ÖZGÜRLÜKTEN YOKSUN BIRAKMA

Estimated read time 4 min read

kişiyi hürriyetinden yoksun kılma cezası

Özgürlüğü kısıtlamanın cezası yoksun bırakmadır. Türk Ceza Kanunu Madde 109. Hürriyete Karşı Suçlar, Türk Ceza Kanunu’nun 109. Maddesinde tanımlanmıştır.

Hürriyetten Yoksun Kılma Suçu

Bu yönetmelik, bireysel özgürlüğe müdahaleyi bir suç olarak tanımlamaktadır.

 • Bu suç seçimlik bir suçtur. Bu suç, bir kişinin belirli bir yere girmesinin veya orada kalmasının engellenmesi halinde işlenir.
 • Suçu işleyen herkes fail olabilir.
 • Hareket edebilen herkes mağdur olabilir.
 • Kasıtlı suçlar da mümkündür.
 • Bir suç herhangi bir zamanda işlenebilir. Çok uzun bir süre devam etmesi gerekir.

Özgürlükten Yoksun Bırakma Cezası

 • Bir kimseyi rızası olmaksızın bir yerde kalmaya veya bir yere gitmeye zorlayan kişi, bir yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
 • Bir suçu işlemek veya gizlemek amacıyla, cebir veya tehdit kullanan ya da hile yapan kişi, iki yıldan yedi yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
 • Suçların birden fazla kişi tarafından birlikte silahla işlenmesi halinde ve suçun kişinin işgal ettiği kamu görevi nedeniyle ya da bu görevin sağladığı nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle çocuğa, üstsoya, altsoya, eşe vs. karşı işlenmesi halinde yukarıdaki ceza iki kat artırılır.
 • Önemli bir ekonomik kayba uğramanız durumunda hapis cezanıza 1000 güne kadar para cezası eklenebilir.
 • Suçun cinsel amaçla işlenmesi halinde cezalar iki katına çıkarılır.
 • Kasten yaralama suçunun ağırlaştırılmış hallerinin bu suç için veya bu suç sırasında meydana gelmesi durumunda, yoksun bırakma cezası artırılır.

Fail başka bir kişiyi tehdit ederse, o da bu suçtan suçludur.

Hürriyetten Yoksun Kılma Suçlarında Şikâyet, Zamanaşımı ve Yetkili Mahkemeler

Suç, ihbar edilebilir bir suç değildir. Bir savcı resen ya da bir şikayet üzerine soruşturma başlatabilir. Temel suçlar için zaman aşımı süresi sekiz yıldır. Nitelikli suçlar için zamanaşımı süresi 15 yıldır. Bu süreler içerisinde mağdur şikayette bulunabilir.

Özgürlükten yoksun bırakma suçu uzlaşma sürecinin dışında tutulmuştur. Bu suç, asliye ceza mahkemesinin görev alanına girmektedir.

Etkin Pişmanlık Hükmün açıklanmasının geri bırakılması ve adli para cezasına çevrilmesi

Suçun faili, mağduru güvenli bir yerde, ona zarar vermeden yalnız bırakmalıdır. Failin etkin pişmanlık göstermesi halinde verilecek ceza üçte iki oranında indirilir.

Ceza 2 yıldan az olacaksa hüküm daha sonra açıklanabilir. Ceza basit suçlar için öngörülen alt sınır üzerinden hesaplanırsa idari para cezasına çevrilebilir. Bu suçun oluşması halinde sizi deneyimli bir avukatın temsil etmesi yararınıza olacaktır.

Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma Suçuna İlişkin Yargıtay Kararları

“Temyiz incelemesine gelince; sanık … hakkında kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan kurulan hüküm
Olay ve kabule göre mağdur …, …’dan …’a giderken sanıklardan … tarafından durdurulmuştur. Sanık yan yolda kamp ateşi yakmış ve alkollü içki içmiştir. …’dan …’a gitmekte olan mağdur, sanıklardan … tarafından durdurulmuş ve sorgulanmıştır. Yol kenarında ateş yakmışlar ve alkol almışlardır. Olay gecesi saat 23:00 civarında. Yol kenarında ateş yakıp içki içen sanıklar… tarafından durdurulduğunu ifade etmiştir. Sanık … ile mağdur arasında birkaç ay öncesine dayanan bir husumet olduğunu ve bu nedenle …’a ‘a “benim mahallemde yürüyemezsin, in buradan” dediğini, bunun üzerine …’ı araçtan indirerek …’a tekme atmaya başladığını ….
Bu nedenlerle CMK’nın 321. maddesinin 8/1. fıkrası uyarınca hükmün kanuna aykırı olması halinde hükmün bozulmasına karar verilmiştir. Hükmün 1412 sayılı CMUK’nın 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, 29.03.2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.” Yargıtay 14. Ceza Dairesi 2014/3407E. ve 2016/3067K.

Author'dan Daha Fazla:

+ There are no comments

Add yours