İŞ KAZASI RAPORU

Bir iş kazası durumunda işverene belirli yükümlülükler getirilebilir. İşveren, kazadan sonraki üç gün içinde bir rapor hazırlamak zorundadır. İşverenler, 5510 sayılı Kanun’da iş kazaları işyeri kazası olarak tanımlanmışsa iş kazası raporu hazırlamakla yükümlüdür. İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu İşveren, kaza tespit tutanağını ileride açılacak davalarda delil olarak kullanabilir. Rapor, bir kazanın nedeninin belirlenmesi ve benzer kazaların önlenmesi için kullanılır. İş Kazası Avukatı iş kazaları hakkında bilgiler içerir.

İş kazası raporunu nasıl tutmalıyım?

İş kazası raporu doğru, hızlı ve özenli bir şekilde doldurulmalıdır. Raporlar kazanın nasıl meydana geldiğini ayrıntılı olarak açıklamalıdır. Rapor, o sırada orada bulunan tüm çalışanların isimlerini içermelidir. Kazaya karışan kişi hakkında ayrıntılı bilgi verilmelidir. İşverenin adı, çalışanın pozisyonu ve çalışanın işe başladığı tarih önemlidir.

Rapor, işyeri hekiminin yaralı işçiyi olay yerinde tedavi edip etmediğini de içermelidir. Eğer tıbbi tedavi işyeri hekimi dışında biri tarafından sağlanmışsa, bu kişinin adı ve soyadı rapora kaydedilmelidir. Raporda, kaza sonucunda işçinin herhangi bir yaralanma geçirip geçirmediği belirtilmelidir. Olayın daha iyi anlaşılabilmesi için kaza sırasında kullanılan ekipman ve araçların belirtilmesi önemlidir. Rapora, kazanın meydana geldiği sahanın planlarını, krokilerini veya fotoğraflarını içeren bir ek eklenmelidir. Raporda kazanın ayrıntılarını kaydetmelisiniz. Bu, gelecekteki anlaşmazlıkları önlemeye yardımcı olacaktır.

İş Kazası Raporu Örneği

Bir iş kazası durumunda işverenler tarafından tutulan tüm raporların tek tip olması gerekli değildir. İşverenler bu amaçla kendi rapor formlarını oluşturabilirler. İş kazaları hakkında Word formatında örnek bir 2020 raporu aşağıda size kolaylık sağlamak için mevcuttur. İndirdikten sonra sadece bölümleri doldurmanız yeterlidir. Kaza ile ilgili fotoğrafları ekleyin.

Author'dan Daha Fazla:

+ There are no comments

Add yours