MALA ZARAR VERME SUÇU NEDİR?

mala zarar verme cezası

Türk Ceza Kanunu’na göre mala zarar verme, başkasına ait bir malı yıkmak, yok etmek, kullanılamaz hale getirmek veya kirletmek olarak tanımlanmaktadır. Mala zarar verme suçu, başkasına ait bir hayvanı öldürmek, malını kullanılamaz hale getirmek veya değerini azaltmak suretiyle de işlenebilir.

Mala Zarar Verme Suçlarının Koşulları

Mala zarar verme suçları yasal haklarınızı korumak için tasarlanmıştır. Bir suç, taşınabilir olsun ya da olmasın her türlü mülkü içerebilir. Mağdurun cep telefonu, arabası ya da tarlası suçun konusu olabilir. Mağdurun telefonuna, arabasına veya tarlasına verilen zarar da suç olarak kabul edilebilir.

Bir suçun işlenebilmesi için zararın kasıtlı olarak verilmesi gerekir. Zarar ihmalden kaynaklanıyorsa, suç olarak kabul edilmez. Fiilin bilgi ve kasıtla işlenmiş olması gerekir. Zarar verilen eşya başka bir kişinin mülkü veya bir hayvan olmalıdır. Kişinin kendi malına zarar vermesi suç değildir.

Suçu işlemek için isteğe bağlı fiiller kullanılır. Seçenek listesinde birden fazla seçenek olacaktır. Bunlardan sadece birini yapsanız bile suç işlenmiş olur.

Mala Zarar Verme Suçu Nedir?

Kanunda, mala zarar vermenin çeşitli şekillerde işlenebileceği belirtilmiştir. Tanıma göre mala zarar verme suçu işlenebilir.

 • Tahribat
 • Yok etmek
 • Yok etmek
 • Bozmak
 • Mevcut değil
 • Kirlilik
 • Evcil bir hayvan, ona zarar verme eylemiyle öldürülür veya yaralanır.

Basit maddi hasar para cezası ile cezalandırılır

Mala zarar verme suçunun kolaylıkla işlenmesi halinde, mağdurun şikayeti üzerine faile 4 aydan 3 yıla kadar hapis veya para cezası verilir. Hırsızlık suçunun işlenmesi halinde de fail cezalandırılacaktır.

Mala zarar verme: Koşullar, ceza

 • Kamu kurum veya kuruluşlarına ait olup kamu hizmetine tahsis edilmiş veya kamuya ayrılmış mülkler.
 • Doğal afetler için ayrılmış mülkler
 • Devlet Ormanı tanımı, dikilmiş olup olmadıklarına bakılmaksızın herhangi bir asma veya ağacı içermez.
 • Grev sırasında işçilerin, işverenlerin veya bunların sendikalarının ve Konfederasyonlarının sahip olduğu veya tahsis ettiği ekipman veya mülkler.
 • Kamu sektörü, siyasi kuruluşların, meslek gruplarının ve üst kuruluşların mülklerine ve binalarına sahip olabilir ve bunları kullanabilir.
 • Bir memur işini kaybetse bile, yine de mala zarar vermekle suçlanabilir.

Bu durumda mahkeme 4 yıla kadar hapis cezası verebilir.

Mala Zarar Verme: Suç ve Unsurları

Patlayıcı, yanıcı maddeler kullanarak mülke zarar verirseniz veya kendinizi daha ciddi sonuçlara maruz bırakırsanız ceza bir kat artar. İletişim, ulaşım veya kamu hizmetleri gibi hizmetleri aksatırsa ceza artar.

Cezai Suç Olarak Mala Zarar Vererek Hırsızlık

Her iki suçun konusu aynıdır ve her ikisi de aynı hukuki değere sahiptir. Her iki suçun faili de aynı mülk üzerinde işlendiklerinde hırsızlıkla suçlanırlar. Suç aynı mülke karşı işlenirse, fail suçlanacaktır.

Mala zarar verme suçu indirimli cezaya ve şahsi cezasızlığa tabidir.

Bazı durumlarda, mülke zarar verme suçu için ceza yarı oranında indirilir. Mala zarar verme suçunun cezası bazı durumlarda indirilebilir.

Failin suçu eşine, çocuğuna, ebeveynine, evlatlığına veya evlat edinenine ya da yakın bir akrabasına karşı işlemesi halinde faile ceza verilmez.

Uzlaşma ve etkin pişmanlık. Mala zarar verme suçunda hükmün açıklanmasının geri bırakılması, para cezası.

Mala zarar verme temel suçunu ancak uzlaşma çözebilir. Bu nedenle uzlaşma en önemli önceliktir. Fail kovuşturma başlamadan önce pişmanlığını ifade ederse ceza üçte ikiye kadar indirilebilir.

Cezanın iki yıldan az olması halinde hükmün açıklanmasının geri bırakılması mümkündür. Hafif suçlarda para cezasına hükmedilebilir. Bu durumda hapis cezası uygulanmaz.

Mala Zarar Verme Suçları: Nasıl Şikayetçi Olunur ve Zamanaşımı

Resmi şikayette bulunma zorunluluğu, en temel suç olan mala zarar verme suçunun kovuşturulması için gereklidir. Hem fail hem de mağdur, suçun öğrenildiği tarihten itibaren altı ay (altı) içinde resmi şikayette bulunma hakkına sahiptir. Mala zarar verme suçu için zamanaşımı süresi 8 (sekiz) aydır.

Mala Zarar Verme Suçuna İlişkin Yargıtay Kararları

Madde 7/2’ye göre, “Suçun işlendiği zaman yürürlükte bulunan kanun ile sonradan yürürlüğe giren kanunların hükümleri farklı ise, failin lehine olan kanun uygulanır ve infaz olunur.” Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 35.3 maddesi ile değiştirilen 254. maddesi. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının, sanığın mala zarar verme suçunu başka bir katılan X’e karşı işlemesi nedeniyle uzlaşma işlemleri tamamlandıktan sonra sonucuna göre sanığın hukuki durumunun yeniden belirlenmesi gerektiğinden bahisle sanık lehine kanun yararına bozma istemine dayanan tebliğnamesi bu dosya içeriğine uygun olduğu belirlenmiştir. Bu nedenle Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının sanık 35 lehine kanun yararına bozma istemine ilişkin tebliğnamesinin onanmasına karar verilmiştir. 5271. Yargıtay 13. Ceza Dairesi (2020/10563 E. – 2020/11582 k.)

Mala zarar verme çok yaygın bir suçtur.

Author'dan Daha Fazla:

+ There are no comments

Add yours