İstifa Eden Bir Çalışanın Hakları Nelerdir?

istifa eden tazminat alabilir mi

Genel olarak düşünülenin aksine, istifa eden bir işçinin birçok hakkı vardır. Her gün pek çok çalışan, iş yerindeki kötü deneyimleri nedeniyle ya da daha iyi bir iş buldukları için işten ayrılmaktadır. İnsanların çoğu, işten ayrıldıkları için tazminat veya işçi hakları almayacaklarını düşündüklerinden yasal haklarını bilmemektedir. Yaygın inanışın aksine, istifa eden bir işçi tazminat alabilir ve bir işçi olarak diğer haklardan yararlanabilir. Size kolaylık sağlamak için istifa eden çalışanların haklarını listeledik.

Kıdem tazminatı

İşinizden ayrıldığınızda kıdem tazminatı alabilmeniz için en az bir yıl çalışmış olmanız gerekmektedir. İş Kanunu ayrıca istifanız için geçerli bir neden göstermenizi gerektirir. İstifaların büyük çoğunluğu ücret ve sosyal hakların ödenmemesi ya da eksik ödenmesinden kaynaklanmaktadır. İşçi haklarınızdan herhangi birinin eksik ödendiğini düşünüyorsanız, bu istifanızı haklı çıkarmak için yeterli olabilir. İstifa eden ve kıdem tazminatı alan bir işçinin haklarından yararlanabilirsiniz. Bu, hakkınız olabilecek hakların tam listesi değildir.

 • Bir kadın çalışan evlilik nedeniyle işinden evlilik tarihinden itibaren bir yıl içinde istifa ederse kıdem tazminatı ödenebilir.
 • Askerlik hizmeti nedeniyle işten ayrılan erkek çalışanlar kıdem tazminatı alabilirler.
 • Haklı nedenle fesihler: SGK primlerinin gerçek ücretin üzerinde ödenmemesi; SGK kayıtlarına hatalı giriş veya çıkış yapılması. Bu durumda kıdem tazminatı alabilirsiniz.
 • Emekli oluyorsanız ve sigortanız 08.09.1999 tarihinden önce başlamışsa, bu tarihten önce sigortanız başlamışsa kıdem tazminatı almaya hak kazanabilirsiniz.
 • İşyeriniz iş sağlığı ve güvenliğine uymadığı için kıdem tazminatı alamıyorsanız, uyuyor olmasından kaynaklanıyor olabilir. İşiniz sağlığınızı riske atıyorsa veya bir hastalığa yakalandıysanız, işten ayrılabilirsiniz.
 • İşvereninizin size herhangi bir şekilde cinsel tacizde bulunduğunu veya hakaret ettiğini düşünüyorsanız, iş sözleşmenizi feshedebilirsiniz. Ayrıca kıdem tazminatı alma hakkınız da olabilir.
 • Eğer iş yerinde birisi tarafından cinsel tacize uğradıysanız ancak hiçbir şey yapılmadıysa, işinizden ayrılabilir ve kıdem tazminatınızı alabilirsiniz.

Ek bir neden olarak, iş yerindeki adaletsizliği veya yasalara aykırılığı da gösterebilirsiniz. Bunun için deneyimli bir iş avukatına danışmak en iyisidir.

İki (2) fazla mesai ücreti

Haftalık toplam çalışma saatinizin 45 saat sınırını aşması halinde fazla mesai yapmanız yasaldır. Bu hesaplama için mola süresini çıkarmanız gerekecektir. Her gün sabah 9 ile akşam 18 arasında bir saat öğle yemeği yiyorsanız, 8 saat bölü 6 eşittir 48. Bu durumda, haftada üç saat ekstra ücret ödenmelidir. Saat 20.00 ile 06.00 arasında 11 veya 7 saatten fazla çalıştıysanız fazla mesai ücreti ödenmelidir.

