FAZLA MESAİ ÜCRETİ NE KADAR?

Fazla mesai, haftada 45 saati aşan her türlü çalışma olarak tanımlanmaktadır. İş Kanunu üç tür fazla mesai tanımlamaktadır. Birinci tür, ülke yararı için yapılır. İkincisi, üretimin artırılması ve işin niteliği veya amacı gibi çeşitli nedenlerle fazla mesai yapılabilir. Son durumda, zorlayıcı faktörler nedeniyle arıza veya arıza olasılığı durumunda fazla mesai gereklidir. Bu makale, fazla mesai ve fazla mesai ücreti hakkında en sık sorulan sorulardan bazılarını yanıtlamaktadır. Fazla mesai ile ilgili sorularınız için aşağıdaki formu kullanabilirsiniz.

İş Kanunu kapsamında fazla mesai ücreti ne kadardır?

Yasa, haftalık azami çalışma saatinin 45 olduğunu belirtir. Dinlenme ve öğle yemeği süreleri düşüldükten sonra haftada 45 saati aşarsanız fazla mesai ücreti almanız gerekir. Hem çalışan hem de işveren daha düşük çalışma saatleri üzerinde anlaşabilir. Örneğin, taraflar haftalık 35 saatlik bir çalışma süresi üzerinde anlaşabilirler. Bu durumda, 35 ila 45 saat arasındaki tüm çalışmalar fazla mesai olarak kabul edilir.

Günde çalışabileceğiniz maksimum saat sayısı 11’dir. Haftalık çalışma saatiniz 45 saatten az olsa bile, günde 11 saatin üzerinde çalışılan her saat fazla mesai olarak kabul edilecektir.

Bazı işler, 7,5 saat çalışmanız halinde tek bir günde yapılabilir. Bu işlerden bazıları karbür ve kaynak endüstrilerinde ya da radyoaktif maddelerle çalışılan işlerdir. Bu mesleklerde 7,5 saatten fazla vardiya çalışanlara fazla mesai ödenebilir.

Fazla mesai 270 saati aşabilir mi?

Kural olarak, Toplam Fazla Mesainiz hakkında ne kadar çok şey bilirseniz Toplam çalışma saati 270 saati geçemez. Yıl İşverenler bu kurala uymadıkları takdirde idari yaptırıma maruz kalmayacaklardır. Yargıtay kararlarında bir çalışanın 270 saatin üzerinde çalışması halinde iş akdinin feshedileceği kabul edilmiştir. İşverenler yıllık 270 saate kadar fazla çalışma ücretini sözleşmelerine dahil etme hakkına sahiptir.

Gece mesaisi ücreti nasıl hesaplanır?

Bir vardiya en fazla yedi saat olarak tanımlanır. Bir vardiya 7,5 saat sınırından daha uzun sürse bile fazla mesai ödenir.

Fazla mesai ücreti nasıl hesaplanır?

Haftalık çalışma süresi 45 saatin üzerinde olan işyerlerinde fazla mesai %50 fazlasıyla ödenir. Fazla mesainin nasıl hesaplandığını açıklamak için basit bir örnek kullanalım. Diyelim ki haftada 3000 TL kazanan bir çalışan 7 günde 6 gün ve her gün 9 saat çalışıyor. Öğle yemeği bir saat ise, 6 gün çarpı sekiz saat 48 saate eşittir. Bu durumda çalışan 45 saatten fazla çalıştığı için üç saat fazla mesai yapma hakkına sahiptir.

Saatlik ücretin hesaplanması bize 3000/30/8 = 12,5 TL verir. Bunu %50 ekleyerek hesapladığımızda 18,8 TL’ye ulaşırız. İşçi bir saat fazla çalışmış olsaydı 18,8 TL fazla mesai ücretine hak kazanacaktı. Bu işçinin haftalık 56,4 TL, aylık ödenmesi halinde ise 225,6 TL fazla mesai ücreti almaya hakkı vardır.

Hesaplamada çalışanın izinli olduğu günler hariç tutulmuştur. Haftalık olarak fazla mesai hesaplanır. Hafta sonu tatilleri çıkarma işleminin dışında tutulur. Yıllık izin, bayram (ulusal ve diğer) ve genel tatil günleri çıkarılır.

Fazla mesai ücretimi nasıl kanıtlayabilirim?

Çalışan fazla mesai yaptığını kanıtlayabilmelidir. Çalışan bunu yazılı belgeler veya tanık ifadeleri kullanarak kanıtlayabilir. Ofis yazışmaları, giriş/çıkış kağıtları ve kayıtlar gibi belgeler çalışan tarafından kullanılabilir. Belgelerin olmadığı durumlarda tanık ifadelerine başvurabilirsiniz.

