HUKUKİ DANIŞMANLIK NEDİR?

Estimated read time 12 min read

Hukuki danışmanlık hizmeti nedir

Kısacası, yetkin danışmanlık, bir avukatın sakinleri ve firmaları yetkinlikle ilgili konularda bilgilendirmesi veya eğitmesidir. Bu bağlamda, bir avukat hem yetkili hem de acemi kişilere sorunu çözmeleri için yardımcı olacaktır. Yetkili danışmanlığın kapsamı, başından sonuna kadar her şeyi içerir. Olası durumların analiz edilmesini, atılacak en iyi adımlara karar verilmesini, bireye fayda ve zarar sağlayacak senaryoların değerlendirilmesini ve en uygun eylemlerin belirlenmesini içerir. Bu nedenle yetkin danışmanlık, bir sağlık uzmanı tarafından yapılan muayeneye benzetilebilir. Yetkin koşullarla ilgili sorunlarınız varsa yetkin danışmanlık hizmeti almalısınız. Bu, sağlığınızla ilgili sorunlar ortaya çıktığında veya çıkacağında sağlık uzmanınızın tavsiyesine başvurmaya benzer. Bu, er ya da geç gerçekleşecek durumlar için önleyici tedbirler almanızı sağlar. Dahası, durumu analiz eder ve cevabı bulursanız, analizin gerçeklere dayanması muhtemeldir.

Yetkili Danışmanlık Nedir?

Türkiye’de sadece avukatlar hukuki danışmanlık vermeye yetkilidir. Avukat olmayan kişiler tarafından yetkili danışmanlık adı altında verilen hiçbir bilgiye itibar etmeyiniz. Aksi takdirde, haklarınızı geri dönülmez bir şekilde kaybetmeniz mümkündür. Böyle bir konuda yetkin tavsiyelerde bulunabilecek uzmanlığa sahip avukatlar, yıllarca hukuk eğitimi almış, kariyerlerini bu alana adamış ve barolardan destek almış kişilerdir. Hukuki tavsiye için yalnızca profesyonel avukatlara danışılması gerektiğini yinelemek isteriz.

Avukatlık ücretleri nasıl belirleniyor?

Bir avukata ödenecek miktarı tam olarak belirlemek mümkün değildir. Sorun her avukat için farklıdır. Yetkili danışmanlık için yapılan ödeme şeffaf değildir.

Avukata ödenecek avukatlık ücreti üç nesne ile bağlantılı olacaktır. Üç çeşit avukatlık ücreti vardır: akdi avukatlık ücreti (avukatlık ücretine ilişkin bir anlaşmadan doğan), karşı avukatlık ücreti (diğer kişi tarafından sonuca dayalı olarak avukatlık ücretini ödemeye yetkili kılınan) ve icra avukatlık ücreti (icra takibinde, mahkeme kararına dayanarak karşı taraftan para tahsil etmek için). Avukatlık ücretlerinin nasıl hesaplanacağı hakkında daha fazla bilgi için lütfen yazımızı okuyunuz.

Hukuki danışmanlık nedir?

Bu alanda deneyim sahibi bir avukatın hizmetlerinden faydalanabilirsiniz. Bir işyeri kazası geçirmiş olabilirsiniz ve deneyimli bir işyeri kazası avukatından tavsiye almak isteyebilirsiniz. İşçi haklarını ilgilendiren davalar söz konusu olduğunda da bir iş avukatına danışmak en iyisidir. Ev, arsa veya tarla gibi taşınmaz mallarınız varsa, deneyimli bir gayrimenkul avukatından tavsiye almak en iyisidir. Tapu iptali veya kiracı tahliyesi gibi bir gayrimenkul sorununuz olabilir.

Evliliğin iptali veya boşanma gibi sorunlar ortaya çıktığında bir boşanma avukatına danışmak her zaman en iyisidir. Bu alanda, nafaka veya velayetin değiştirilmesi gibi konuların yanı sıra boşanma sırasında mal paylaşımı da bulacaksınız. Profesyonel bir miras avukatı da feragat, miras paylaşımı ve mirastan kaçınma gibi konularda tavsiyelerde bulunabilir. Bu yöntem, ihtiyacınız olan profesyonel tavsiyeyi almak için iyi bir yoldur.

Dava açmak ne kadar sürer?

