İŞ KAZASI BİLDİRİM SÜRESİ

iş kazası kaç günde bildirilmeli

İş kazalarını bildirme süresi, raporu hangi kurumun alacağına bağlıdır. İşveren, bir sözleşme kapsamında sigortalı bir kişinin iş yerinde yaralanması durumunda sigorta şirketine bildirimde bulunmakla sorumludur. SSGSSK No. 13’te 5510. İş Kazası Avukatı’nın bu makalesi bu kazalar ve durumlar hakkında bilgi vermektedir.

Sosyal Güvenlik Kurumları: Bildirim Süresi

Bir iş kazasını bildirmek için en iyi yer Sosyal Güvenlik Kurumudur. Yardım ve ödenekleri alabilmek için bir işçinin kazayı bildirmesi hayati önem taşımaktadır. İşverenlerin idari cezalardan kaçınmak için kazaları raporlama süresi içinde bildirmeleri gerekmektedir.

Kurum, kendi dışındaki makamlara yapılan talepleri dikkate ALMAZ. Ancak bazı durumlarda Yargıtay, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na yapılan bildirimleri, işverenin bildirim yükümlülüklerini yerine getirdiği gerekçesiyle kabul etmiştir.

Sigortalı bir işçinin iş sözleşmesi devam ederken iş kazası geçirmesi durumunda, işverenin 3 iş günü içinde Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirimde bulunması gerekmektedir. İş kazasının üç iş günü içinde kuruma bildirilmesi gerekmektedir. Kaza yurt dışında gerçekleşmişse ve işverenin faaliyetiyle ilgiliyse, yine üç gün içinde bildirilmelidir.

Hizmet akdi ile çalışan tarım ve orman işçileri için bildirim süresi kazadan 3 gün sonra başlar. Şantiye şefleri için farklı bir bildirim süresi vardır. Şantiye şefleri, denetledikleri şantiyede bir kaza olması halinde derhal kurumu bilgilendirmelidir. Şantiye şefleri, işverenlerin uyması gereken 3 günlük bildirim süresine tabi değildir.

Kanunun 4/1b maddesi kapsamındaki çalışanlar için bildirim süresi, yaralanmanın sona erdiği tarihten itibaren üç iş günüdür. Rahatsızlığın bir aydan daha uzun sürmesi bekleniyorsa, kaza tarihinden itibaren bir ay içinde kuruluşa bildirilmelidir.

İş kazası hakkında hak talebinde bulunmak için süre sınırı

Bildirim süresi, hangi sigorta türünün uygulandığına bağlı olarak değişir. Bir şirket tarafından sözleşmeli olarak istihdam edilen sigortalı bir çalışan iş yerinde bir yaralanma geçirdiğinde, mümkün olan en kısa sürede kolluk kuvvetlerine bildirilmelidir. İş kazası süresi, belirtilen çerçeve içinde meydana gelen iş kazalarının kolluk kuvvetleri tarafından derhal bildirilmesini sağlamak için tasarlanmıştır. Yasa koyucu, bildirimin yapılması gereken merci olarak yerel polisi ilan etmiştir. Bu düzenleme, kazaların işyeri dışında başka yerlerde de meydana gelebileceği gerçeğinin bir sonucudur. Polisin mi yoksa jandarmanın mı yetkili olduğunu durum belirleyecektir. İşverenler yetkililere bildirimde bulunmakla yükümlüdür ancak kolluk kuvvetlerinin kazadan haberdar olması ve kendiliğinden harekete geçmesi durumunda bu zorunluluk aranmaz.

Türk işçileri istihdam edilirken yurtdışında bir kaza meydana geldiğinde, kazanın meydana geldiği ülkedeki ilgili kolluk kuvvetlerine derhal bilgi vermelidirler.

Bir şirkette çalışan ancak hizmet sözleşmesi olmayan bir kişinin kusurlu olması durumunda iş kazasını belirli bir süre içinde polise bildirmek zorunda mıyım? Esnaflar, tüccarlar vb. Serbest meslek sahibi kişilerin iş kazalarını polise bildirmeleri zorunlu ya da zaman sınırlı değildir. Serbest meslek sahibi bu kategoriye giriyorsa ve iş kazası nedeniyle bir sağlık kurumuna başvurursa, polise belirli bir süre içinde bildirimde bulunulmalıdır.

Özel İstihdam Bürosu İş Kazası Süresi

Kaza sadece özel istihdam bürosu tarafından kurulan sözleşmelerde bildirilmelidir. Sigortalı bir işçi iş yerinde yaralandığında ve özel istihdam bürosu işçinin orada çalışmaya başlamasını ayarladığında, büroya bildirimde bulunulması gerekir. Çünkü özel istihdam büroları bu tür istihdam ilişkilerinde işveren konumundadır. Geçici işçiler, işle ilgili herhangi bir kazayı derhal özel istihdam bürolarına bildirmelidir.

International Expeditions İş Kazası Raporlama Dönemi

Genelge, uluslararası seyahat eden bir araçta kaza meydana geldiğinde bildirim süresinin ne kadar süre sonra başlayacağını belirtmektedir. Sosyal Güvenlik Kurumu’nun 2016/21 sayılı Genelgesi bu durumu düzenlemektedir. İş kazası bildirim süresi aracın dönüşünü takip eden ilk iş günü başlar. Sigortalının iş kazası geçirmesi halinde kazaya neden olan araçla geri dönememesi halinde bildirim süresi nasıl hesaplanır? Bildirim süresi sigortalının sınırı geçtiği tarihe göre hesaplanacaktır.

Hastane Bildirim Süresi

Hastane ve diğer sağlık kuruluşlarına bildirim süresi, bildirim tarihinden itibaren on gündür. Kanun koyucu hastaneler ve diğer sağlık kuruluşları için farklı bir bildirim süresi belirlemiştir. On iş günü içinde Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirimde bulunmaları gerekmektedir. Hafta sonları “iş günü” olarak kabul edilir ve bu nedenle hesaplamalara dahil edilir. Kazayı bildiren hastane olsa bile, işverenler yine de yasa gereği kuruma bildirimde bulunmakla yükümlüdür.

Author'dan Daha Fazla:

+ There are no comments

Add yours