KİRA SÖZLEŞMESİ ÖRNEĞİ

kira sözleşmesi örneği

Birçok kişi bir kira anlaşması örneği talep etmiştir. Bu, günlük hayatımızda en çok kullanılan sözleşme türlerinden biridir. Herkes hayatının ilerleyen dönemlerinde belirsiz bir zamanda bir kira sözleşmesi imzalamıştır. Hem kiralayan hem de kiracı konumunda olmuşlardır. Peki bu sözleşme nasıl hazırlanıyor? Bu makalede, bu soruyu ve ilgili birçok soruyu yanıtlamaya çalışacağız. Hatta sadece satın alabileceğiniz ve otomobillerinizde kullanabileceğiniz bir kira sözleşmesi örneği de sunacağız. Tam bir kira sözleşmesi oluşturmak ve işlemlerinizi en iyi şekilde savunmak istiyorsanız, yalnızca eğitimli bir gayrimenkul avukatının yardımını aramanızı öneririz.

Kira Sözleşmesi Nedir?

Sözleşmenin tarafları kiracı ve kiraya verendir. Bu sözleşme ile kiracı, karşı tarafa belirli bir gayrimenkulden yararlanma ve gelir elde etme yetkisi verir. Buna karşılık, kiracı kararlaştırılan değeri ödemeyi taahhüt eder. Normal hayatta bu sözleşme kira sözleşmesi olarak adlandırılır. Bu sözleşme belirli bir süre için olabileceği gibi belirsiz bir süre için de olabilir.

Maket Kira Sözleşmesinde Nelere Dikkat Etmeliyim?

Kırtasiyelerden temin edilen maket kira sözleşmesi esas olarak yönetmelik maddelerinin tekrarı niteliğindedir. Zaten yönetmelikte yer alan maddelerin kira sözleşmesinde tekrarlanması kimseye bir fayda sağlamaz. Kira sözleşmesindeki temel unsur, tarafların karşılıklı yükümlülüklerinin açıkça belirtilmesi ve uyulmaması durumunda caydırıcı hükümler içermesidir.

Kira Sözleşmesini Doldurmak İçin En İyi Yaklaşım Nedir?

Kira sözleşmesini doldurmanın en kolay yolu, kiralanan mülkün hangi amaçla kullanılabileceğine bağlıdır.

1) Bir İşyeri Kira Sözleşmesini Bir Araya Getirme Yöntemleri?

Örnek bir işyeri kira sözleşmesi hazırlarken düşünülmesi gereken bileşenleri listeleyeceğiz:

 • Kira bedelinin ne zaman ödenebileceği sorusunun gündeme getirilmesi gerekir.
 • İşyerinin kira değerinin ne kadar olduğunu anlamak çok önemlidir.
 • Kiralanan evin metrekare bazında ne kadar alana sahip olduğunu belirtmek faydalı olacaktır.
 • İşyeri kirasının bir para kuruluşu veya PTT aracılığıyla yatırılması gerekip gerekmediğine bakılmaksızın, kiranın yatırılabileceği hesap bilgisinin dahil edilmesi zorunludur.
 • Hangi sosyal grubun vergi, harç ve taşınmaz mülkle ilişkili tamamen farklı fonları ödediğini bulmak yararlıdır.
 • Varsa, fesih koşulları ve cezai şartın sözleşmeye ayrıntılı olarak dahil edilmesi gerekir.
 • Alt kiralama durumunda, kiraya veren bunu tercih etmeyecekse, bunu sözleşmeye dahil etmek iyi olabilir.
 • Kefil ve garantör bilgilerinin sözleşmeye eklenmesi gerekir.
 • Kural olarak, kira sözleşmeleri genellikle yazılması gereken bir konu değildir, ancak bir işyeri için olsun ya da olmasın yazılı bir tür önemlidir.

2) Bir Ev Kiralama Anlaşmasını Toplu Olarak Yapmanın En İyi Yolu Nedir?