Sakinlerimiz bu soruyu sık sık soruyor. Yani davanın çok uzun sürüp sürmediği ve ne kadar sürdüğü gibi sorular soruluyor. Ne yazık ki bu soruya net bir cevap vermenin bir yolu yok. Davanın uzunluğu mahkemenin iş yüküne, toplanması gereken delillerin türüne ve miktarına göre belirlenir.

Son uygulamalar, bir dava açarken belirli bir son tarih almanızı gerektirmektedir. Bir davanın sonuçlanması için zaman çerçevesi belirlenmiştir. Bu son tarihler hiçbir zaman mutlak olamaz, ancak her zaman geneldir. Parametrelere bağlı olarak, duruşma süresi de uzatılabilir veya kısaltılabilir. Büyüleme süreci de çok önemlidir. Bu aşama da davalarda çok zaman alır. İstinaf Mahkemesi’nin zaman dilimi ile ilgili yazımızı dikkate alın.

Online yetkili danışmanlık nedir?

Uzmanlığın ilerlemesi ile artık konuşmak ve anlatmak çok kolay. Moda endüstrisi de yüksek iş yükü ve hızlı çalışma temposu ile bilinir. Bunun yanı sıra, ülkenin farklı şehirlerindeki insanlar, alanlarında uzman olan avukatları ararlar. Tüm bunlar bir araya geldiğinde yetkili bir online danışmanlık hizmetinin varlığı ve gerekliliği kaçınılmazdır.

Yetkili danışmanlık hizmetlerinin çevrimiçi olarak verilebileceğine inanılıyor. Skype, Zoom veya bunlara benzer diğer işlevler böyle bir hizmeti kolaylaştırabilir. Başlangıçta, yetkilendirilen konu için gerekli tüm belge ve bilgiler bir avukata gönderilir. Randevu saatine kadar avukat tarafından zorunlu ön inceleme ve analiz yapılır. Randevu saatinde, müvekkil derinlemesine bir danışmanlık alır. Bu yöntem zaman kaybını önler.

Nerede dava açabilirim?

Yetki uyuşmazlığı nedeniyle birisini dava etmek istiyorsunuz, ancak bunu nerede yapacağınızı bilmiyor musunuz? Hem Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu (CMUK) hem de Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu (CMUK) uyarınca, adli konular yetkili ve görevli mahkemede açılmalıdır. Mahkeme, davanızı hak ettiği noktaya gelmeden usule ilişkin nedenlerle reddedebilir. Uyuşmazlığın konusunu muhtemelen yetkili mahkeme belirleyecektir. Uyuşmazlığın niteliğine bağlı olarak, yetkili mahkeme yerel bir mahkeme olabilir. Bir avukatın yardımı olmadan kendi başınıza dava açmayı planlıyorsanız, yetkili bir avukata danışmak isteyebilirsiniz.

Çevrimiçi Avukat Oturumu (online avukat oturumu) nedir?

Bu yöntem, zamanı kısıtlı olan, araba kullanarak zaman kaybetmek istemeyen veya farklı şehirlerde yaşayanlar için idealdir. İşte bir danışmanlık hizmetinin sahip olması gereken tüm özellikler. Yetkili bir danışmanlık şirketi tarafından sunulan bu hizmet hakkında söylenebileceklerin özeti şu şekildedir:

 • Hizmeti alan kişinin şikâyetini çözüme kavuşturmak için dava açması gerekebilir. Nelerin talep edilebileceği, elde edilen delillerin yeterli ve hukuka uygun olup olmadığı gibi birçok soru cevaplanır. Cevaplanır.
 • Hizmet alan kişi davayı kendisi açtığında, davanın gidişatının nasıl analiz edileceği, sonrasında neler olabileceği ve en iyi nasıl hareket edileceği de dahil olmak üzere birçok husus tartışılır.
 • Başvuru sahibinin hakları, dava açılması durumunda en iyi şekilde nasıl cevap vereceği ve kendini nasıl savunacağı değerlendirilir.

Avukat tutmak zorunlu mudur?

