İŞ KAZASI NEDİR?

iş kazası nedir

Her yıl iş kazalarının sayısında artış görülmektedir. 2020’nin ilk beş ayında 737 ölüm meydana geldi. Bir yılda ortalama 422.000 kişi kaza geçiriyor. İş kazası geçiren işçiler haklarını bilmeli.

İş kazası nedir?

İş kazası, bir çalışanın görevlerini yerine getirirken, işe giderken veya işiyle ilgili bir faaliyette bulunurken meydana gelen bir kazadır. İşle ilgili kazalarda işveren sorumlu olmayabilir. Kimsenin kusuru olmayan bir kaza meydana geldiğinde, işveren sosyal devlet ilkesine göre sorumlu tutulabilir.

İşyeri dışında meydana gelen bir yaralanma için dava açabilir misiniz?

İnşaat çalışmaları sırasında meydana gelen bir kaza durumunda, işçi iş kazası tazminatı talep edebilir.

Hizmetle ilgili bir kaza tazmin edilebilir mi?

İş kazaları, bir çalışanı işyerine veya işyerinden taşımak için işverenin aracı kullanılırken meydana gelen herhangi bir kaza olarak tanımlanır. Sigortalının işverene ait veya işveren tarafından kiralanmış minibüs veya servis araçları ile taşınması sırasında meydana gelen trafik kazalarını kapsar. Sigortalının eve dönmek için kullandığı araçtan üst geçide doğru yürürken veya karşıdan karşıya geçerken bir trafik kazasına karışması halinde teminat kapsamı dışında kalacaktır.

Kaza normal çalışma saatleri dışında meydana gelmişse dava açabilir misiniz?

Kaza normal mesai saatleri dışında gerçekleşse bile yine de iş kazası sayılır. Yargıtay da bu yönde karar vermiştir.

İş kazası geçirirsem ne yapmalıyım?

İşçi öncelikle kendisini tedavi eden doktordan raporun iş kazası olarak işaretlenmesini istemelidir. Hastane polisine veya diğer kolluk kuvvetlerine şikayette bulunulmalıdır. İşveren kazayı bildirmediyse, kurumun bilgilendirilmesi önemlidir. İşvereninize karşı tazminat talebini görüşmek için bir avukatla iletişime geçebilirsiniz. Listelenen maddelere sahip olmasanız bile dava açabilirsiniz. Bunlar davanızı kanıtlamak için gereklidir.

Bir iş kazası durumunda çalışan haklarım nelerdir?

İlk ödenen şey geçici iş göremezlik ödeneğidir. İş göremezlik oranı %10’dan fazla ise işçi sürekli iş göremezlik ücreti alacaktır. Malulen emekliliğe hak kazanabilmek için aşağıdaki kriterleri karşılamanız gerekmektedir:

  • Engellilik oranınız %40’ı aşıyorsa 20 yıl sigorta ve 4400 gün prim ödemeniz gerekecektir.
  • İş göremezlik oranınız %60’ın üzerindeyse 18 yıl sigorta ve 4000 prim günü.
  • İş göremezlik oranınız %80’den fazla ise 15 yıl sigorta ve 3600 prim gününe ihtiyacınız olacaktır.

Vefat eden çalışanın ailesine bir ölüm yardımı ödenir. SGK cenaze masraflarını ve tıbbi harcamaları karşılar. SGK çalışanlarına çeşitli yardımlar sağlamaktadır.

İş kazası için tazminat alabilir miyim?

Yaralanan işçilerin maddi tazminat ve manevi tazminat alma hakları vardır. Maddi tazminat tedavi masraflarını, kazanç kaybını, iş kaybını ve zarar gören ekonomik gelecekten kaynaklanan zararları içerir. Eğer işçi ölürse, ailesi tazminat alma hakkına sahip olabilir. Manevi tazminat, kaza ve sonrasındaki tedaviniz sonucunda çektiğiniz acıyı dindirmek için yapılan ödemedir. İşçinin ailesi, kazanın koşullarına bağlı olarak tazminat alma hakkına sahip olabilir.