Fazla mesai hakkınız varsa, işvereniniz saatlik ücretin %150’sini ödemek zorundadır. Fazla mesainiz için ödeme yapılmazsa veya eksik ödeme yapılırsa istifa edebilirsiniz. Ayrıca ödenmemiş ücretiniz için maksimum faiz oranını da alabilirsiniz.

Ulusal Bayramlar ve Diğer Tatiller için Ödeme

Ülkemizde resmi tatiller ve ulusal bayramlar 30 Ağustos, 29 Ekim, 23 Nisan, 15 Temmuz, 1 Ocak, 1 Ocak tarihlerinde kutlanmaktadır. Sözleşmenizde bu durum belirtilmiyorsa, resmi tatillerde çalışmanız gerekmez. Resmi veya ulusal tatil günlerinde kaç saat çalıştığınızın bir önemi yoktur, size fazladan bir günlük ücret ödenmelidir.

Tatiller ve ulusal bayramlar için size ödeme yapılmazsa ya da eksik ödeme yapılırsa işinizden ayrılabilirsiniz. Kıdem tazminatı, istifa eden bir işçinin haklarına uygun olarak ödenir. Tatil ücretinizi ve ulusal bayramlarınızı en yüksek faiz oranıyla alın.

4) Yıllık tatil için ödeme

Al bakalım

 • Bir ila beş yıl arasında çalıştıysanız 14 gün ücretli tatil hakkınız vardır.
 • 5-15 yıl arasında çalıştıysanız 20 gün izin alabilirsiniz.
 • Eğer 15 yıl çalıştıysanız yılda 26 gün ücretli izin hakkınız vardır.

Hak ettiğiniz yıllık izni, hak ettiğiniz tarihten itibaren bir yıl içinde kullanmazsanız işinizden ayrılabilirsiniz. Kıdem tazminatı ve istifa eden bir çalışanın tüm hak ve menfaatlerini alırsınız. Ayrıca yıllık izin için kullanmadığınız günlerle orantılı olarak maaşınızı da alırsınız.

LVI (asgari Geçim Ödeneği)

Asgari geçim, bakmakla yükümlü olduğu kişileri olan çalışanlar için gelir vergisinde bir indirimdir. Asgari geçim tutarınız, evli olup olmamanıza, eşinizle birlikte çalışıp çalışmadığınıza ve sahip olduğunuz çocuk sayısına göre belirlenir. Aşağıdaki tablo 2018 AGI rakamlarını göstermektedir.

Medeni durumunuza göre aylık asgari geçim ödeneği alacaksınız. İşinizden ayrılmak için geçerli bir nedeniniz varsa, istifa eden bir işçinin sahip olduğu tüm haklarla birlikte kıdem tazminatı alabilirsiniz. Ayrıca eksik ödenen geçim ödeneklerini de talep edebilirsiniz.

6) Hafta Tatili Ücreti

Her çalışan yedi günlük bir süre içinde en az bir gün (24 saat kesintisiz) dinlenmek zorundadır. Dinlenme gününüzde çalışıyorsanız size daha fazla ödeme yapılacaktır. Günlük maaşınız 100 TL ise ve bir haftalık tatil boyunca çalışmazsanız, ek olarak 150 TL almaya hak kazanırsınız (günlük ücretin yüzde 50 fazlası).

Bir haftalık tatil için aldığınız ücret %50 oranında artmazsa, istifa eden bir işçiyle aynı haklara sahip olarak kıdem tazminatı alma hakkınız olabilir. Ayrıca hafta tatili için ödenmeyen ücretinizi en yüksek faiz oranıyla bankadan talep edebilirsiniz.

Haksız Muamele Tazminatı

İşverenlerin meşru bir sebep olmaksızın çalışanlarına karşı ayrımcılık yapmasına izin verilmez. Ayrıca, sadece seçilmiş birkaç çalışanın haklarını inkar edemezler. İşte işverenlerin eşit muamele ilkesini ihlal etmelerinin en yaygın yollarından bazıları.