Bir ev kiralama anlaşmasına dahil edilmesi gereken bileşenler aşağıdaki gibidir;

 • Kiralanan mülkün yerleşim yeri ve türü; mal sahibinin ve kiracının isimleri ve kimlik numaraları hatasız olarak yazılmalıdır. Diğer bir durumda; saf benzin, su, elektrik enerjisi ve diğerleri. Bir abonelik açarken sorun yaşamanız gerekir.
 • Sözleşmeyi imzalayan kiracı, herhangi bir mağduriyet yaşamamak için karşı tarafın hak sahibi olduğunu garanti etmelidir.
 • Kira sürelerinin ve kira bedelinin ne şekilde ödeneceğinin belirtilmesi muhtemelen faydalı olacaktır.
 • Yıllık kira iyileştirme bedelinin sözleşmede belirtilmesi, taraflar arasında ortaya çıkabilecek herhangi bir anlaşmazlık durumunda son derece önemlidir. Kira iyileştirme değeri TÜFE’yi aşmamalıdır. Aksi takdirde, sözleşme hükmü geçersiz olabilir ve kira iyileştirme değerine öncelikle TÜFE’ye göre karar verilebilir.
 • Depozito ile ilgili detayları netleştirmek faydalı olacaktır.
 • Ev mobilyalı olarak kiralanacaksa, demirbaşların sözleşmede belirtilmesi büyük olasılıkla iyi olabilir.
 • Bunun yanı sıra, karşılıklı çıkarlarını koruyabilmek için, olaylar üzerinde anlaştıkları belirli hükümleri sözleşmeye dahil edebilirler.
 • Anlaşmanın etkili olmasını sağlamak için, olayların kabul olarak nemli imzalarına sahip olmak isteyebilir.
 • Ayrıca, kiracının evi kendi özel modeline uygun olarak tasarlamak ve onarım ve değişiklikler yapmak isteyebileceğini de belirtmek gerekir. Bir sözleşme maddesi aracılığıyla yapılabilecek ayarlamaların ve değişikliklerin sınırlarını çizmek, sonunda durumlar arasında ortaya çıkan sorunları durduracaktır.

Bir kira anlaşması hangi durumlarda geçersizdir?

Sözleşme, olayların kendileri veya vekilleri tarafından imzalanmalıdır. Kiraya veren gerçek mal sahibi olmalı ve kiracı da gerçek mülkü kullanacak kişi olmalıdır. Başka herhangi bir durumda sözleşme geçersiz olabilir. Her halükarda, yetkili vasıflı kişinin bu işleme enerji verdiği durumlar ortaya çıkabilir. Bu durumda, geçersizlik söz konusu olmayabilir.

1 Yıllık Kira Süresi Dolduğunda Ne Olur?

bir yıllık bir kira sözleşmesi yaptığınızda ve bu süre sona erdiğinde, sözleşmenin sona erdiğini düşünmemelisiniz. Kira sözleşmesinin sona erdiğinden emin olmak için erken bir fesih keşfi yapılmalıdır. Kiraya veren tarafından bir keşif veya tahliye talebi yapılana kadar sözleşme sona ermeyecektir. Buna ek olarak, kiraya verenin kolay bir fesih kullanarak sözleşmeyi feshedemeyeceğini de belirtmek gerekir. Yalnızca kiracı, fesih bildiriminde bulunarak ve asla kolay bir fesih kullanmayarak anlaşmayı feshetme olasılığına sahiptir.

Bir yıllık sürenin sonunda fesih bildiriminde bulunulmazsa, aynı koşullar altında anlaşma bir yıl daha uzatılabilir. Bu aşamada, belirli süreli bir kira sözleşmesinin belirsiz bir süreye dönüştürülmesinden bahsedebiliriz.

Kiracı Kira Sözleşmesinin Bitiminden Önce Evden Çıkabilir mi?

Kiracı, sözleşmede öngörülen süreden daha önce evden çıkabilir. Bununla birlikte, gerçek mülkün bir kez daha kiralanabileceği günlük aralık için ekstra kira ödemek zorundadır. Yasa koyucu bu dönem için belirli bir aralık belirtmemiştir. Kiralanan mülkün yeniden kiralanabileceği uygulanabilir bir aralık olarak düşünülmektedir. Bu süre, sözleşmedeki bilgilere göre de belirlenebilir. Sözleşmeye dahil edilmemiş olsa bile, taraflar daha sonra bu konuda anlaşabilirler. Bu iki koşuldan hiçbiri söz konusu değilse, mahkeme salonuna başvurmak gerekebilir ve bu sürenin boyutu gerçek bir kararla belirlenebilir.

Kiracının, kararlaştırılan uygulanabilir süre boyunca yeni bir kiracı bulması ve yükümlülüğü ortadan kaldırması mümkündür. Böyle bir durumda veya belirtilen sürenin sona ermesi ile kiracının yükümlülüğü de sona erebilir. Sözleşmede, erken tahliye durumunda kalan tüm aylar için kira bedelinin ödeneceğini belirtmek yasalara aykırıdır. Bu sözleşme metni yönetmeliğe aykırı olduğu için geçersiz sayılabilir.

Kiracı Sözleşme Kullanılmadan Tahliye Edilebilir mi?

