DÜĞÜN TAKILARI KİME AİT?

düğünde takılan takılar kime aittir

Bazen çiftlerin evlendikten sonra hissettikleri mutluluk geçicidir. Evlilik, düğün sonrasında ortaya çıkan sorunlardan etkilenebilir. Düğün takıları yaygın bir sorundur.

İnsanlar her zaman düğün takılarının sahibinin kim olduğunu merak etmiştir. Geçmişte birçoğumuz düğün takılarının kadınlara ait olduğunu duymuşuzdur. Bu hikayenin arkasındaki gerçeklere bakın.

Düğün günü takılan takıların sahibi kimdir?

Toplumumuzda erkek tarafındaki altın takıların erkeğe, kadın tarafındaki altın takıların ise kadına ait olduğu inancı yaygındır. Düğün takıları genellikle evliliğin ilk aşamalarında bile çiftler veya aileler arasında hararetli bir tartışma konusudur. Takı konusundaki anlaşmazlıklar boşanmaya yol açabilir. Evlilik sırasında akrabalar tarafından geline veya damada verilen takıların ve paranın mülkiyetinin kime ait olduğu konusunda net bir yasa yoktur. Yargıtay’ın mevcut içtihatlarına göre düğünlerde geline takılan takılar, kime ve nereye takıldığına bakılmaksızın genellikle geline bağış olarak kabul edilmektedir. Düğün takıları, kolye setleri, bilezikler ve çeyrek altın dahil olmak üzere tüm takı türleridir. Erkeklerin de kendilerine ait takıları vardır. Saatler, kol düğmeleri ve erkeksi olduğu düşünülen diğer eşyalar bunlara örnek olarak verilebilir. Ne kadar pahalı olursa olsun, kim tarafından yapılmış olursa olsun ya da gelin veya damat tarafından takılmış olsun, tüm düğün takıları kadınlara aittir.

Nitekim Yargıtay 3. Hukuk Dairesi ‘nin 2019/2763 E. sayılı kararı 2019/2763 E.sayılı kararında şu ifadelere yer verilmiştir : Aksine bir anlaşma yoksa düğünde takılan takılar geline hediye edilmiş sayılır. Onun olur. . Aşağıdakiler hakkında da daha fazla bilgi edinebilirsiniz:Koca, eşyaları geri verilmeyecekleri umuduyla almışsa ve eşyalar her iki tarafın da ihtiyaç duyduğu eşyalarla değiştirilmişse, o zaman karısının rızasıyla onları iade etmelidir. . .”

Düğün takılarını nasıl iade edebilirim?

Düğün takıları kocaya ait ise kadın dava açabilir. Dava, düğün takılarının geri alınması için açılır. Dava takıların iadesi için açılır. Düğün takılarının iadesi için açılan davalarda alınan ücret orantılıdır. Tazminat için takıların değerine göre ekstra ücret alınır.

Düğün takılarının iadesi aşamalı olarak talep edilmelidir. Günümüz dünyasında çiftler artık düğün takılarını saklayamamaktadır. Çift takılarını takas etmiş ya da harcamış olabilir. Takılar aynen iade edilemediğinde, parasal değerinin belirlenmesi gerekir.

Takılar rıza ile verilmişse ne olur?

Boşanma davası açılmışsa, kadın kocasından düğün takılarını iade etmesini talep edebilir. Boşanma kesinleşir ve boşanılır ancak düğün takılarının iadesi talep edilmemişse iadenin talep edilmesi için ayrı bir dava açılabilir. Boşanma davasında takılar talep edilemez.

Takı davası ne kadar sürede açılır?

Davanın açıldığı tarihi tam olarak bilmeniz, düğün takılarının iade edilmesi için geçecek süreyi belirlemenize yardımcı olacaktır. Takılar.

Evlilik günü takılan takıların velayeti kocaya ait olabilir. Takıların aynı durumda olması halinde koca, takıların derhal iadesi için dava açabilir. Düğün takılarının tam değerinin geri istenmesi mülkiyet hakkına dayanır. Düğün takılarının iadesi zaman aşımına tabi değildir.

İkinci olarak, düğün takılarınızın tam değerini geri almak mümkün olmayabilir. Kadın, düğün takılarının parasal değerinin tamamını istiyorsa 10 yıl içinde dava açmalıdır. Düğün takılarının nakit olarak iadesi bir tazminat şeklidir. Bu nedenle takıların nakit olarak iadesi için zamanaşımı süresi 10 yıldır.

Düğün takılarının iadesi için yasal talep nasıl kanıtlanabilir?

Düğün takılarının iadesi ile ilgili davalarda, davayı ispat yükü davacıya aittir. Düğün takılarını geri almak için dava açan davacılar, takıların davalının kocası tarafından alındığını ve kendisinde olmadığını kanıtlamalıdır. Takıların kocası tarafından alındığını ve kendisinde olmadığını kanıtlayamazsa kaybedecektir.

İlk olarak, davacı mücevherlerin mevcut olduğunu kanıtlamalıdır. Davacı öncelikle mücevherin mevcut olduğunu kanıtlamalıdır. Bu, düğün videoları, fotoğraflar ve diğer belgeler gibi kanıtlarla kolayca yapılabilir. Kuyumculuk uzmanı, düğün videoları ve fotoğrafları dosyalandıktan sonra bir rapor hazırlayacaktır. Kuyumcu bilirkişisi tarafından hazırlanan raporda düğün takılarının değeri de yer alacaktır. Hesaplamalar bilirkişi tarafından dosyadaki belgelere dayanılarak yapılacaktır. Bilirkişi raporunda davanın açıldığı tarih esas alınacaktır.

