İDDET DÖNEMİ NEDİR?

İddet Süresi Hesaplama Nasıl Yapılır

Bekleme süresi ya da hukuktaki adıyla iddet, bir kadının boşandıktan sonra başka bir ilişkiye girmeden önce beklemesi gereken süredir. İddetin olmaması halinde evlilik mümkün değildir. Bu süre dolmadan veya belirli istisnalar uygulanmadan kadının yeniden evlenmesine izin verilmez. Bu bekleme süresi, kadının eski kocasından hamile kalıp kalmadığını tespit etmek ve evlilikleri durdurmak için kullanılır. Bu yazıda iddet süresini ve iddetle ilgili diğer konuları ele alacağız. Makalede ele alınmayan konular hakkında soru sormak için aşağıdaki forumu doldurun.

İddet

Dönemi “İddet” olarak adlandırmak yanlıştır. İddet kelimesi de belirli bir zaman dilimini tanımlamak için kullanılır. İddet ve iddah kullanılacak en iyi terimler değildir. Bu yanlış kullanım halk arasında daha yaygındır ve bir klişe haline gelmiştir. Bu nedenle yanlış kullanımı kullanmaya devam edeceğiz.

İddet Süresi Nedir?

Türk hukukunda bekleme süresi 132. madde ile tanımlanmıştır. Kanuna göre kadın evliliğin sona ermesinden itibaren 300 gün geçmeden yeniden evlenemez. Bekleme süresi bir çocuk doğduğunda sona erer. Ölü doğum aynı zamanda düşük olarak da bilinir. İddet, mahkeme kadının hamileliğini tespit ettiğinde veya boşanan çift yeniden evlenmek istediğinde kaldırılır.

İddet Süresi Nasıl Hesaplanır?

Yeni bir başvuru için bekleme süresi 300 gündür. Bekleme süresi neden 300 gün? Bu sınır, bir kadının hamilelik için harcayabileceği maksimum süreye göre belirlenir. Adet döngüsü ne zaman başlar? Bu soru koşullara bağlıdır. Basit bir cevap arıyorsanız, çözülme tarihini kullanabiliriz.

Bu gibi durumlarda boşanma, evliliğin iptali veya ölüm söz konusu olabilir. Türk Medeni Kanunu, eşlerden birinin gaipliğine karar verildiğinde ne yapılacağı konusunda sessizdir. Evlilik ya ölümle ya da mahkeme kararıyla sona erebilir. Hesaplamalar da farklılık gösterecektir. Bunları iki gruba ayırabilirsiniz.

1) Dul bir kadın iddetini nasıl hesaplayabilir?

Ölüm tarihi henüz kesinleşmemiştir. Tıbben bir tarih ve bir saat belirlendiği anda iddet başlar. Karine ölüm demektir. Kocası ölen ve karine sonucu nüfusa kaydedilen bir kadının bekleme süresi karinenin gerçekleştiği tarihten itibaren başlar.

Gaiplik durumunda ise durum biraz daha farklıdır. Bu durumda, ölüm veya karine ölümünün aksine, evlilik hemen sona erdirilmeyecektir. Evliliğin feshini kadının talep etmesi gerekir ve hakim karar verir. Fesih kararı sürenin başladığı tarihtir. Gaipliğin tespiti zor olduğu için bu durumda zamanaşımı süresinin çok önemi yoktur.

Boşanmış kadınlar için iddet süresi nasıl hesaplanır?

300 günlük iddet başlamadan önce, mahkemenin evliliği sona erdiren nihai kararını vermesi gerekmektedir. Üç olası sonuç vardır: boşanma, butlan veya fesih. Mahkeme nihai kararını nasıl verecek? Burada iki olası sonuç vardır. Taraflar yerel mahkemenin kararına itiraz etme hakkından feragat etmiş veya belirtilen süre içinde başvurmamış olabilirler. Belirtilen süre sona erdiğinde veya feragat edildiğinde mahkemenin kararı kesinleşir.

İkinci olarak, taraflar mahkemenin kararını bir üst mahkemeye temyiz edebilirler. Bu durumda, kesinleşme tarihi üst mahkemelerden gelecek bir kararla belirlenecektir. Bu durumda 300 günlük süre kesinleşme tarihi esas alınarak işlemeye başlayacaktır.

Kadının iddeti ne kadar sürer?

Bu süre sadece 300 gün sürebilir. Eski Medeni Kanun’da bu süre hakimin takdirine bağlıydı. Mevcut kanuna göre hâkimin süreyi kısaltma ya da uzatma gibi bir takdir yetkisi yoktur. Bir kadının 300 günlük iddet süresi kısaltılamaz.