Sözleşmenin yazılı şekle tabi olmayacağından bahsetmiştik. Yazılı sözleşme diye bir şey yoksa nasıl hareket edilmeli? Kiraya veren kiracıyı istediği gibi tahliye edebilecek mi? Yazılı bir anlaşmanın olmaması, kiracının tamamen korumasız olduğu anlamına gelmez. Yasalarımız sözleşmeyi feshetme hakkını yalnızca kiracıya tanımaktadır. Kiraya veren kiracıyı tahliye etmek isterse her halükarda tahliye davası açmalıdır. Kiracı, seçim nedeniyle de evden çıkarılabilir. Bu konuda detaylı bilgi için kiracı tahliyesi başlıklı yazımıza da göz atabilirsiniz. Eğer eviniz kiracı tarafından değil de hiçbir hakkı olmayan bir başkası tarafından işgal edilmişse, ecrimisil ile ilgili yazımıza göz atmanızı öneririz.

Ev sahibi kiracıyı ne kadar sürede tahliye etmelidir?

Kiracının tahliye süresi, kira sözleşmesinin fesih gerekçesine, kiracının itirazlarına ve ispatına, mahkeme ve icra müdürlüklerinin iş yoğunluğuna göre değişmektedir. Bununla birlikte, tahliye işlemlerinin genel olarak 1 yıl içinde tamamlanması gerektiği söylenebilir.

Ev Sahibi Kira Sözleşmesinin Bitiminden Önce Kiracıyı Tahliye Edebilir mi?

Mal sahibinin doğrudan bir keşif ile sözleşmeyi feshetme hakkı yoktur. Her halükarda tahliye davası açılmalıdır. Burada sözleşme süresinin bitip bitmemesi çok önemli değildir. Esas olan tahliye kararının verilebilmesi için yönetmelikte öngörülen hallerin gerçekleşmiş olmasıdır. Bu durumların yaygınlığı iki türlü olabilir. Kiraya verenden kaynaklanan durumların yanı sıra kiracıdan kaynaklanan durumlar da olabilir.

A) Kiraya Verenden Kaynaklanan Haller:

 1. Zorunluluktan Kaynaklanan Durumlar: Kiraya veren, kiralananı kendisi, eşi, ortağı, altsoyu, üstsoyu veya kanun gereği bakmakla yükümlü olduğu kişiler için konut gereksinimi nedeniyle de kullanmak zorunda kalabilir. Böyle bir durumda kira sözleşmesi, mal sahibi tarafından sözleşme süresinin bitiminden itibaren bir ay içinde Sulh Hukuk Mahkemesi’nde dava açılarak feshedilebilir. Ardından, tahliye durumunda, söz konusu taşınmaz 3 yıl boyunca ve haklı bir neden olmaksızın son kiracı dışında kimseye kiralanamaz.
 2. İmar ve Yeniden Yapılandırmadan Kaynaklananlar: Esaslı bir tadilat ve benzeri durumlar söz konusu ise ve bu aşamada konuttan haberdar olunamıyorsa; kira sözleşmesi, mal sahibi tarafından sözleşme süresinin bitiminden itibaren bir ay içinde Sulh Hukuk Mahkemesi’nde açılacak dava ile feshedilebilir. İstenilen tadilat, tamirat vb. ile ilgili girişimler mahkemeye sunulabilir ve inceleme sonucunda oluşturulacak görüş doğrultusunda tahliye kararı verilebilir. Kiracı, istenen inşaat ve yeniden yapılanmanın üstünden sonra öncelik hakkına sahiptir. Bu hak bir tür önalım hakkıdır. Bu hak, kiraya verenin yazılı bildiriminden itibaren 6 ay içinde kullanılmalıdır.
 3. Yeni Malikin Taleplerinin Bir Sonucu Olarak: Yeni malik, yönetmeliğe uygun olarak kendisi, eşi, ortağı, altsoyu, üstsoyu veya bakmakla yükümlü olduğu kişiler için birincil konut talebi nedeniyle de kiralanan mülkü kullanmakla yükümlü olabilir. Bu durumda yeni malik, edinim tarihinden itibaren 1 ay içinde kiracıya bildirimde bulunmak kaydıyla 6 ay içinde Sulh Hukuk Mahkemesi’nde dava açarak kira sözleşmesini feshedebilir.

Kira Sözleşmesinin Sona Erme Halleri Nelerdir?

