İŞ KAZASI BİLDİRİMİ

iş kaza bildirimi

Bildirim, işle ilgili bir kazayı yasal makamlara bildirme eylemidir. Bir çalışan bir iş kazasına karıştığında yetkilileri bilgilendirmek işverenin sorumluluğundadır. İşverenler, kazayı yasal süre içinde ilgili makamlara bildirmek zorundadır. Sosyal Güvenlik Kurumları, iş kazalarını bildirmeyen işverenlere idari para cezası uygulayabilir. Sosyal Güvenlik Kurumları, bir iş kazasından sorumlu oldukları tespit edilirse işverenleri cezai suçlarla da itham edebilir.

İş kazası geçiren bir sigortalıya hizmet verilebilmesi için iş kazasının Sosyal Güvenlik Kurumu’na bildirilmesi gerekmektedir. İş kazası geçiren sigortalının vefat etmesi durumunda Sosyal Güvenlik Kurumu herhangi bir hizmet veremez. Sosyal Güvenlik Kurumu’nun yardım yapabilmesi için iş kazasının yardım yapılmasını gerektirecek kadar ciddi olduğunun tespit edilmesi gerekmektedir. Yaralanma basit bir el yaralanması gibi küçük veya önemsiz ise Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) yardım sağlamayacaktır.

Bir iş kazasını bildirmek için nereye gitmeliyim?

Kazayı bildirmesi gereken kişi bunu mümkün olan en kısa sürede yapmalıdır. Belirtilen süre içerisinde Sosyal Güvenlik Kurumu’na bilgi verilmelidir. Kaza, geçici iş ilişkisini kuran özel istihdam bürosuna bildirilmelidir. İşverenler, henüz haberdar değillerse iş kazasından derhal haberdar edilmelidir. Sosyal Güvenlik Kurumu yerine başka kurumlara yapılan bildirimler o kurum tarafından dikkate alınmaz.

Resmi İş Kazası Bildirimi

Bir iş kazasını Sosyal Güvenlik Kurumu’na iki farklı formla bildirebilirsiniz. Bir iş kazasını ilk olarak Sosyal Güvenlik Kurumu’nun web sitesi üzerinden elektronik olarak veya yazılı olarak bildirebilirsiniz. Herkes iş kazasını bildirmek için bu üç seçenekten birini tercih edebilir. Elektronik olarak bildirimde bulunabilmeleri için Sosyal Güvenlik Kurumu’nun işverene eBildirim Kodu ve Kullanıcı Kodu vermiş olması gerekir. Elektronik bildirimler, kuruma yazılı bildirim yapılmasını gerektirmez.

Yazılı bildirim talep etmek için iki yol mevcuttur. Bildirimden sorumlu kişi kaza ile ilgili bilgileri kuruluşa gönderebilir. Bir işyeri kazasını bildirmek için çevrimiçi formu doldurun.

Posta, bir kazayı bildirmenin başka bir yoludur. Bildirim normal posta veya kurye yoluyla gönderilirse kuruluş bildirim süresini hesaplayacaktır. Bildirim taahhütlü posta yoluyla gönderilmişse kurum posta tarihini kullanacaktır.

İş kazasını kim bildirmelidir?

5510 sayılı kanun. İşveren, 4/1-a maddesi kapsamındaki tüm işçilere bildirimde bulunmak zorundadır. İşveren, 4/1-a maddesi kapsamına giren işçileri bildirmekle yükümlüdür. Söz konusu kişi serbest meslek erbabı veya 4/1b kapsamındaki bir kişi ise kazayı doğrudan bildirmek zorundadır. Öğrenciler yarı zamanlı çalışırken meydana gelen iş kazalarını bildirmek üniversitenin sorumluluğundadır. Şantiye şeflerine yönelik düzenleme de önemli bir noktayı içermektedir. Şantiye şefleri, denetledikleri şantiyede meydana gelen herhangi bir kazayı derhal yetkililere bildirmekle yükümlüdür.

İşverenler ise sadece işverenleri ile hizmet akdi imzalamış olan çalışanlarına bildirimde bulunabilirler. Yargıtay’ın görüşüne göre, kazaya uğrayan işçiye hizmet vermek üzere sözleşmesi bulunan bir işverenin kazayı bildirme yükümlülüğü bulunmamaktadır.