Erkekler için adet dönemi var mıdır?

Hayır, yok. Türk Medeni Kanunu’nda sadece erkekler için bekleme süresi belirtilmiştir. Eğer bu bekleme süresi erkekler için de belirlenmiş olsaydı madde uyum içinde olmazdı. Yasa maddesi, çocuğun soy bağını doğumda belirlemek üzere tasarlanmıştır. Doğurganlık kadının tek özelliğidir. Bu nedenle erkeklerin belirli bir iddet süresine sahip olmaması gayet kabul edilebilir bir durumdur.

Ancak bizim hukukumuzda İddet Süresi İslam Hukukuna dayanmaktadır. İslam hukukunda kadın kocasından boşanırsa veya kocası vefat ederse ancak dört ay on gün sonra yeniden evlenebilir. İslam Hukuku bu süreyi sadece kadınlar için öngörmektedir. Ancak mevcut yasadan farklı olarak, kadının boşandıktan hemen sonra veya kocası öldüğünde yeniden evlenmesini engellemeyi amaçlamaktadır. Türk kültür ve geleneğinde eşit kabul edilen ve toplum tarafından saygı duyulan kadınlar için bu bir aşağılama ve ayrımcılıktır.

Teknolojideki gelişmeler nedeniyle bu yasa artık uygulanamaz hale gelmiştir. Hamileliğin başlangıcında çocuğun nesebini tespit etmek mümkündür. Türk kadını bunu kolaylıkla tespit edebilir, ancak bunun için 10 ay beklemek veya sürenin kaldırılması için mahkeme sürecine girmek zorunda kalmak hem kadın hem de Türk yargısı için gereksiz stres yaratmaktadır. Dolayısıyla kadının evlenme hakkının kısıtlandığını ve yetkisini tam olarak kullanamadığını söyleyebiliriz.

Yürürlükte olan bekleme süresinin ne Anayasamıza ne de ülkemizin imzaladığı uluslararası sözleşmelere uygun olduğunu düşünmüyoruz. Bu süre eşitlik ve toplumsal cinsiyet eşitliği ilkeleriyle bağdaşmamaktadır. Kanunumuzda yer alan iddet müddetinin kaldırılması gerektiğine inandığımız tüm gerekçeleri özetledik.

İddet Süresi Dolmadan Evlenmek Mümkün mü?

Türk hukukunda iddet süresi dolmadan veya mahkeme kararıyla bu süre kaldırılmadan bir kadının yeniden evlenmesi yasaktır. Bekleme süresine uyulmaması halinde evlilik geçersiz sayılmaz. Akit geçersiz sayılmaz. İddet süresi talak için geçerli bir dayanak oluşturmaz. Evliliği durdurmaz, sadece geciktirir. Bu süreye uyulmadığı takdirde evlilik süresiz olarak yasaklanmış olur. Bu bekleme süresi içinde gerçekleşen evlilikler geçerlidir. Bu süre geçtikten sonra da evlilik geçerlidir.

İddet süresi de 15. maddenin (c) bendinde evlenme engeli olarak sayılmıştır. Evlendirme memuru evlenmek isteyen çiftin dosyasında evlenmeye engel bir durum tespit ederse başvuruyu reddetmek zorundadır. Taraflar gaiplikleri ispat edilinceye kadar evlenemezler. Evlendirme memuru töreni yapmamış ve tarafların evlenme talebini reddetmemiş olsa bile evlilik geçerlidir. Yasal bekleme süresini beklemeden evlenen bir kadının son evliliği geçerlidir.

İddet müddetinin kaldırılmasına yönelik argümanlar nelerdir?

Ya regl döneminiz bitiyordur ya da bir çocuk doğuyordur. Her zaman değil. Bunun bir istisnası, boşandığınız eşinizle yeniden evlenme niyetinde olmanızdır. Bir istisna da kadının gebe kaldığının bir doktor tarafından belgelenmesidir. Bu istisnalar iddet süresini otomatik olarak ortadan kaldırmaz. Bekleme süresinin kaldırılması için kadının dava açması gerekecektir. Türk Medeni Kanunu’nun 132. maddesinin 3. fıkrasına göre

Boşanmış bir çift yeniden evlenmek isterse, mahkeme bekleme süresini kaldırmalıdır. Eğer bir kadın bekleme süresi dolmadan yeniden evlenmek isterse, bekleme süresinin kaldırılması için dava açabilir. Sağlık raporu iddiayı desteklemelidir. Dava kesin niteliktedir ve hâkimin takdir yetkisi yoktur. Bu nedenle, eş hamile değilse ancak yeniden evlenmek istiyorsa, hakim bekleme süresini kaldırmalıdır.