B) Kiracıdan Kaynaklanan Durumlar

 1. Yazılı Boşaltma Çabası Sonucu: Kira sözleşmesi imzalandıktan sonra, kiracı ev sahibine evi ne zaman boşaltacağına dair yazılı bir taahhütte bulunabilir. Söz verilen tarih gelmiş ve kiracı yine de evi boşaltmamış olabilir. Bu durumda kiraya veren, bu tarihten itibaren 1 ay içinde dava açarak veya icraya koyarak kira sözleşmesini feshedebilir. Burada bir sonraki adıma özellikle dikkat edilmelidir; fesih yazılı olarak yapılmalıdır.
 2. Kira Bedelinin Ödenmemesi: Kiracı, kira bedelini vadesi geldiği halde ödememiş olabilir. Bu durumda; kiraya veren icra takibi başlatabilir. Bedel emrinin kiracıya tebliğinden itibaren 30 gün içinde borcun ödenmemesi halinde, kiraya veren icra mahkemesine başvurarak tahliye talebinde bulunabilecektir.
 3. İki Gerekçeli Bildirim Sonucu: Kiracı, bir kira yılı içinde muaccel borcun ödenmemesi nedeniyle iki kez yazılı ihtar almış olabilir. Bu durumda; kiracı ihtarları takiben kira bedelini ödemiş olsa dahi, kiraya veren söz konusu kira yılının bitiminden itibaren 1 ay içinde açacağı tahliye davası ile sözleşmeyi feshedebilir.
 4. Kiracının KullanabileceğiBaşka Bir Konut u Varsa: Kiracının veya eşinin aynı ilçe veya il sınırları içinde oturmaya elverişli bir konutu olabilir. Kiraya veren, sözleşme bitiminde bu örneği bilmiyorsa, bu örneği öğrendiği kira yılı başından itibaren 1 ay içinde tahliye davası açarak kira sözleşmesini feshedebilir. Bununla birlikte, kiracının evi ikamet için uygun değilse veya kiracının yasal olarak profesyonel mazeretleri varsa, kiraya veren bu strateji ile tahliye edemeyecektir.
 5. Dikkatli Kullanım ve Komşulara Saygı Yükümlülüğünün Yerine Get irilmemesi Kiracının kiralanan mülkü amacına uygun olarak kullanma ve ona zarar vermeme yükümlülüğü vardır. Bu yükümlülüğün ihlali halinde, mülke zarar verme suçunun da gündeme gelebileceğini hatırlatmak isteriz. Bunun yanı sıra, kiracının bir diğer yükümlülüğü de komşulara saygı gösterme ve onları rahatsız etmeme yükümlülüğüdür. Kiraya veren, bu yükümlülükleri ihlal eden kiracıya yazılı bir uyarıda bulunabilir. Bu uyarı ile mal sahibi, kiracıya bu ihlali düzeltmesi için 30 günü olduğunu, aksi takdirde sözleşmeyi feshedeceğini bildirir.

Kira Sözleşmesinin Bitiminden Önce Evin Satın Alınması Durumunda Kiracının Hakları Nelerdir?

Kiraya veren, kira sözleşmesi yürürlükte kalmaya devam ederken evi satabilir. Bununla birlikte, kiracıların bu satıştan endişe etmeleri için bir neden yoktur. Sonuç olarak, kiracının durumu ve kira ilişkisi korunabilir. Yasa koyucu bu durumda kiracıyı korumayı seçmiş olsa da, mal sahibine kiralanan mülkü ortadan kaldırma yetkisi vermiştir. Farklı bir ifadeyle, kira sözleşmesi model yeni mal sahibi ile devam edecektir.

Ancak model yeni mal sahibi tamamen korumasız mı, herhangi bir hakkı yok mu? Her halükarda, belirli durumlarda, model yeni mal sahibi de taşınmaz mülkü kullanmak için bir lisansa sahip olabilir. Daha sonra, yukarıda bahsettiğimiz gibi, yeni mal sahibi 1 ay içinde noter aracılığıyla bir keşif gönderebilir ve evin 6 ay içinde boşaltılmasını talep edebilir. Eğer bu 6 ay içerisinde ev boşaltılmazsa, yeni malik tahliye davası açabilir.

Kira Sözleşmesi Kiralayanın Vefatı Durumunda Sona Erer mi?

Öncelikle bu soruya hayır cevabını vermek ve kiracıların yüreğine soğuk su serpmek istiyoruz. Kiraya veren öldüğünde, sözleşmenin birçok durumundan biri eksik kalır. Peki bu durumda ne olacak? Vefat eden mal sahibinin mirasçıları artık kiraya verene dönüşecektir. Her halükarda, bu mirasçıların mirastan feragat etmemiş veya mirasın reddini talep etmemiş olması gerekir. Sözleşme bu durumlar arasında meşru olarak devam edecektir. Bu durumda, herhangi bir yenileme gerekmeyebilir.