Bir kadın evinden çıkarken düğün takılarını nasıl saklayabilir?

Takılar kolay saklanır, taşınır ve nakledilir. Yargıtay, kadınların taktıkları veya evlerinde bulundurdukları takıların günlük yaşamın bir parçası olması nedeniyle bu durumu geçerli saymıştır. Yargıtay, bir erkeğe takı takılmasının da günlük yaşamın olağan akışına aykırı olduğunu belirtmiştir. Yargıtay, evden ayrılmayı planlayan bir kadının düğün takılarını her zaman alabileceği veya saklayabileceği sonucuna varmıştır. Bu bağlamda, evini terk eden bir kadının düğün takılarını da yanında götürmesi beklenmektedir. Kadın, takılarının geride bırakıldığını kanıtlamak zorundadır. Buna karşılık, evden kovulan veya şiddete maruz kalan bir kadın takılarının evde olduğunu kanıtlamak zorundadır.

Nitekim Yargıtay 2. Hukuk Dairesi 2018/938 E., 2018/3830 sayılı kararında

Çeşitli nedenlerden dolayı başka birini işe almak isteyebilirsiniz. Kadın Kadın, sanığın mücevherleri harcadığını, sanık ise çaldığını iddia etti. Normal olan benim yaşadıklarım. Kadınlar bundan etkilenebilir. İşte nasıl kullanılacağına dair bazı örnekler Evde de yapabilirsiniz Daha fazla bilgi için linke tıklayabilirsiniz.. Varlık nedir?. . Ne beklemeliyiz Gözaltı ve bulundurmayı kabul etme ‘Sır’ efsanesi başladı Bu bir tanesi. Her zamanki gibi Yasalara aykırı hareket etmek yasadışıdır. Yasalara aykırı hareket etmek yasa dışıdır. Bu amaç Evden Kalkışınızı planlayın Kadın Bu ipuçlarını takip ederek dil becerilerinizi geliştirebilirsiniz. Davalı, eşyayı çoktan almış ve saklamış olabilir. Davacı, davalının söz konusu mücevheri kullandığını kanıtlamakla yükümlüdür.”

Düğünümden gelen parayla veya ev masraflarını karşılamak için satın alınan düğün takılarını iade edebilir miyim?

Düğün takıları evlilik masrafları, ortak konut masrafları veya erkeğin borçlarını ödemek için satın alınmış olabilir. Bu durumlarda kadının düğün takılarını iade edip edemeyeceğini anlamak önemlidir. Bu davada kilit soru, düğün takılarının iade edilip edilmediğidir. Yargıtay, takıların iade edilmesi halinde kadının takıları almaya hakkı olduğuna karar vermiştir. Bu gibi durumlarda erkek, takıların kadın tarafından iade edileceği beklentisiyle verilmediğini kanıtlamalıdır. Erkek, takıların iade edileceği beklentisiyle takılmadığını kanıtlayamazsa, düğün takılarını iade etmekle yükümlüdür.

Nitekim Yargıtay 2. Hukuk Dairesi 2017/1769 K., 2018/13037 E. sayılı kararında

Evlilik sırasında kadının takıları Çalınan mücevher artık bundan sorumlu olan kişinin malıdır. Bu dava mükemmel bir örnektir Mücevherin alıcının asla geri vermeyeceği düşünülerek verildiği kanıtlanabilirse, erkeğin mücevheri iade etmesi gerekmez.. Bir Örnek Olay ziynet eşyalarının takas edildiği anlaşılmakla birlikte; davalı-karşı davacı erkeğe iade edilmemek üzere verildiği kanıtlanamamıştır. Davalı, ziynet eşyalarının tam rıza ile ve koşulsuz olarak verildiğini kanıtlamak zorundadır. Davalı, mücevherlerin koşulsuz ve rıza ile verildiğini kanıtlayamazsa, mücevherleri geri vermek zorundadır.

Mücevherleri tadil ederek talep edebilir misiniz?

Dava ıslah edilerek talep edilen para miktarı artırılır. Islah yoluyla davanın konularını değiştirmek ve genişletmek mümkündür. Müvekkil dava dilekçesini ıslah ederek de daha fazla takı alabilir. Dava dilekçesinde talep edilen düğün takılarının yer alması gerekir. Talep edilen düğün takılarının dilekçede yer almaması halinde ıslah dilekçesi kabul edilmeyecektir. Islah dilekçesi sadece davada talep edilen miktara ilişkindir.

Nitekim Yargıtay 2. Hukuk Dairesi 2013/8174 E. sayılı kararında

Davacı,düğününde harcadığı paranın tamamını değil, sadece dava dilekçesinde belirtilen takıları talep etmiştir.. Duruşma 20.9.2012 tarihinde devam etmiştir. Takı talebine ek olarak, düğün için para talep etmiş ancak bunu davaya dahil etmemiştir. Bunun üzerine talepnameyi değiştirmiş ve yepyeni bir talepname hazırlamıştır. Bir talep değiştirilebilir, ancak yerine yenisi konulamaz. Bu davada yargılama ücreti alınmamıştır. Davacının düğününde taktığı parayla ilgili dinlenmesine gerek olmadığının tespiti çok önemli…”

Author'dan Daha Fazla:

+ There are no comments

Add yours