MALULEN EMEKLİLİK ŞARTLARI NELERDİR?

Malulen Emeklilik

Her geçen gün daha da ağırlaşan mali koşullar nedeniyle iş göremezlik aylığı koşulları sürekli olarak sorgulanmaktadır. Sonuç olarak, kaza geçiren ya da başka bir nedenle engelli hale gelen bireylerin yeniden iş bulmaları oldukça zorlaşmaktadır. İş göremezlik aylığı, fiziksel hastalıklar veya tedavisi mümkün olmayan hastalıklar nedeniyle kariyerlerini sürdüremeyen personel için kullanılan emeklilik sürecidir. İş göremezlik maaşı hakkında soru sormak ya da bilgi almak isterseniz, bu web sayfasının arkasında yer alan iş yerimize talebinizi iletebilirsiniz.

İş Göremezlik Nedir?

İş göremezlik, bir hastalık veya kaza nedeniyle vücut bütünlüğünün olmaması, kısıtlanması, yokluğudur. Gerçekte, tıbbi olarak, iş göremezlik, iş göremezlik ve iş göremezlik aynı fikirlerdir. Ancak, yasal olarak bu iki fikir tamamen farklıdır. Bu ayrım, iş göremezlik veya iş göremezlik nedeniyle hak edilen sosyal yardımı karşılayabilecek sigorta kapsamı veya sosyal kuruluşların farklılığına göre ortaya çıkmaktadır.

İş Göremezlik Ödeneği Şartları Nelerdir?

Sigortalı çalışanlar, çalışmalarını engelleyen sağlık sorunları geliştirdikten sonra iş göremezlikten emekli olma hakkına sahiptir. Ancak çalışanın iş göremezlik aylığına hak kazanabilmesi için sigorta kapsamına giren konut sakinleri tarafından karşılanması gereken bazı koşullar vardır. İş göremezlik emekliliği için gerekli şartlar aşağıdaki gibidir:

  • Çalışanın 10 yıldır sigortalı olarak çalışıyor olması.
  • Çalışanın en az 1800 gün prim maliyeti ve onarım aralığına sahip olması gerekmektedir.
  • Çalışanın en az %60 oranında meslekte kazanma gücü kaybına uğradığının sağlık kurulu tarafından resmi raporla tespit edilmiş olması gerekmektedir. Burada alınacak rapor herhangi bir devlet hastanesinden değil, SGK’nın yönlendireceği bir meslek hastalıkları hastanesinden alınmalıdır. Ayrıca bu işgücü eksikliğinin işçinin işe başladığı tarihten sonra olması gerekmektedir.

40 P.c İş Göremezlik Aylığı İçin Şartlar Nelerdir?

1 Ekim 2008 tarihinden sonra sigortalı olan engelliler, sağlık kurulu raporlarının %40’ın üzerinde olması ve diğer şartların da bulunması halinde malulen emekli olabilirler. İş göremezlik aylığı, iş göremezlik aylığından tamamen farklı olmasına rağmen çoğu zaman birbirleri ile karıştırılmaktadır. %40 iş göremezlik aylığı için aranan şartlar aşağıdaki gibidir:

  • engel oranı %40 ile %49 arasında olanlar, 18 yıllık sigortalılık süresi ile asgari 4.100 gün şartını yerine getirmeleri halinde malulen emekli olabilirler.
  • engel oranı %50 ile %59 arasında olan sigortalılar ise 16 yıl sigortalılık süresi ve en az 3.700 gün şartını yerine getirmeleri halinde malulen emekli olabilirler.

Yeni Düzenlemeye Göre İş Göremezlik Aylığı Alma Koşulları Nelerdir?

2013’te yürürlüğe giren yeni mevzuat uyarınca malulen emeklilik koşulları kolaylaştırılmış ve daha fazla kişinin malulen emekli olması sağlanmıştır. Bugüne kadar gerekli koşulları sağlamadıkları için iş göremezlik aylığı başvuruları reddedilenler artık yeniden başvurma hakkına sahipler. Ayrıca, birçoğu kanserden kaynaklanan iş göremezlik aylıklarının koşulları da iyileştirilmiştir. Bu yazıda anlatılan tüm durumlar güncel bilgiler olup yepyeni mevzuata göre iş göremezlik aylığı durumlarıdır.

İş Göremezlik Aylığı Durumları Tablosu

Malulen Emeklilik Şartları

1 Ekim 2008 tarihinden sonra işe başlayan çalışanların emeklilik statüleri 12 aydan 12 aya doğru kademe kademe artmaktadır. İş göremezlik aylığı durumunuzu, işe başladığınız tarihi ve iş göremezlik ücretinizi iş göremezlik aylığı durum tablosundan öğrenerek belirleyebilirsiniz.

İş göremezlik aylığı ne kadar?

Yukarıda belirtilen şartları sağlamanız ve meslek hastalıkları hastanesinden alacağınız raporu SGK’ya ibraz etmeniz halinde iş göremezlik aylığınız bağlanabilir. 2020 yılı itibariyle ortak iş göremezlik aylığı 970 TL’dir. Ancak bu tutar sigortalıdan sigortalıya değişmektedir.

3600 Gün İş Göremezlik Aylığı Şartları Nelerdir?

i̇ş göremezlik oranı %80’den fazla olan ve 1 Ekim 2008 tarihinden önce işe giren sigortalılar 15 yıl ve 3600 gün prim süresini tamamlamaları halinde iş göremezlik emekliliği şartlarını yerine getirmiş sayılırlar.