Mirasçılar sözleşmeyi devam ettirmek istemezlerse ne olur? Burada mirasçılar oybirliğiyle zilyetlik hakkına sahiptir. Mal sahibinin halefleri oldukları için, model yeni mal sahibinin unvanına sahip olamazlar. Sonuç olarak, yeni mal sahibinin tahliye haklarından yararlanamazlar. Bununla birlikte, sözleşmenin tek sosyal grubu olan mal sahibinin tahliye hakkını elde ettiği koşullar, mirasçılar için bile profesyonel olabilir. Mirasçılar, söz konusu taşınmaz için ortaklığın giderilmesi davası açabilirler. Bu durumda, taşınmazın satışını takiben, kiracının yeni malik ile kira ilişkisi olduğu gibi devam edecektir.

Bu yeni durumda, mirasçıların sözleşmeye taraf olması halinde, kiracı kira bedelini kime ödeyecektir? Mirasçıların her biri, kendi hisse oranları dahilinde bu miktara hak kazanabilir. Dolayısıyla burada çok titiz davranmak gerekecek. “Kira bedelini istediğime öderim, kalanını da kendi aralarında halletmelerine izin veririm” gibi bir düşünce kiracının zarar görmesine neden olabilir. Çünkü kiracı bu şekilde borcunu ortadan kaldıramayacaktır. Yapılması gereken Sulh Hukuk Mahkemesi’nde dava açmaktır. Bu dava ile paranın mirasçılara ayrı ayrı ödenmesine karar verilebileceği gibi, birçok mirasçı arasından bir vekil tayin edilmesine de karar verilebilir. Kira bedelinin ödeneceği kişi belirlenemezse veya alacaklı bunu almak istemezse, mahkemeden bir tevdi yeri belirlenmesi talep edilmelidir. Bu durumda kiracı, kira bedelini mahkeme tarafından belirlenen yere yatıracaktır. Bu şekilde kiracı temerrüde düşmekten de kurtulabilir.

Bedeli kullanmadan bir kira sözleşmesi yapmak mümkün müdür?

Ücret unsuru, kira sözleşmesinin birçok temel unsuru arasında yer almaktadır. Bu unsurun yokluğunda, anlaşma bir kira anlaşması olma özelliğini kaybedecektir. Bununla birlikte, bu kuralın bir istisnası vardır. Belirli durumların karşılanması halinde, bir serbest kira anlaşması örneği düzenlenebilir.

Serbest kira anlaşması için gerekli durumlar Gelir Vergisi Kanunlarında düzenlenmiştir. İlgili yönetmelik uyarınca, bu kiralamalardan birinin yalnızca küçükler, torunlar, baba ve anne, büyükanne ve büyükbabalar ve kardeşler için yapılabileceği düşünülmektedir. Kanunlar bu kişileri kısıtlı bir şekilde listelemiştir. Dolayısıyla, bu hüküm bu kişiler dışında hiç kimseye karşı uygulanamaz. Yasalar tarafından öngörülen bir diğer sınırlama ise, bu kiralamanın tek bir taşınmaz üzerinde tek bir kişiye karşı yapılabileceğidir. Farklı bir ifadeyle, kira sözleşmesi de listelenen birçok kişiden birine yapılacak ve sadece bir taşınmaz ile sınırlandırılabilecektir. Çeşitli taşınmazlar ve tamamen farklı kiracılar için ücret belirleme görevi devam edecektir.

Alt Kira Sözleşmesi Nedir?

Alt kira sözleşmesi ile 3 taraflı bir ilişki ortaya çıkmaktadır. Bunlar; tek kiraya veren, kiracı (alt kiraya veren) ve alt kiracıdır. Burada; kiraya veren ile kiracı arasındaki mevcut kira ilişkisi üzerine kiracı ile alt kiracı arasında örnek yeni bir kira ilişkisi kurulur. Bu yeni kurulan kira ilişkisine ilişkin sulh, alt kira sulhu olarak adlandırılır. Kiraya veren ile alt kiracı arasında lisanslı ilişki diye bir şey olmadığının tespit edilmesi gerekir.

Ana sözleşmede alt kiralamayı yasaklayan bir madde varsa, bir alt kira anlaşması yapmak mümkün olmayacaktır. Ana sözleşmede böyle bir maddenin olmaması durumunda, kiracı kiralanan mülkü tamamen veya kısmen belirli bir kişiye kiralayabilir. Bununla birlikte, yönetmelik maddesinde bir sınırlama öngörülmüştür. Buna göre, konut ve çatılı işyeri kiralarında alt kira ilişkisinin kurulabilmesi için kiraya verenin yazılı rızası gerekmektedir.