Aile Mahkemesinin bulunmadığı yerlerde, bekleme süresinin kaldırılmasından Asliye Hukuk Mahkemesi sorumludur. Aile Mahkemesinin bulunmadığı hallerde Asliye Hukuk Mahkemesi sorumludur.

Kadının bulunduğu ülkenin kanunu bekleme süresini açıkça düzenlememişse bu hüküm uygulanmaz. Kadının ikamet ettiği ülkedeki kanun bekleme sürelerine ilişkin özel hükümler içeriyorsa, bu hüküm uygulanacaktır.

İddet süresinin kaldırılmasının maliyeti nedir?

İki tür ücret mevcuttur. Başvuru ücretini, peşin masrafları vb. tartışarak başlayabiliriz. Aşağıdaki kalemler mahkemeye geri ödenecektir, yani masraflar. Masraflar sabit değildir. Ücretlendirilen miktar birçok faktöre göre değişebilir. Yaklaşık bir tahmin için, yargılama masrafı yaklaşık 500 Türk Lirasıdır.

Avukatların ücretleri de göz önünde bulundurulmalıdır. Bu gibi durumlarda avukat tutmak zorunlu değildir. Resmi işlemlerin yapılmamasının ciddi hak kayıplarına yol açabileceğini hatırlatmak isteriz. Mahkeme prosedürü ne olursa olsun, her zaman deneyim sahibi bir avukat tarafından temsil edilmelisiniz. Bekleme süresinin kaldırılmasını içeren davalar için avukatlık ücreti belirli bir miktarla ifade edilemez. Bu, avukat ile avukat arasındaki ücret sözleşmesi ile belirlenecektir. Asgari avukatlık ücretleri, avukat ile avukat arasında kararlaştırılan asgari ücret çizelgesinde belirtilecektir. Barolar bu bilgileri yıllık olarak yayınlamaktadır. İstanbul Barosu 2021 yılı için asgari 8.000,00 Türk Lirası öngörmektedir.

Denetimli serbestlik süresinin kaldırılması için örnek dilekçe

Bazı durumlarda mahkeme iddeti kaldırabilir. Kadın, bekleme süresi içinde yetkili ve görevli mahkemeye dava açmalıdır. Haklarınızı korumak için lütfen bir avukata danışmayı unutmayın. Bu örnek dilekçe rehber olması amacıyla hazırlanmıştır. Örnek dilekçeyi Word ya da Pdf formatlarından birine tıklayarak indirebilirsiniz. Bu hazırladığımız dilekçe örneğidir.

İSTANBUL ANADOLU (…) FEDERAL MAHKEMESİ

SANIK K…… A…..

AVUKAT Av. C…… B…..

DAVALI (Karşı Çıkmıyor)

KONU Kadınlar için bekleme sürelerinin kaldırılması için dilekçemizi gönderin.

AÇIKLAMALAR

1 – Müvekkilim M …… ile eski eşi M …… Bakırköy 7. Aile Mahkemesinin 2021/19*5 Esas ve 2021/15*6 Karar sayılı dosyası ile 05/10/2021 tarihinde boşanmışlardır. Boşanma Kararı Aile Mahkemesince 12/10/2021 tarihinde kesinleşmiş ve nüfusa tescil edilmiştir.

2 – Müvekkilim K …. ve a ….. evlenmek istemektedir. Hiçbir beklentisi olmayan müvekkilimin içinde bulunduğu durum budur. Müvekkilim yeniden evlenmek istediği için 300 günlük bekleme süresinin kaldırılması gerekmektedir. Bu nedenle bu davayı açtık.

Hukuki Gerekçe Türk Medeni Kanunu ve ilgili diğer mevzuat

YASAL DELİLLER Nüfus Kayıtları (boşanma kararı, doktor raporu vb.) Ve diğer türler.

Sonuç ve Talep Yukarıdaki nedenler ışığında Sayın Mahkemenizden Türk Medeni Kanunu’nun ilgili maddesi uyarınca zorunlu olan 300 günlük bekleme süresinin kadınlar için kaldırılmasını saygılarımla arz ve talep ederim. 15/12/2021

Davacının Avukatı C……. B……..

Örnek dilekçeyi Word formatında buradan indirebilirsiniz: İddet Süresinin Kaldırılması İçin Dilekçe Örneği- Word

Örnek Dilekçeyi PDF Formatında İndirin: İddet Süresinin Kaldırılmasına İlişkin Dilekçe Örneği

Iddat hakkında elimizden geldiğince fazla bilgi sağladık. Bu makalede bir cevap bulamazsanız, lütfen aşağıdaki forumu kullanın.

Author'dan Daha Fazla:

+ There are no comments

Add yours