Dava açmak için bir avukata ihtiyaç olup olmadığı sıkça sorulan bir sorudur. Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde kendi başınıza dava açabileceğinizi bilmenizi isteriz. Şunu sorabilirsiniz: Kendi davamı kendim açabilecekken neden pahalı bir avukata ödeme yapmam gerekiyor? Pek çok kişinin talebi, kurallara uymadıkları veya son başvuru tarihlerini kaçırdıkları ya da kendilerini doğru şekilde savunmadıkları için reddedilmiştir. Haklarınızı kaybetmemek için, davanızda size yardımcı olacak bir avukata danışmanız en iyisidir.

Yetkili danışmanlık ücreti ne kadardır?

Ne kadara mal olacak? Bu soru daha az önemlidir. Serbest piyasa geniş bir fiyat aralığına izin verir. Türkiye Barolar Birliği her yıl asgari ücretler için alt sınırlar belirler. Bu tarife tüm avukatlar için geçerlidir. Avukatlar hizmetleri için tarifede belirtilenden daha az ücret talep edemezler.

TBB, Avukatlık Asgari Ücret Tarifesini her yıl yayınlar ve günceller. Bu bağlamda, 2021 yılı için oranları güncelleyeceğiz.

 • Bir avukatla bürosunda yapılan görüşmenin ilk saati 540,00 TL olarak ücretlendirilir. İlk saatten sonra bu ödeme ek saat başına 325,00 TL’ye çıkacaktır.
 • Bu ücret, ilk saatten sonraki her ek saat için 555,00 TL artırılır. Ücret her ilave saat için saat başına 555,00 TL artar.
 • Yazılı hukuki danışmanlık ücreti ilk bir saat için 1.125,00 Türk Lirasıdır. Bu ücret her ilave saat için 525 TL artırılır.
 • Avukatın yazacağı her bir dilekçe; göndereceği her bir ihbarname, keşif, protesto veya keşif için ödenecek azami tutar 825 TL’dir.
 • Kira ve diğer sözleşmelerin avukat tarafından hazırlanması için asgari 1.080,00 TL ödenmesi gerekmektedir. Tüzük, yönetmelik ve miras sözleşmelerinin bir avukat tarafından hazırlanması için asgari 3.280,00TL ödenmesi gerekmektedir. Şirket birleşmeleri, şirket değişiklikleri veya şirket kuruluş sözleşmeleri gibi ticari sözleşmelerin bir avukat tarafından hazırlanması için asgari ödeme 1.650,00 TL’dir.

Bir dava nasıl açılır?

Bu uzmanlık gerektiren bir konudur. Diğer bir deyişle, her dava kendine has özelliklerine göre değerlendirilmeli ve buna göre bir plan uygulanmalıdır. Bu aşamada sadece bir avukat aracılığıyla hareket etmenizi tavsiye ederiz. Davayı kendiniz açmayı planlıyorsanız bir avukata danışmalısınız. Dava açma sürecinin bir özetini aşağıda bulabilirsiniz:

Öncelikle, yasal bir dilekçe hazırlamak iyi bir fikirdir. Dilekçede davanızı açmayı planladığınız mahkemeye ilişkin bilgiler, ilgili olaylar ve bunların yerleri, yargı yetkisine ilişkin anlaşmazlık ve talep edilen konular yer almalıdır. Dilekçeyi hazırladıktan sonra mahkemeye gidip gerekli harç ve masrafları ödeyebilirsiniz. Daha fazla bilgi için dava nasıl açılır yazımızı okuyabilirsiniz.

Şirketler için yetkili danışmanlık ücreti nedir?

Avukatlar hukuki niteliği olan şirketlere yetkili danışmanlık hizmeti verebilmektedir. Şirketler sürekli iş yaptıkları için önleyici düzenlemeler söz konusu olduğunda uzun süre devam edecek bir hizmet isterler. Bu da hizmeti naif kişiler gibi hemen değil, zaman içinde almaları anlamına gelir. Türk Ticaret Kanunu’nun katı şekil şartları göz önüne alındığında olması gereken de budur.

Nitelikli avukat eksikliği şirketler için önemli bir sorundur. Koro oluşturmak için avukatlara küçük meblağlar ödeyen şirketler, gelecekte daha büyük mali kayıplara uğrayacaklardır. Şirketler, iş yaptıkları kişilerle sözleşme yapmak, temerrüde düştüklerinde kişileri bilgilendirmek ve daha birçok nedenle avukatlara ihtiyaç duyarlar.