Alt kiracının kiralananı amacı dışında kullanması ya da herhangi bir zarara sebebiyet vermesi durumunda kiraya verenin sorumluluğu alt kiraya verene yani kiracıya ait olacaktır. Alt kira anlaşmasının uzunluğu, birincil anlaşmanın uzunluğuyla bağlantılı olabilir. Daha sonra, alt kira sözleşmesi için kararlaştırılabilecek aralık da en fazla ilk kira sözleşmesinin büyüklüğü kadar olabilir. İlk kira sözleşmesinin sona ermesi üzerine, alt kira sözleşmesi de sona erebilir.

6 aylik ki̇ra sözleşmesi̇ yapilabi̇li̇r mi̇?

Kira sözleşmeleri belirsiz süreli olabileceği gibi belirli süreli de olabilir. Peki, sözleşmemizi belirli bir süre ile sınırlandırmak istersek, bu sürenin en az ve en çok miktarları nelerdir? Türk Borçlar Kanunu bu konuda herhangi bir alt ya da üst sınır koymamıştır. Dolayısıyla burada sözleşme özgürlüğü ilkesi geçerlidir. Farklı bir ifadeyle, olaylar sözleşmenin geçerliliği için kararlaştırılacak aralık üzerinde anlaşabilirler. Örneğin, 6 aylık bir kira sözleşmesi de yapılabilir veya olayların uzlaşması üzerine 5+5 yıllık bir kira sözleşmesi de yapılabilir.

KİRA SÖZLEŞMESİ ÖRNEĞİ

Bu başlık altında, size bir kira sözleşmesi örneği vereceğiz. Bu açık kira sözleşmesi örneklerini Pdf formatında ve Phrase formatında ayrı ayrı edinmeniz mümkündür. İndirdikten sonra istediğiniz gibi hazırlıklar yaparak kira ilişkilerinizde kullanmanız gerekmektedir.

TAŞINMAZ KİRA SÖZLEŞMESİ

Madde 1- Bilgi, Kiralanan Mülkler ve Tapu Sicili ve Tamamen Farklı Gerekli Bölümler

İşbu gayrimenkul kiralama sözleşmesi Kiralayan ve Kiracı arasında aşağıdaki hüküm ve koşullar altında akdedilmiştir.

Kiralayan: …………………………..

Kiracı: …………………………..

Kiralanan Yer (Mecurun)

İle anlaşma :…………………………..

Kira Başlangıç Tarihi : 01.01.2022

Kira Bitiş Tarihi : 01.01.2023

Aylık Kiralama (Web) : 3000 TL

Kira Artış Değeri : Bir yıllıkkira süresinin bitiminde, her yıl TÜFE oranında artırılacaktır.

Ücret Aralığı : Her ayın onuncu günü erken

Fesih Keşif Aralığı: Keşif ile 15 gün erken

Kiralanan Mülkün Kiracıya Sağlanması

Satın alma anındaki durum: Temiz ev, boyalı ve kullanılabilir durumda

KİRA SÖZLEŞMESİNİN ÖZEL ŞARTLARI

Madde 2- KONU

… Mah. … Cad. No:…. D:… /İstanbul kiralanması, temini, kira miktarı ve fonları, kullanımı, tahliyesi ve karşılıklı yükümlülükleri tespit etmek.

Madde 3- TOPLANTIDA YAPILACAK İŞLER

Kiracı, kiralanan mülkü bir işyeri olarak kullanacaktır. Kiracının mevcut işletmesi dışında herhangi bir işletmede faaliyet göstermesi gerekiyorsa, kiraya verenin yazılı iznini alması gerekir. Kiraya verenin izin vermemesi halinde kiracı, hakkın kötüye kullanıldığını ileri süremez ve tazminat talep edemez. Aksi halde, sözleşmenin ihlali anlamına geleceğinden, tek taraflı fesih sebebi olarak değerlendirilecektir.

Madde 4- KİRACININ DURUMU

4.1. Kiralanan, gerekli incelemeler yapıldıktan sonra kiracı tarafından satın alınmıştır. Kiracı, kira sözleşmesine konu taşınmazın tam ve her türlü ayıptan ari ve yapılacak işe uygun olduğunu kabul eder.

