’IN İZNİYLE GELİYORLAR KORKMAYIN GELİYORLAR.” şeklindeki paylaşımı nedeniyle, sanığın Cumhurbaşkanına yönelik olmayan eyleminin hakaret suçunu oluşturmayıp FETÖ/PDY terör örgütünün propagandası suçunu oluşturup oluşturmayacağının tespiti için sanık hakkında anılan örgüt nedeniyle açılmış bir dava bulunup bulunmadığının araştırılması gerekmektedir, derdest dosya var i̇se dosyalarin bi̇rleşti̇ri̇lmesi̇, derdest dava var i̇se dava açilmasi, derdest dava yok i̇se dava açilmasi ve sonucuna göre davalinin hukuki̇ durumunun tespi̇t ve takdi̇r edi̇lmesi̇ gereki̇rken eksi̇k araştirma i̇le yazili şeki̇lde karar veri̇lmesi̇

2-Gerekçeli karar başlığında suç tarihinin “26.04.2015 ve 03.05.2015” yerine “26.04.2015” olarak gösterilmesi ve katılanın “Recep Tayyip Erdoğan” yerine “TC …” olarak gösterilmesi bozmayı gerektirmiş, katılan vekili ve Cumhuriyet Savcısının temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebepten dolayı BOZULMASINA, 26.09.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.” Yargıtay 16. Ceza Dairesi 2016,/3871E. ve 2017/4964K.

Author'dan Daha Fazla:

+ There are no comments

Add yours