Peki işletmeler bu hizmet için ne kadar ödemelidir? Bu soruya şeffaf bir şekilde cevap vermek mümkün değil. Bu durumda taraflar arasındaki yetkili danışmanlık sözleşmesi önemli olacaktır. Bu anlaşma taraflar için yükümlülükleri belirleyecektir. Ödeme sorusuna da bu noktada karar verilecektir. Taraflar parça başına maliyet veya aylık maliyet üzerinde karar kılabilirler. Gerçekte, her ay sabit bir miktar ödemek normdur. Danışmanlık için aylık yetkili ödeme miktarı nedir? Ödeme miktarı, şirket büyüklüğü, yetkili işlemlerin derinliği ve alınacak hizmetlerin kapsamı gibi bir dizi faktöre bağlıdır. Ortalama bir ödeme için, hizmet ödemeleri 30 gün içinde 1.000 TL ile 100.000 TL arasında değişebilir.

Bir avukata avukatlık enerjisini nasıl verebilirsiniz?

Öncelikle belirtmek isteriz ki, yetkin bir danışmanlık hizmeti almak için avukatın nüfuzundan endişe etmek gerekmiyor. Bir avukatın sizin adınıza dava açmasını istiyorsanız, bir vekaletname vermeniz iyi bir fikirdir. Bu vekaletnameyi noter verebilir. Avukatlık ücretini ödedikten sonra, seçtiğiniz konularda sizi temsil etmesi için seçtiğiniz bir avukatı atayabilirsiniz.

Yetkin danışmanlık için ücretsiz bir kaynak var mı?

Avukat görüşmesi ücretsiz midir? Yukarıda da belirtildiği üzere, avukatlar danışmanlık hizmetleri için TBB’nin asgari ücret tarifesinin altında bir ücret talep edemezler. Bu nedenle meslek etiği açısından ücretsiz danışmanlık hizmeti vermek mümkün değildir. Avukatın görüşünü dava açması için bir avukata vermeniz durumunda herhangi bir ücret talep edilmeyecektir. Bahsettiğimiz gibi, diğer durumlarda verilen hizmetler için sizden bir ücret talep edilecektir.

Talep Dilekçesi Nasıl Olmalıdır?

Tüm dilekçeler gibi dava dilekçesi de belirli kurallara uymalıdır. Daha fazla bilgi için dilekçe örnekleri yazımızı okuyabilirsiniz. Dava dilekçesinde yer alması gereken başlıca hususlar şunlardır:

 • Davacı ve davalının adı, soyadı, T.C. kimlik numarası ve ikamet adresleri.
 • Dava konusu olay, yetkili mahkeme, deliller, konu, dava sebebi ve davayı açan taraf;
 • İfadenizi, her türlü delili, tanık bilgilerini ve belgeler ve dayanaklar da dahil olmak üzere davanın özelliklerini sağlamalısınız.
 • Yargıtay, talebinize ve davanızın konusuna göre size emsal bir karar verecektir.
İş Mevzuatı Avukatları Oturumu Nedir?

Titizlik, derinlemesine anlayış ve alana hakimiyet gerektirir. İşveren kadar çalışan da bu alanda yetkin danışmanlık alarak temel haklarının kaybolmasını ve zarar görmesini engelleyebilir.

Bu hizmet, bir çalışanın iş sözleşmesinin feshedilmesi gibi tazminatların hesaplanması için faydalıdır. Ayrımcılık tazminatları, yardım kaybı tazminatları gibi tazminatlar bu hizmet kullanılarak hesaplanabilir. Ayrıca işe iade, hizmete adanma, iş kazaları ve diğer tazminat türlerini içeren davalar da bu kategoriye dahildir. İş kazası davaları ve işe iade davaları da bu alana dahildir. Bunlar bu alanda ikame edebileceğiniz dava türlerinden sadece birkaçıdır. İstifa eden bir işçinin hak ve sorumlulukları, fesih sözleşmesinin hazırlanması ya da iş kazası nedeniyle tazminat hesaplanması gibi konularda da lisanslı danışmanlık hizmeti alabilirsiniz. Bu alanda yetkili ihtilaflar çok sayıdadır. Bu düzeyde bir uzmandan tavsiye almak en iyi seçeneğinizdir.

Author'dan Daha Fazla:

+ There are no comments

Add yours