4.2. Kiracı, kiraya verenin yazılı izni olmaksızın kiralananda hiçbir şekilde tadilat, düzenleme ve dekorasyon yapamaz. Kiracının imar kanunlarına aykırı tadilatları nedeniyle, kiraya veren adına ilgili makamlarca uygulanacak harç, ceza, imar para cezası vb. her türlü ceza kiracı tarafından ödenecektir. Kiracı, hiçbir zaman ve hiçbir koşulda mal sahibinden restorasyon ve yenileme bedeli talep edemez ve tahliye sırasında götüremez veya sökemez.

4.3. Kiracı, kiralanan mülkü kendi özel mülkü gibi kullanmak, niteliklerini ve erdemlerini, şan ve şöhretini kaybetmesine neden olmamak ve binada ikamet eden diğer kiracılara / ev sahiplerine karşı dikkatli davranmakla yükümlüdür.

4.4. Kira sözleşmesinin sona ermesi durumunda, kiralanan mülk üzerinde yapılan her türlü düzenleme ve hazırlık, kiraya verenin talebi üzerine kiracı tarafından eski haline getirilecek ve kiralanan mülk ilk teslim edildiği haliyle kiraya verene teslim edilecektir. Kiracının bu yükümlülüğe aykırı davranması halinde kiracı, kiraya verenin kiralananı eski hale getirmek için yaptığı masrafların beş katı tutarında cezai şart ödemeyi kabul eder.

Madde 5- BAŞLANGIÇ, VADE, DEPOZİTO BEDELİ

Kira başlangıcı 01.01.2022 olup, kira süresi 1 (bir) yıldır. Sözleşmenin 15 gün önceden feshedileceğine dair herhangi bir bildirimde bulunulmaması halinde, sözleşme aynı şartlar altında bir yıl daha uzatılmış sayılır.

Madde 6- KİRA TUTARI VE ÖDEME ŞEKLİ

6.1. Aylık web kira bedeli 3000 TL’dir. Kira bedeli web bedeli olup, bu sözleşmeye atfedilebilecek her türlü lisanslı mevzuat veya yönetmelikten kaynaklanan tüm stopaj, fon, damga vergisi ve diğer tüm vergi, resim ve harçlar kiracı tarafından ödenecektir.

6.2. Kiracı, vergi, bedel ve benzeri yükümlülüklerini süresi içinde yerine getirmediği takdirde, kiralayan adına tahakkuk edebilecek ceza, faiz ve gecikme zammından sorumlu olacağını kabul eder.

Madde 7- EKSTRA KİRA EKSTRA GİDER VE ÖDEMELER

7.1. Kiracı, bina bedeli, elektrik, su, benzin, çevre temizlik vergisi ve kullanımdan doğan diğer ödemeleri ödemeyi kabul ve taahhüt eder. Kiracı, elektrik, su, saf benzin, telefon aboneliklerini anında devralmakla yükümlüdür. Sözleşmenin başlangıç tarihinden itibaren tahakkuk edecek elektrik, su, saf benzin, telefon, aidat ve benzeri tüm ödemelerden kiracı sorumlu olacaktır.

7.2. Kiracı, kira süresi boyunca kiralanan binanın kullanımı sırasında 3. şahıslara verilen her türlü zarardan ve kira süresinin sonunda tahliye edilmesi halinde tüm zarar ve ziyandan tek başına sorumlu olacaktır. Tahliye sırasında oluşan ve/veya oluşabilecek her türlü zarar ve ziyan da kiralayan tarafından karşılanabilir ve kiracının rızası veya izni olmaksızın depozitodan düşülebilir. Bununla birlikte, depozitonun zarar ve ziyanı karşılamaması durumunda, kiracı zarar ve ziyanı depozitoya ek olarak tazmin etmeyi peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.

7.3. Kiracı, istisnasız olarak taşınmazın bulunduğu mahallin yönetim planına, güvenlik önlemlerine, işletme misyonuna uyum sağlayacak ve bunlardan doğan yükümlülüklerini yerine getirecek ve kiralanana ilişkin gelişmelerden kiraya vereni zamanında haberdar edecektir. Aksi halde doğacak zararlardan sorumlu olacaktır. Kiracı, kiraya verenin yazılı izni olmaksızın, kiralanan bağımsız bölümün bulunduğu yapıdaki ortak alanlara müdahale edemez veya bunları kullanamaz.

Madde 8- DEVİR, TEMLİK ve AÇIK ARTIRMA

Kiracı, kiralananı kısmen veya tamamen başka gerçek ve/veya lisanslı kişilere değiştiremez, terk edemez, kullandıramaz veya alt kiraya veremez.