 • Tesis içinde servis bulunmasına rağmen servisi kullanamayan çalışanlara seyahat masraflarının geri ödenmemesi.
 • Tüm çalışanlara verilen zammın belirli çalışanlara verilmemesi.
 • Hamile çalışanların reddedilmesi veya iş tanımlarına uygun olmayan işlerde görevlendirilmeleri.
 • Bazı işçilere ikramiye verilirken hepsine verilmemesi.
 • Ceza olarak bazı işçilere farklı çalışma saatleri veriliyor.
 • Bazı işçiler sosyal yardım (yiyecek ve giyecek vb.) almamaktadır. Sosyal yardımlar iş yerinde sağlanır. Sosyal yardımlar işyerinde sağlanır (örneğin yiyecek ve giyecek). Bazı işçiler işyerinde sosyal yardım alma hakkına sahiptir (yiyecek, giyecek vb.).

Eğer siz de aynı durumdaysanız, iş akdinizi haklı nedenle feshedebilirsiniz. Bu durumda kıdem tazminatı ve istifa haklarınız olacaktır. İşvereniniz eşit muameleyi ihlal ederse, dört aylık maaşınıza kadar tazminat alma hakkınız olabilir.

Sendikal Tazminat

İşverenlerin, toplu iş sözleşmelerinde aksi belirtilmedikçe, işyerinde sendikalı ve sendikasız çalışanlar arasında ayrımcılık yapması yasaktır. Bir işçi sendika üyeliği nedeniyle işten çıkarılamaz veya farklı muamele göremez.

Eğer işvereniniz bir sendikaya üye olduğunuz için işinize son verirse, kıdem tazminatı alarak istifa edebilirsiniz. Sendika tazminatı bir yıllık ücrete eşittir.

Psikolojik taciz (mobbing) tazminatı.

Mobbing terimi, bir çalışana istifa etmesi veya başka bir hedefe ulaşması için uygulanan baskıyı ifade eder. Mobbing bir dizi davranışı içerir. Bunlar arasında bir çalışanı tekrar tekrar azarlamak, onu iş arkadaşlarından izole etmek, onu eleştirmek, hakkında söylentiler yaymak, ona karşı imalarda bulunmak ve işyerini sık sık değiştirmek yer alır.

İşyerinizin bu davranışları sergilediğini düşünüyorsanız, sözleşmenizi haklı nedenle feshedebilirsiniz. Bir çalışan olarak, tüm haklarınızla birlikte kıdem tazminatı alma hakkına sahipsiniz. Psikolojik tacizin ciddiyetine ve süresine bağlı olarak yüksek tazminat alma hakkınız olabilir.

İstifa Dilekçesi Vermek Zorunda mısınız?

İşinizden ayrılmak istediğinizi bildirdiğinizde işvereniniz sizden bir istifa dilekçesi isteyecektir. Yukarıdaki durumlardan herhangi birinde işinizden ayrıldığınızda herhangi bir şey imzalamanız gerekmez. İşinizden ayrılma niyetinizi işvereninize bildirmeniz gerekli değildir. Tamamen işvereninizin lehine yazılmış veya sebepsiz yere ayrıldığınızı ima eden bir istifa mektubu imzalamanız tavsiye edilmez.

İstifa mektubunuz neden ayrıldığınıza dair genel ifadeler içeriyorsa, istifa eden bir işçi olarak kıdem tazminatı ve diğer haklarınızı alabilirsiniz. Ayrıca ücretleriniz veya bir işçi olarak sahip olduğunuz diğer haklar için dava açabilirsiniz. Mevcut işinizden ayrılırken, haklarınızı korumak için bir iş hukuku uzmanından hukuki tavsiye almanızı öneririz. İş avukatınız, işvereninize fesih için yasal nedenleri özetleyen bir fesih bildirimi sunacaktır. Böylece tüm talepleriniz için faiz tahakkuk ettirmeye başlayabilir ve işten ayrılma nedenlerinizi kanıtlayabilirsiniz.

Author'dan Daha Fazla:

+ There are no comments

Add yours