1800 Gün Emeklilik Şartları Nelerdir?

1800 gün primi olan bir çalışan en az 10 yıldır çalışıyorsa ve engellilik oranı %60’ın üzerindeyse emekli olabiliyor. Mevzuata göre işçinin en az 1800 gün prim ödemesi gerekmesine rağmen, engelli kişi başka birinin sürekli bakımına muhtaç ise 1800 gün prim ödeme zorunluluğu olmadan iş göremezlik aylığı alabilecektir.

Devlet memurları için iş göremezlik aylığı şartları nelerdir?

Devlet memurlarının görevleri başında geçirdikleri bir kaza sonucu malul olmaları ve görevlerini yapamayacak derecede çalışma güçlerini kaybetmeleri halinde vazife malullüğü durumu ortaya çıkmaktadır. Bu kapsamda olanlara vazife malullüğü aylığı bağlanır. Prim durumları yukarıda tanımladığımız çalışanlarla aynıdır.

İş Göremezlik Nedir

Tuhaf iş göremezlik, herhangi bir sorumluluk için iş göremezliğin olmadığı durumlarda ortaya çıkan bir iş göremezlik türüdür. Bu bağlamda verilen emekli aylığı tuhaf maluliyet aylığı olarak bilinir. En az 10 yıl fiili hizmeti bulunan sigortalılara, fiili ve itibari hizmet sürelerinin toplamı üzerinden ve iş göremezlik nedeniyle malul kaldıkları tarihteki keseneğe esas aylık veya ücret tutarı üzerinden vazife malullüğü aylığı bağlanır.

İş Göremezlik Ödeneği Nasıl Belirlenir?

İş kazası geçiren çalışanın izleyeceği iki yol daha vardır. Bunlardan ilki dava açmadan önce atılması gereken yetkili adımlardır. Parça başı iş kazası geçiren çalışan yetkili SGK iş kazası servisine başvurarak kazanın parça başı iş kazası olduğunu, bu kazadan dolayı gelir kaybına uğradığını ve nihayetinde kazadan dolayı gelir kaybı oranına karar verilmesini talep etmelidir.

Başvuru üzerine SGK tarafından bir alt komisyon kurulur ve bu komisyon öncelikle kazanın parça başı iş kazası olup olmadığını tespit eder. Kazanın parça başı iş kazası olduğu kabul edilse dahi çalışan en yakın sağlık kuruluşuna sevk edilerek sağlık kurulu raporu alınır. Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yapılan sevk üzerine çalışan, sağlık kurulu muayenelerinde zorluk çıkarmaya yetkili birçok hastaneden birinden sağlık kurulu raporu alır. Çalışanın dosyası SGK tarafından en yakın SGK Bölge Sağlık Kuruluna gönderilir. Çalışanın kaza sonrası gelir yetersizliği oranının tespiti bu şekilde yapılır.

Tespit sonucunda alınan karar öncelikle ilgili kişiye tebliğ edilir. Sosyal Güvenlik Kurumu Bölge Sağlık Kurulu veya itiraz halinde Sosyal Sigorta Üst Sağlık Kurulu, çalışanın kaza nedeniyle sürekli iş göremezlik oranının %10 ve üzerinde olduğunu tespit ederse çalışana sürekli iş göremezlik aylığı bağlanır. Lisanslı sağlık kurulu başvuru sahibinin gelir kaybına uğramadığını tespit ederse, çalışan bu karara itiraz edebilir. İtirazın olumsuz sonuçlanması halinde çalışanın SGK ve işverene karşı iş göremezlik tespit davası açması gerekmektedir.

İş Göremezlik Raporu Nereden Alınır?

İş göremezlik muayeneleri Sağlık Bakanlığı’na bağlı eğitim ve araştırma hastaneleri, devlet üniversitelerine bağlı hastaneler ve Türk Silahlı Kuvvetleri’ne bağlı eğitim ve araştırma hastaneleri tarafından yapılmaktadır. Sigortalının ikamet ettiği ilde bu hastanelerin bulunmaması halinde Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılmış devlet hastaneleri, herhangi bir üniversite hastanesi veya devlet hastanesi belgelendirmek kaydıyla iş göremezlik raporuna itiraz edebilir. Ayrıca hasta yoğun bakımda tedavi görüyorsa ve başka bir hastaneye sevk edilmesi hasta için hayati tehlike oluşturacaksa hastanın yattığı hastane de ruhsatlandırılabilir.

Sağlık Kurulu Raporu İçin İşlem Aralığı Nedir?

Kanuna göre çalışan, sağlık kurulu seçiminin kendisine tebliğ edilmesinden itibaren 6 ay içinde Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulu’na başvurma hakkına sahiptir.

Yüksek Sağlık Kurulu kararı SGK için bağlayıcı mıdır?

Çalışanın itirazı üzerine Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulu tarafından yapılan seçimlerin Sosyal Güvenlik Kurumu açısından bağlayıcı olacağı düzenlenmiştir.

İş göremezlik ücreti artacaksa ne yapmalıyım?

İş göremezlik ücretinin artması yepyeni bir olgu olarak kabul edilmektedir. İş göremezlik ücretindeki bu artış için SGK’ya yeni bir başvuru yapılabilir ya da yeni bir dava açılabilir. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu 12.03.2008 tarih ve 2008/245 E. sayılı kararında “iş göremezlik halindeki her gelişme yepyeni bir olgu oluşturur” diyerek bu duruma işaret etmiştir.

İş göremezlik emeklilik durumları ile ilgili aklınıza takılan tüm soruları aşağıdaki form aracılığıyla sorabileceksiniz.

Author'dan Daha Fazla:

+ There are no comments

Add yours