Maluliyet Oranı Nasıl Belirlenir?

İş Kazası Nedir

SGK sizi maluliyet değerlendirmesi için Meslek Hastalıkları hastanesine sevk edebilir. Sağlık kurulu, çalışma yeteneğinizin kazanızdan ne ölçüde etkilendiğine karar verir. Sağlık kurulu maluliyet oranınızı hesaplayacaktır. Bu belirlemeyi yapmak için Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği kullanılır. Bu eklerin bilek ve el arızaları ile ilgili bölümü yukarıda gösterilmiştir. Sağlık Kurulu tarafından verilen karara itirazınızı Yüksek Sağlık Kurulu inceleyebilir. Sonuçlardan memnun kalmazsanız dava açabilirsiniz.

İş kazası tazminatı nasıl hesaplanır?

İş kazası tazminatı hesaplanırken en önemli unsur işgücü kaybıdır. SGK maluliyet düzeylerine uygun olarak, PMF tabloları 70 yaşından itibaren kaybedeceğiniz gelir miktarını belirler. Örnek olarak, engellilik oranınızın %30 olduğunu ve işvereninizin %60 kusurlu olduğunu varsayalım. Bu durumda 70 yaşına kadar olan gelirinizi %60 ve %30 ile çarparsınız. Karışıklığı önlemek için tazminat hesaplaması sadece ana hatlarıyla verilmiştir. Aktif ve aktif olmayan dönemler arasındaki fark, ürün katsayıları veya indirim katsayıları gibi teknik detaylar dahil edilmemiştir. Bu detaylar dahil edilmemiştir.

Destekten yoksun kalma tazminatının hesaplanması da benzerdir ve ölen işçinin hayatta kalması halinde elde edeceği gelire dayanır. Manevi tazminat belirli bir yöntem kullanılarak hesaplanmaz. Vicdani kanaat tazminatı, mali duruma, mağdurun yaşına ve kazayı çevreleyen koşullara göre belirlenir.

20 hata oranına sahip ve 3000 TL’ye çalışan 46 yaşındaki bir işçinin hesaplanması

İş Kazası Nedir

İş Kazası

Hasar daha sonra ortaya çıktığında ne yapmalısınız?

Çalışan yaralanmadan da bir kaza meydana gelebilir. Kazalar herhangi bir kanıt olmadan da meydana gelebilir. Ancak, bir doktor ileride – yıllar sonra bile – kazanın zihinsel veya fiziksel bozukluklara neden olduğunu tespit ederse, kaza bir iş kazası olarak sınıflandırılır. Kotları kumlarken veya ağartırken gazları soluyan işçilerde silikozis gelişebilir. Herhangi bir hasar durumunda dava açılabilir.

İhbar süreniz nedir?

Sigortalının kaza geçirmesi durumunda, sigortalının işvereni derhal yerel makamlara bildirimde bulunmalıdır. İş kazasının Kuruma bildirimi, kazadan sonraki üç iş günü içinde yapılmalıdır. Bildirimler doğrudan, e-sigorta veya posta yoluyla yapılmalıdır. Tatil günleri hesaplamaya dahil edilmez. Çalışanlar, işverenlerinin bir kazayı bildirmemesi durumunda SGK’ya bildirimde bulunabilirler. Dilekçeyi SGK’ya posta yoluyla da gönderebilirsiniz.

Bildirimde bulunmazsam ne gibi cezalar alırım?

Bazı işverenler kuruma bildirimde bulunmayarak kazayı gizlemeye çalışmaktadır. SGK’ya üç iş günü içinde kaza bildirimi yapılmazsa, işçi sayısına ve işyerinin tehlike derecesine göre 4.688 TL – 14.0064 TL arasında para cezası uygulanmaktadır. Bir kazanın SGK’ya üç gün içinde bildirilmemesi halinde, işyerindeki işçi sayısına ve tehlike sınıfına göre 4.688 TL – 14.064 TL arasında ceza uygulanır.

