GÜRÜLTÜ KİRLİLİĞİ NEDİR?

Gürültü kirliliği günümüz toplumunun en önemli sorunlarından biridir. Gürültü yapmak bu sorunun adli boyutunu temsil eden bir suçtur. Gürültü kirliliğe dönüştüğünde bu suç işlenmiş olur. Korunan değer, bir kişinin mahremiyet ve huzur hakkının ihlal edilmesidir. Yorumlar kısmında gürültü yapma suçu ile ilgili sorularınızı iletebilirsiniz.

Gürültü kirliliği nedir ve neden olur?

Sesler yüksek, yoğun ve alışılmadık bir şekilde karıştırıldığında, gürültü kirliliği ortaya çıkar. Bu sesler farklıdır ve sağlığınızı olumsuz yönde etkileyebilir. Gürültü kirliliği, bu tür durumlara sürekli maruz kalmaktan kaynaklanabilir.

Gürültü ne zaman suç haline gelir?

Bir gürültünün yasada belirtilen desibel sınırından daha yüksek olması, sürekli olması ve sağlık açısından risk oluşturması gerekir.

Gürültü suçu ile kabahat arasındaki fark nedir?

Gürültü, bir kişiye zarar verecek kadar yüksek ve sürekli olmalıdır. Yani gereksiz yere korna çalmak ya da kuru sıkı tabanca ile ateş etmek gibi eylemler suç değil kabahattir. Bu durum Türk Ceza Kanunu kapsamında değil, Kabahatler Kanunu kapsamındadır. Bu durum da ilgili mevzuat uyarınca idari yaptırıma tabi tutulmaktadır.

5326 sayılı kanunun 36. maddesine göre huzur ve sükûnu bozacak şekilde gürültü yapan kişi cezalandırılmaktadır. İçtihatlara göre, münhasıran başkalarının huzur ve sükûnunu bozmak veya kişinin sağlığına zarar vermek amacıyla yapılmayan çevresel gürültüler 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 36. Maddesi kapsamında kabahat olarak değerlendirilerek işlem yapılacaktır.

Ses kirliliği hangi suçlar kapsamındadır?

Ses kirliliği TCK’nın 183. ve 123. maddeleri kapsamında suç teşkil edebilir. Bir Yargıtay Kararı, TCK 123. maddenin aşağıdaki hallerde uygulanabileceğini açıkça göstermektedir:

Ayrıca, huzur ve sükunu bozmak genel ve ek bir suçtur. Bu suçun işlenmiş olması gerekir. Fiilin işlenmiş olması gerekir. Nasıl okunacağını bilmek gerekli değildirFail kanun tarafından tanımlanmamıştır. Kişilerin huzur ve sükununu bozmak, kişinin özgürlüğüne, sağlıklı bir yaşam tarzı sürdürme ve başkaları tarafından rahatsız edilmeme hakkına koruma sağlar. Bu suçun gerçekleşmesi için suçun işlenmesi gerekmektedir. Hedefe giden yol belli değildirAynıamaç için birini çağırmak, gürültü yapmak veya yasadışı bir şey yapmak yeterlidir. Metin bunu söylüyor. Oraya nasıl gidileceğinden emin değilSadecebir kez yapılması gerekiyor. Tekrarlayın, devam edin ve eylemi gerçekleştirin Sadece birkaç kişi “sadece” kelimesinin nasıl telaffuz edileceğini biliyor Niyet Huzur ve sükunet bozuldu.” “

Kamuya açık alanda gürültü yaparsam cezası nedir?

Türk Ceza Kanunu’nun () 183. maddesine göre, başkalarının sağlığına zarar verecek şekilde gürültüye neden olan kişi, iki aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

Gürültü kirliliği ile ilgili olarak nereye resmi şikayette bulunabilirim?

Gürültü şikayetleri genellikle polis veya savcılık tarafından alınır.

Gürültü yapan bir komşuma ne söyleyebilirim?

Gürültü ile ilgili bir şikayetin ilk aşamasında, yerel polis karakoluna başvurmak ve sorunu belgelemek önemlidir. Doğrudan savcılığa suç duyurusunda bulunabilir ve adli prosedürü başlatabilirsiniz.

Gürültünün cezai bir suç olup olmadığını nasıl belirleyebilirim?

Gürültü seviyelerinin suç teşkil edip etmediğini uzmanlar belirler. Kapsamlı bir inceleme yapılmaması kararın bozulmasına yol açabilir.

Gürültü şikayeti yapabilir miyim?

Gürültü kirliliğinin kovuşturulması için bir şikayet yeterli değildir. Bir şikayetçi şikayetini geri çekse bile soruşturma devam edecektir.

Fail kimdir?

Herkes suç işleyebilir. Herhangi bir niteliğe gerek yoktur. Gürültü kaynağının yakınında yaşayan herkes mağdur olabilir.

Gürültüye Neden Olma Suçu Taksirle İşlenebilir mi?

Bu suç kasıt olmaksızın işlenemez. Bu suç taksirle işlenemez. Bu kast unsuru doğrudan kast olabileceği gibi olası kast da olabilir.

Zincirleme Suç Yasası gürültü yapma suçunu kapsar mı?

Zincir takmak da bu suçu işlemenin bir yoludur. Bu durumda ceza dörtte üçe kadar artırılabilir.

Gürültü kirliliği suçlarında zamanaşımı süresi nedir?

Gürültü ile ilgili bir suç zaman aşımına tabidir. Eğer 8 yıllık zaman aşımı süresi geçmişse, savcı suçlamaların düşürülmesine karar verebilir. Soruşturma için gerekli koşullar yerine getirilmemiştir. Fiilin işlenmesinden 8 yıl sonra soruşturma başlatıldığı ancak daha önce herhangi bir fiilin gerçekleşmediği durumlarda, dava reddedilebilir.

İlgili Yargıtay Kararları

“183. Madde kapsamındaki suç somut bir tehlikedir.” Bir suçun işlenmesi için mağdurun sağlığının etkilenmesi gerekli değildir. Gürültü, buna maruz kalan kişinin sağlığını tehlikeye atabilecek türden olmalıdır. Kurul, duruşmaların sonuçlarını kullanarak sanığın hukuki durumuna karar verecektir. Gürültü seviyesi ve insan sağlığına zararlı olup olmadığına ilişkin bir uzman tarafından rapor alınması gerekmektedir. Karar hukuka aykırı ve katılan …’ın avukatının temyiz itirazları yerinde görüldüğünden REDDİNE…” karar verilmiştir.

Bu makale gürültü kirliliğinin hukuki boyutlarını ele almaktadır. Yorumlar bölümünde sorularınızı sorabilirsiniz.

Kentsel dönüşüm ile ilgili yazımıza da bakabilirsiniz.

Author'dan Daha Fazla:

+ There are no comments

Add yours