MAĞAZADAN ALINAN ÜRÜNÜN İADESİNDE TÜKETİCİ HAKLARI NELERDİR?

Giderek daha fazla tüketen bir dünyada, müşteri hakları şu anda hayatımızın temel bir parçasıdır. Müşteriler, 6502 sayılı Müşteri Güvenliği Mevzuatı ile korunmaktadır.

Bu metin, müşteri hakları, hatalı ürünler ve Müşteri Tahkim Heyeti hakkında bir özet sunacaktır. Hatta komiteyle nasıl iletişime geçebileceğinize dair sürekli sorulan soruları da yanıtlayacağız.

Ürün iadelerinde müşterilerin hakları nelerdir?

Bir perakendeciden bir şey satın aldınız, size uygun olmadığını belirlediniz ve iade etmeniz gerekiyor. Müşteriler tarafından mağazalarda yapılan para işlemleri için mevzuat, ürünün iyi durumda olup olmadığına bakılmaksızın değiştirilmesine veya iade edilmesine izin vermez. Müşteri Güvenliği Yasası’nın birincil amacı müşterileri tazmin etmektir. Birincil durum, satın alınan hizmet veya üründe bir kusur olması gerektiğidir. Bu hakka yalnızca satıcı veya perakendeci tarafından size hizmet veya ürünleri iade edebileceğinize dair bir güvence verildiğinde sahip olursunuz.

Cayma hakkı nedir?

Alıcı, üründe kusur gibi bir şey olmasa bile, belirli satın alma biçimlerinden cayma hakkına sahiptir. Giderek yaygınlaşan mesafeli satın alma, taksitli brüt satışlar ve kapıdan brüt satışlarda, üründe kusur gibi bir şey olmasa bile alıcı cayabilir. Web veya telefon aracılığıyla yapılan mesafeli satın alımlarda ve günün araçlarını (telefonlar gibi) kullanan kapıdan brüt satışlarda 14 gün içinde cayma hakkınız vardır. Satın alımlarınızı taksitle ödediğinizde, 7 iş günü içinde sözleşmeden cayabilirsiniz. Alıcı cayma hakkını kullanmak isterse, satıcıyı yazılı olarak bilgilendirmelidir. Satıcı, bildirimin alındığını kabul etmeli ve 14 gün içinde ürün bedelini kesinti yapmadan iade etmelidir. Web’de, herhangi bir iade veya değişim olmadığını söylemek yasa dışıdır. Bu kuralın bir istisnası olabilir. Açıldığında bozulabilecek veya raf ömrü kısa olan ürünleri iade edemezsiniz. Üründe bir kusur varsa, haklarınız korunur, ancak gerekçe göstermeden cayma hakkınız geçerli değildir. Cayma hakkınızı yalnızca çevrimiçi satın alımlar için kullanabileceksiniz. Örneğin, bir kıyafet satın aldığınızda, denedikten ve inceledikten sonra iade edebilirsiniz. Ürünü çok uzun süre kullandığınızda veya seyahatteyken giydiğinizde, cayma hakkınızı kaybedersiniz.

Hatalı Ürün Nedir?

Hatalı ürünler, kararlaştırılan gereksinimleri karşılamayan, sözleşmeye uymayan veya belirtilen özelliklere sahip olmaması gereken ürünlerdir. Reklamda veya ambalajda ya da satıcı tarafından açıklanan hizmetleri veya ürünleri elde etme hakkına sahipsiniz. Ürünlerinizin veya sağlayıcılarınızın satıcı tarafından belirtilen özellikleri karşılamaması durumunda, bir kusurun varlığı açıkça görülebilir. Satıcı, müşteriye sözleşmede belirtilen standart ve özelliklerde ürün veya sağlayıcı gönderme yükümlülüğüne sahiptir. Ürünler, beklenen faydayı sağlamıyorsa veya malzeme ya da mali kusurları varsa kusurludur. Hatalı ürünlerle ilgili daha fazla bilgiyi hatalı ürünler bölümümüzde bulabilirsiniz.