Fazla mesai ücretini hesapladıktan sonra maaş bordrolarınızı aylık olarak kontrol edin. Çalışana hakkı olan ödeme yapılmadıysa maaş bordrosunu imzalamamalıdır. Çalışan maaş bordrosunu imzalamalı ve fazla mesainin doğru hesaplanmadığını not etmelidir. Yüksek Mahkeme işçilerin avukat gibi davranmasını beklemez. Size ödenmesi gereken ücret ödenmiyorsa, maaş bordrosunda gösterilenden daha fazla çalıştığınızı kanıtlamanız gerekir.

Hangi meslekler fazla mesai ücretinden muaftır?

Çalışanın talimat ve görev verebileceği herhangi bir çalışan yoksa, fazla mesai talep etmesi mümkün değildir.

Esnek çalışma saatleri olan veya kendi programlarını seçen çalışanların fazla mesai ücreti uygulanmaz. Tıbbi satış temsilcileri veya kapıcılar buna örnektir.

Fazla mesainin zaman aşımı süresi nedir?

İş Kanunu’nun 32. maddesi, bir işçinin ücrete hak kazanabileceği azami yıl sayısının beş olduğunu belirtir.

Fazla mesai yetkisi nedir?

Bir işçinin fazla mesai yapmasına izin verilebilmesi için işverenin bu belgeyi imzalaması gerekir. İşçinin bu belgeyi imzalamasına gerek yoktur. İşçinin yazılı onayı, işyerinde geçirdiği tüm süreyi kapsar.

2021’e kadar hemşireler ne kadar fazla mesai yapacak?

Diğer çalışanlar gibi sağlık çalışanları da fazla mesai için daha yüksek ücret alırlar. Lise mezunu sağlık çalışanları;

  • Dini bayramlarda çalışan saat başına 14,80 TL ücret almaktadır. Bu çalışanlar dini bayramlarda saat başına 14,80TL kazanıyor. Bu da yüzde 20’lik bir artışı temsil ediyor.
  • Dini bayramlarda ücret 22,22 TL’dir. Dini günlerde maaş 22,22 TL’dir.

Sağlık Çalışanları için Lisans Diploması

  • Bu çalışanlara dini bayramlarda saat başına 17,77 TL ödenmektedir. Dini bayramlarda bu çalışanlar için saat ücreti 17,77 TL’dir.
  • Dini bayramlarda ücret 26,66 TL’dir. Dini bayramlarda ücret 26,66 TL’dir.
Yargıtay Kararı – Fazla Mesai – 1.

Dosyada, önceki davacı tanıklarının kanaatlerine dayanan bilirkişi raporlarını bulabilirsiniz. Dosyada yapılan tespitler, davacıların 2012 veya 2013 yıllarında haftada 21 saatten fazla çalıştıklarını göstermektedir. Fazla mesai ücretlerinin hesaplanması, gerçek ve tahmini fazla mesai ücretleri arasındaki farkın alınması suretiyle yapılmıştır. Bu durumda fazla mesai ücreti talebinin reddine ilişkin yazılı gerekçe hatalıdır. Yargıtay 9. Hukuk Dairesi 2020/3446 E. 2020/19925 K.)

Fazla Mesaiye İlişkin Yargıtay Kararı – 2

Çalışanların işyerlerine giriş ve çıkışlarını gösteren belgeler gibi işyeri kayıtları fazla mesainin kanıtıdır. Ayrıca, iç yazışmalar da konuyla ilgilidir.” Bu tür belgeler fazla mesainin kanıtı olarak kabul edilemezse, tanık ifadeleri dikkate alınacaktır. Bilinen bazı gerçekleri de dikkate almak mümkündür. Fazla mesaiye ihtiyaç olup olmadığına karar verirken, bir çalışanın fiili işinin niteliğini ve yoğunluğunu dikkate almak önemlidir.

Çalışanlar, imzalı maaş bordrolarında fazla mesai ücretlerinin ödeneceği belirtilmişse daha fazla çalıştıklarını iddia edemezler. Çalışan, kendisine ne kadar fazla mesai ödenmesi gerektiğini düşündüğü konusunda çekinceleri varsa çalışmalarını kanıtlayabilir. Maaş bordrosu imzalı olsa bile, çalışan yine de maaş bordrosunda yazan saat sayısından daha fazla çalıştığını kanıtlamak zorunda kalacaktır. Maaş bordrolarında tahakkuk varsa ancak imzalanmamışsa, ilgili döneme ait tüm ödeme kayıtları bankaya gönderilmelidir. Toplam tutarı hesaplarken, ödenen tutarları düşmelisiniz. Fazla mesaiyi kanıtlamak için yazılı kanıtlar veya tanıklar kullanılabilir. İşyerindeki çalışma koşullarını bilmeyen ya da bilmesi mümkün olmayan tanıkların ifadeleri değersizdir. Yargıtay 9. Hukuk Dairesi 2020/4386 E. , 2020/19212 K. )

Fazla mesai ücreti ve ihbar veya kıdem tazminatı işçiler için en adaletsiz olanlardır.

Author'dan Daha Fazla:

+ There are no comments

Add yours