Alt işverenler, yaralanan işçiyi istihdam etmeleri halinde kazayı bildirmekle yükümlüdür. Alt işverenin iş kazasını bildirme yükümlülüğünü yerine getirememesi durumunda, asıl işverenler sorumlu tutulacaktır. Hem alt işveren hem de asıl çalışan Sosyal Güvenlik Kurumu’na karşı müştereken ve müteselsilen sorumludur.

Bunlar arasında işyeri hekimleri, sağlık ocakları ve kamu veya özel hastaneler yer almaktadır. İşyeri hekimleri, kamu veya özel hastaneler ve sağlık ocakları da bu kapsamdadır. Bu kişi ya da kurumlar bilgilendirildikleri anda iş kazalarını derhal bildirmek zorundadırlar. Yasa ayrıca listelenen kişi ve kurumların iş kazalarını bildirmesini de gerektirmektedir. Bu kişi ve kurumlar kazayı kolluk kuvvetlerine bildirmedikleri takdirde “suçu bildirmemekle” suçlanacaklardır.

Bir iş kazasını işverene kaç gün içinde bildirmek zorundasınız?

Bildirim süresi sigorta alanına göre değişmektedir. Bildirim süresi sigortalının hangi alanda sigortalı olduğuna bağlıdır. İşveren sigortacıya bildirimde bulunmakla yükümlüdür. İşveren, kaza tarihinden itibaren üç gün içinde kuruma ve yetkili makamlara bildirimde bulunmakla yükümlüdür.

Muhtarlar veya kendi nam ve hesabına çalışanlar iş kazalarını bildirmekle yükümlüdürler. Bildirim, kazadan kaynaklanan acının önlenebilir olmadığı günden itibaren üç gün içinde yapılmalıdır. Kişi örneğin hastaneye kaldırılmışsa, taburcu olduktan sonraki gün maluliyet ortadan kalkacaktır. İş kazasını poliçe kapsamında sigorta şirketine bildirecek olanlar için azami süre bir aydır.

Şantiye şefleri yönetmeliğinin iş kazası bildirim süresi üzerinde çok önemli bir etkisi olduğunu belirtmek gerekir. Şantiye Şefleri Yönetmeliği’nin 8. Maddesi uyarınca şantiye şefleri, şantiyede meydana gelen herhangi bir iş kazasını derhal yetkililere bildirmekle yükümlüdür. İşverenlerin hakkı olan üç günlük süre burada geçerli değildir.

Tatildeyken bir kaza meydana gelirse sürenin başladığı tarihin bilinmesi önemlidir. Hafta sonları ve resmi tatiller bildirim süresi hesaplamasına dahil edilmez.

Sağlık hizmeti sunucuları için bildirim süresi, sigortalı kişinin iş kazasını bildirdiği tarihten itibaren 10 gündür. Sağlık hizmeti sunucuları tarafından öngörülen sürenin bir iş günü olması gerekmez. Hafta sonları ve resmi tatil günleri de bu hesaplamaya dahil edilebilir.

İş Kazası Bildirim Cezası

Bir iş kazasını bildirmemek farklı cezalara neden olabilir. İşverenin sigortalı çalışanı olsa dahi iş kazasını bildirmeyenler için farklı cezalar söz konusudur.

Eğer bir işveren iş kazasını yasal süre içinde bildirmezse, geçici iş göremezlik ödeneğini ve yasal faizleri ödemekle yükümlüdür.

İşverenler, iş kazası geçiren bir çalışana ödenmiş olan sosyal güvenlik yardımlarını ödemekle yükümlüdür. Kazanın çalışanın kuruma kaydolmasından önce ya da sonra gerçekleşmiş olması önemli değildir. İşverenler, bir çalışanın istihdam kayıtlarını son tarihten sonra kuruma sunmuşlarsa veya kazadan önceki koşulları tespit etmişlerse, sosyal sigorta yardımlarını ödemekle yükümlü değildirler. Yargıtay, hem işe giriş bildiriminin hem de kazanın aynı tarihte gerçekleşmesi durumunda, işverenin işe giriş bildiriminin kazadan önce kuruma ulaştığını kanıtlaması gerektiğine karar vermiştir.

İşverenler veya sağlık hizmeti sağlayıcıları iş kazalarını kuruma bildirmezlerse, tehlike sınıflandırmalarına göre para cezasına çarptırılabilirler.

Author'dan Daha Fazla:

+ There are no comments

Add yours