Hatalı bir ürün durumunda müşteri olarak haklarınız nelerdir?

6502 sayılı Müşteri Güvenliği Mevzuatı’nın 11. maddesi, ürünlerin hatalı olması durumunda alıcıya seçimlik haklar sağlar. 6502 sayılı Müşteri Güvenliği Mevzuatı, seçimlik müşteri haklarını düzenler. Bu müşteri hakları seçimlik haklardır.

  • Ürünü ve sözleşmeyi iade etme.
  • Değer eksikliği nedeniyle ürün bedelinde indirim talep etme hakkı.
  • Aşırı bir masraf gerektirmiyorsa, satın alınan ürünün ücretsiz olarak geri yüklenmesini talep etme hakkı.
  • Seçim sınırları dahilinde, satın alınan ürünün benzer bir ürünle değiştirilmesini talep etme hakkı

Satıcı, alıcının haklardan herhangi birini seçmesi halinde alıcının talebini karşılamakla yükümlüdür.

Satıcı hangi durumlarda sorumludur?

Satın almış olabileceğiniz bir hizmet veya üründe bir kusur tespit ettiğinizde, satıcı belirli koşulların yerine getirilmesi halinde sorumludur. Kusur, ürün veya hizmetin değerini azaltmalıdır. Alıcı bunları aldığında bile mevcut olmalı, alıcı bu kusura odaklanmamalı ve belirli bir zaman dilimi içinde talep edilmelidir. Böyle bir durumda, inceleme altında olabilecek ürün ve/veya sağlayıcıların tedarikçilerinin yasal sorumluluğu söz konusudur. Kusur alıcı tarafından anlaşılırsa, sözlü olarak veya ambalaj veya brüt satış belgesi üzerinde bildirilebilir. Bu durumda, satıcı sorumlu olmayacaktır. Alıcı kusurdan haberdar olsa bile, satın alma işlemine rıza göstermesi kabul edilebilir.

Alıcı tazminat talep edebilir mi?

Alıcı bu nedenle bir zarara uğrarsa, Borçlar Kanunu’nun genel hükümlerine uygun olarak tazminat talep etme hakkına sahiptir. Genel hükümlere göre tazminat talep edildiğinde, satıcının kusurlu olması gerekir. Farklı durumlarda, satıcı tazminat ödemekle yükümlüdür.

Seçimlik hakların süresi nedir?

Alıcı, ürünlerin onarılmasını veya benzer bir ürünle değiştirilmesini isterse, bu talebini üreticiye, ithalatçıya veya satıcıya iletebilir. Talep, yapıldığı tarihten itibaren 30 kurumsal gün içinde yerine getirilmelidir. Bu süre konut ve tatil amaçlı taşınırlar için tamamen farklıdır. Otuz iş gününe alternatif olarak altmış iş günüdür. Farklı seçimlik hakların seçiminde hızlı iade esastır.

Hatalı ürünler için zaman aşımı süresi, sözleşmede kabul edilen başka herhangi bir durum haricinde 2 yıldır. Bu süre, ürünün alıcıya teslim edildiği tarihte başlar. Kusurun ağır ihmal, dolandırıcılık veya aldatma ile gizlendiği durumlarda, sınırlama aralığı geçerli değildir.

Müşteri Tahkim Komitesi (CAC) nedir?

Müşteri hakem heyetleri, tüketici odaklı uygulamalardan kaynaklanan uyuşmazlıkları çözmek için kurulur. Türkiye’deki komite 1995 yılından bu yana 16 milyondan fazla uyuşmazlığı çözüme kavuşturmuştur.

Müşteri Hakem Heyetine en fazla ne kadar para ile başvurabilirim?

