NASIL DAVA AÇILIR

Haklarının ihlal edildiğini veya tehlikede olduğunu düşünen birçok kişi bu soruyu sormaktadır. Bu makalede en sık sorulan soruları ve endişeleri ele aldık.

Amerika Birleşik Devletleri’nde nasıl dava açabilirim?

Mahkemede dava açmak, başka bir makama talepte bulunmakla aynı şey değildir. Yasalara uygun bir dilekçe hazırlamalı ve ardından bunu mahkemeye sunmak için bir dizi adımdan geçmelisiniz. Dilekçeyi mahkemeye sunmak için önce yasaya uygun olarak yazmalısınız. Harçlar ve masraflar vezneye ve mahkeme veznesine ödenmelidir. Makbuzlarınızı verdikten sonra bir ceza davası açılacaktır. Ceza soruşturması açılması için savcılığa yazılı şikayette bulunmanız gerekmektedir.

Dava ne zaman başlayacak?

Size karşı yasadışı bir eylemde bulunulduğunu düşünüyorsanız veya bir suçun mağduruysanız, dava açabilirsiniz. Yasa, bir davayı kazanmak için belirli koşulların yerine getirilmesini gerektirir. Davanın açıldığı tarih, dava dilekçesinin sicil müdürlüğüne kaydedildiği tarihtir. Bu kural hem harçlı hem de harçsız davalar için geçerlidir. Görevsiz veya yetkisiz bir mahkemede dava açılmışsa, bu yeni bir dava olarak değil, davanın devamı olarak kabul edilir.

Dava açmam ne kadar sürer?

Davanın türüne bağlı olarak, dava açmak için farklı zaman sınırları vardır. Genel olarak, hukuk davalarında zamanaşımı süresi 10 yıldır. Ancak, belirli dava türleri için özel zamanaşımı süreleri bulunmaktadır.

Bir dava zaman aşımına uğramadan önce ne kadar süreniz var?

İdare mahkemeleri ve Danıştay’da, kanuni bir hüküm olmadığı sürece, dava açmak için 60 günlük bir süre vardır. Vergi mahkemelerinde 30 gün. İdare mahkemesinde dava açma süresi, idareden tebligat aldığınız tarihi takip eden gün başlar.

Arabuluculuktan sonra dava açmak ne kadar sürer?

Arabuluculuk faaliyetinden olumlu sonuç alınamazsa arabulucu son tutanağı düzenler. Nihai raporun alınmasından iki hafta sonra iş davasında arabuluculuk talebinde bulunan davacı işe iade davası açabilir. Bazı davalarda süre sınırlaması yoktur ve normal dava açma süresi içinde açılabilir. Zorunlu arabuluculuk davasında arabulucuya başvurulmadan dava açılırsa, mahkeme davacıya son tutanağı sunması için bir hafta süre verecektir. Arabulucunun nihai raporu bir hafta içinde sunulmazsa mahkeme davayı reddeder.

E-Devlet üzerinden dava açmam mümkün mü?

Vatandaşlar UYAP Vatandaş Portalı üzerinden dava açabilirler. Bunun için elektronik imzaya ihtiyacınız olacaktır. Elektronik imzası olmayan vatandaşlar internet üzerinden dava açamazlar.

Dava açtıktan sonra mahkeme tarihi ne zaman belli olur?

Dava açıldıktan ve yazılı yargılama aşaması tamamlandıktan sonra, duruşma tarihi mahkemedeki iş yoğunluğuna bağlı olacaktır. Tebligatlar ve diğer tüm hususlar dahil olmak üzere tüm süreç yaklaşık 4 ay sürmektedir. Prosedür aşağıda açıklanmıştır.

Kendi adıma nasıl dava açabilirim?

Dava açmak için bir avukat tutmak gerekli değildir. Yasal süreç ve hatta davanızın esası hakkında yeterli bilgiye sahip değilseniz, bir davayı kazanmanız zor olabilir. Avukat olmadan açılan bir dava, hasta olduğunuzda doktora danışmamanıza ve başkasının size söylediklerine dayanarak ilaç almanıza benzer. Bir rahatsızlığın teşhisi ve tedavisi için doktora danıştığınız gibi, anlaşmazlığı çözmek ve nedenini belirlemek için de bir avukata danışmalısınız.

Nasıl boşanılır?

Eşinizden birlikte ya da ayrı ayrı boşanabilirsiniz. Bir boşanma dilekçesi vermeniz gerekecektir. İkametinize yakın bir aile mahkemesi yoksa boşanma dilekçesini asliye hukuk mahkemesinde verebilirsiniz. Anlaşmalı boşanmalarda her iki taraf da boşanma duruşmasında hazır bulunmalıdır.

İşçi tazminatı için nasıl dava açarsınız?

İş tazminatı davası açmak için yetkili iş mahkemelerinde dava dilekçesi vermeniz gerekmektedir. Tazminat davaları kıdem tazminatı, fazla mesai ücreti ve izin ücreti gibi işçi haklarını kapsar. Tazminat davası işçinin tüm haklarını kapsar. Tazminat davası şartları kapsamında tazminata hak kazanabilmek için çalışanın işveren tarafından haksız veya gerekçesiz olarak iş akdinin feshedilmiş olması gerekmektedir.

Hakaret davası nasıl açılır

İftira, bir kişinin masum olduğunu bile bile bir başkasını belirli ve somut bir suçla haksız yere suçlamasıdır. İftiraya uğrayan kişiler, iftiraya uğradıklarını öğrendikten altı ay sonra yetkililere dava açabilirler. Kitle iletişim araçları da teknolojinin gelişiminden etkilenmiştir. Elektronik medya artık günlük hayatımızın ayrılmaz bir parçasıdır. Gazete, televizyon ve radyo suçlarının yanı sıra hakaret de bu dava kapsamındadır.

Dava açmak bana ne kadara mal olacak?

Dava açmadan önce harç ve masrafların ödenmesi gerekir. Mahkeme, masrafların ödenmemesi veya yargılama sırasında yeni masrafların ortaya çıkması durumunda davacı tarafından ödenmesi için bir süre belirler. Davacı bu süre içinde masrafları ödemek zorundadır. Dosya ücretleri dava türüne ve yılına göre değişmektedir. Talepte bulunulmayan bir davanın dosya ücreti 500 TL’dir. Bir şikâyete, her 1000 TL için 5 TL ek ücret eşlik eder.

Avukatlık ücreti ne kadardır?

Avukatlık ücreti asgari tutarla sınırlı değildir. Taraflar arasındaki anlaşmalar avukatlık ücretlerini belirler. Avukatın deneyimi ve uzmanlığı da avukatlık ücretlerini etkilemektedir.

Author'dan Daha Fazla:

+ There are no comments

Add yours