Madde 9- SÖZLEŞMENİN FESHİ

9.1. Kiracı, fesih bildiriminin noter tarafından 3 ay önceden verilmesi koşuluyla kiralanan mülkü tahliye edebilir. Kiracının kiralanan mülkü sözleşme süresinin bitiminden önce tahliye etmesi halinde, kiracı sözleşme süresinin bitimine kadar olan kira bedelini herhangi bir bildirimde bulunmadan ödeyecektir.

9.2. Kiracının feshi, fesih talebi, konkordato talebi, tasfiyenin bitmesi, sürenin dolması, kiracı aleyhine aciz vesikası alınması, kiracı aleyhine Maliye Bakanlığınca ihtiyati tedbir kararı verilmesi ve buna bağlı fesihler ile işyerinin mühürlenmesi fesih ve tahliye sebepleridir.

9.3. Kiracı, Borçlar Kanunu’nda öngörülen tahliye sebeplerinden herhangi birinin varlığına inanmasına rağmen kiralananı tahliye etmezse, yetkili makamlara başvurularak tahliye edilir. Kiracı ayrıca, tahliye kararının verildiği tarihten itibaren geçen her gün için aylık kira bedelinin %10’u oranında cezai şart ödemeyi kabul ve taahhüt eder.

Madde 10- İHBAR ADRESİ

Tarafların sözleşmenin ilk sayfasında bildirdikleri adreslerine (karşı taraf yerleşim yeri değişikliğini yazılı olarak bildirinceye kadar) yapılacak tebligatlar ile Mernis ve ticaret sicil adreslerine yapılacak tebligatlar geçerli sayılır. Ayrıca, kiraya veren ve kiracıdan her biri tarafından bu sözleşmeye uygun olarak yapılması gereken ve herhangi bir nedenle yapılmayan bildirimler yapılmış sayılır ve cezai yaptırımı vardır.

Madde 11- SÖZLEŞMENİN BÜTÜNLÜĞÜ

11.1. Bu uzlaşma, bu hükümle birlikte, muhtemelen kabul edilip taraflarca imzalanana kadar değiştirilmeyecektir.

11.2. Bu anlaşmanın herhangi bir hükmü, ilgili sosyal toplantı yazılı olarak açıkça feragat etmedikçe, durumlara tanınan haklardan feragat olarak kabul edilmeyecektir.

11.3. Bu anlaşmanın herhangi bir bölümünün yasa dışı veya geçersiz sayılması halinde, söz konusu yasa dışılık veya geçersizlik anlaşmanın karşıt hükümlerini etkilemeyecek ve bunlar aynı yöntemle profesyonel ve taraflar için bağlayıcı olmaya devam edecektir.

Madde 12- MÜCBİR SEBEP

Ülkeyi ilgilendiren bir deprem veya savaş halinin mücbir sebep olarak kabul edilebilmesi için Bayındırlık ve İskan Bakanlığı’nın bu örneği mücbir sebep olarak ilan etmesi gerekmektedir. Yukarıda belirtilen hususlar dışında herhangi bir durum mücbir sebep ve fevkalade hal olarak kabul edilmeyecektir. Taşınmazda meydana gelebilecek yangın, su baskını, tahribat ve benzeri nedenlerle oluşacak zarar ve ziyan kiracı tarafından tazmin edilir.

Madde 13- DELİL SÖZLEŞMESİ

İşbu sulhnamenin imzalanmasından sonra taraflar arasındaki iletişimde kullanılan tüm e-posta, faks ve diğer tüm tebligat, eleştiri, telefaks, mesaj ve para kuruluşu bilgi ve belgeleri ile taraflarca düzenlenen evrak, Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun ilgili maddesi uyarınca taraflar arasındaki tek ve bakiye delili teşkil eder.

Madde 14 – YARGI MAHKEMESİ

İstanbul Anadolu Mahkemeleri ve İcra Daireleri işbu sulh anlaşmasının uygulanmasından doğacak uyuşmazlıkları karara bağlamakla yetkilidir. Olaylar, bu sulhtaki yükümlülükleri zamanında yerine getirmeyi taahhüt eder. Bu kira sözleşmesinde belirtilmeyen hususlarda kat mülkiyeti mevzuatı, borçlar mevzuatı ve gayrimenkul kiralarına ilişkin ilgili kanun hükümleri uygulanır.

MADDE 15- YÜRÜRLÜK

i̇ki̇ nüsha, 15 madde ve 5 sayfadan oluşan i̇şbu ki̇ra sözleşmesi̇ … tari̇hi̇nde bi̇lgi̇leri̇n karşilikli mutabakati i̇le i̇mzalanmiştir.

Author'dan Daha Fazla:

+ There are no comments

Add yours