Müşteri Hakem Heyetinden yararlanma üst sınırı 2023 yılına kadar yükseltilmiştir. 66 bin liranın altındaki uyuşmazlıklar için alıcının ikamet ettiği veya işlemin yapıldığı yerdeki İl veya İlçe Müşteri Hakem Heyetine başvurabilirsiniz.

Bu durumda, uyuşmazlığın 66.000 TL’yi aşması halinde, alıcının tahkime gitmesine izin verilmez. Mevzuatın 73/A maddesi uyarınca, öncelikle alıcı mahkemesine ve arabuluculuğa başvurmanız gerekir ve eğer bir müşteri mahkemesi bulamazsanız, muhtemelen asliye hukuk mahkemelerine başvurabilirsiniz.

Müşteri Tahkim Kuruluna (THH) nasıl başvurabilirim?

Müşteri haklarıyla ilgili bir şikayette bulunmak için alıcı hakem heyetine elden, posta yoluyla veya e-devlet (TÜBİS) üzerinden başvurabilirsiniz. Sözlü şikayette bulunamazsınız, bu nedenle yazılı olarak veya bir avukat aracılığıyla başvurabilirsiniz. Başvuru formunu Ticaret Bakanlığı web sitesinde doldurabilir ve gönderebilirsiniz. Davanızı kazanmak için kanıtlarınızı korumayı unutmamalısınız.

TÜBİS ve e-Yetkililer aracılığıyla kullanırken, yardımcı programınızın tamamen doldurulmasını ve her bir evrakın ve verinin yüklenmesini mümkün kılın.

Hangi Müşteri Hakem Heyetine başvurmalıyım?

Müşteriler, ikamet ettikleri yerdeki veya işlemin yapıldığı yerdeki Müşteri Hakem Heyetine başvurabilirler. Müşteri hakem heyeti bulunmayan ilçelerde, Bakanlık bir hakem heyeti belirleyebilir.

Müşteri hakem heyeti incelemesi için nasıl bir yol izlenir?

Dosya incelenir. Alıcı tahkim heyeti, gerektiğinde olayları veya bilgi sahibi kişileri de dikkate almak zorunda kalabilir. Komite, olaylardan veya ilgili farklı kişi, kurum ve kuruluşlardan her türlü bilgi ve belgeyi talep etme hakkına sahiptir. Talebi alan kişi, talep edilen veri veya evrakı sağlamak için en fazla 30 günlük bir süreye sahiptir.

Müşteri Tahkim Komitelerinin karar vermesi ne kadar sürer?

Görevler, sırası ve teslim tarihi ne olursa olsun altı ay içinde incelenir ve karara bağlanır. Bu süre, talebin niteliğine ve aciliyetine bağlı olarak 3 aya kadar da uzatılabilir. Haklarınızı alıcı hakem heyeti aracılığıyla beyan etmek istediğinizde, konu 9 ay içinde belirlenmeli ve belirtilmelidir. Olaylar bu süreçte bir uzlaşmaya varabilirse, alıcı tahkim komitesine veri ve evrak sunmak zorundadırlar.

Komitenin seçimleri tüm olaylar için bağlayıcıdır. Seçime uyulmalıdır. Seçime uyulmaması halinde, çoğunlukla komitenin seçimine dayalı olarak ilgili icra dairesine başvurabilir ve seçime uyulmasını talep edebilirsiniz.

Müşteri Tahkim Komitesinin Seçimlerine Nasıl İtiraz Edebilirsiniz?

Müşterilerin seçime itiraz etmek için 15 günü vardır. Bunu müşteri mahkemesi veya müşteri tahkim komitesinde kendi tercihlerine göre gerçekleştireceklerdir. Müşteri mahkemesi diye bir şeyin olmadığı yerlerde, ilk derece hukuk mahkemeleri kullanılır.

Müşteri Hakları Şikayet Telefon numarası nedir?

Alo 175, müşterilere sorunları hakkında veri sağlayan bir müşteri yardım hattıdır.

Author'dan Daha Fazla:

+ There are no comments

Add yours