Faaliyetlerinizi nasıl kayıt altına alacaksınız?

Raporda kazanın nasıl gerçekleştiği, olayın gerçekleştiği tarih ve saatin yanı sıra tanık ifadeleri ve yaralanan işçiye ilişkin bilgiler yer alacaktır. Bu makaleyi okuyarak ücretsiz bir örnek kaza raporu indirebilirsiniz. Bazı kötü niyetli işverenler sahte bir rapor hazırlayabilir. Bu durumlarda çalışanların endişelenmesine gerek yoktur. İşveren raporunun sahteliği dava aşamasında çeşitli delillerle kanıtlanabilir.

Maaştan Kesilen Geçici İş Göremezlik Ödeneği Nasıl Hesaplanır?

Hastalık izninde geçirdiğiniz günler için geçici iş göremezlik ödeneği talep edebilirsiniz. İşverenler SGK tarafından ödenen tutardan kesinti yapabilirler. İşvereninizin SGK’ya ödediği aylık maaş ve geçici iş göremezlik ödeneğinin toplamı normal ücrete eşit olmalıdır.

Şikayette bulunmadıysam dava açabilir miyim?

Bazı işverenler, hastanede, poliste veya jandarmada ifade vermeleri istendiğinde çalışanlarına kazayı bildirmemeleri için baskı yapmaya çalışacaktır. Kazanız işyeri dışında olduysa veya şikayette bulunmadıysanız yine de dava açabilirsiniz. İş kazası olduğunu kanıtlamak için çeşitli deliller kullanabilirsiniz.

Sigortalı olmayan bir çalışan tazminat alabilir mi?

İşçinin sigorta durumu önemli değildir. İşçinin sigortasının olup olmaması önemli değildir. Bir kaza sonrasında sigortasız çalışanları olduğunu öğrenen işverenler ağır cezalarla karşı karşıya kalabilirler.

Bir işverenin ihmali kazaya neden olduysa dava açabilir misiniz?

Çalışan yüzde 100 kusurlu olmadığı sürece, çoğu zaman çalışana dava açılabilir. Bir işçinin trafik kazasında %100 sorumlu olması nadir görülen bir durumdur. İşveren sadece %1 oranında sorumlu olsa bile, yine de tazminat talep edilebilir.

Çıraklar veya stajyerler iş kazası nedeniyle tazminat alabilirler mi?

Kanunda, çırakların ve stajyerlerin kapsam dahilinde olduğu açıkça belirtilmiştir. Eğer bir kaza geçirirlerse, tazminat talep edebilirler.

Bir kamu çalışanı iş kazası için dava açabilir mi?

İş yerinde veya bir devlet memurunun görevlerini yerine getirmesi sırasında meydana gelen herhangi bir kaza yasa kapsamındadır. Bir kaza sonucu yaralanan devlet memurları çalıştıkları kuruma tazminat davası açabilirler.

Bir işçi yurtdışında yaralandığında ne gibi haklara sahiptir?

İşverenler, yurt dışında çalışan işçileri kısa vadeli sigorta kapsamına almakla yükümlüdür. Yurt dışında yaralanan işçiler sosyal hakların yanı sıra tazminat hakkına da sahiptir.

Bir iş kazasında işverenin sorumluluğu nedir?

İşverenler çalışanlarını mümkün olan en kısa sürede hastaneye ulaştırmakla yükümlüdür. Tüm tedavi masrafları işveren tarafından karşılanmalıdır. Kaza kayıt altına alınmalı ve 3 gün içinde SGK’ya bildirilmelidir. İşçinin kaza sonucu uğradığı maddi ve manevi zararlar tazmin edilmelidir.

İş Kazalarında Zamanaşımı Süresi Nedir?

İş kazalarında zamanaşımı süresi 10 yıldır. Kaza aynı zamanda cezai bir suç içeriyorsa, Ceza Kanunu’nun daha uzun zaman aşımı süresi geçerli olabilir.

Author'dan Daha Fazla:

+ There are no comments

Add yours