MESLEK HASTALIĞI

Estimated read time 4 min read

Meslek Hastalığı nedir

Meslek hastalıkları, mesleğin veya işin doğrudan bir sonucu olarak gelişen hastalıklardır. Bir iş kazası, tanımı gereği, tek bir olayın sonucudur. Meslek hastalığı ise zaman içinde gelişen uzun vadeli bir durumdur. Hasarın ne kadar ciddi olduğuna bağlı olarak fiziksel ya da zihinsel olabilir. Çalışanın hastalığı kalıcı ya da geçici olabilir. Sigortalı, herhangi bir duygusal sıkıntı veya kazanç kabiliyeti kaybı için tazmin edilir.

Meslek hastalıklarının belirti ve semptomları nelerdir?

Bu sigorta her hastalığı kapsamamaktadır. Hastalığın sınıflandırılması gerekir. Eğer bu şartları taşımıyorsanız meslek hastalığına uymanız gerekecektir.

 • Meslek hastalığına yakalanan bir kişi “işçi” olarak kabul edilir. İş Kanunu’na göre işçi, meslek hastalığı olan kişidir. SGK yardımları yalnızca meslek hastalığı olan ve sigortalı olan kişiler için geçerlidir. Meslek hastalığının kişinin sigortalı olduğu tarihte mevcut olması gerekmez.
 • Hastalığın iş sırasında bulaşmış olması gerekir. İşinizden ayrıldıktan sonra da bir meslek hastalığına yakalanabilirsiniz. Bu bir sorun teşkil etmez. Hastalık işten önce veya iş sırasında başlamış olamaz.
 • Meslek hastalığının kademeli olarak gelişmesi, iş yerinde yaşanan yaralanmalardan kaynaklanır. Bu beklenmedik bir olay değildir. Ani olaylar iş kazalarına neden olabilir.
 • Sosyal Sigorta Sağlık İşlemleri Yönetmeliği meslek hastalıklarını kapsamaktadır. Yakalanan hastalık listelenmelidir. Yukarıda belirtilmeyen bir durumun gerçek bir hastalık olup olmadığına Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulu karar verir. Bu çok ciddi bir hastalıktır.

Meslek hastalıkları (işyeri hastalıkları) nelerdir?

Sosyal Sigorta Sağlık Yönetmeliği aşağıdaki meslek hastalıklarını listelemektedir

 • Kafa Hastalıkları (kafa kemikleri, nöroloji, beyin cerrahisi ve psikiyatri bozuklukları ve hastalıkları)
 • Göz, kulak ve boyun sorunları
 • Göğüs Hastalıkları
 • Yaralanmalar omuzları, kolları ve bilekleri olduğu kadar parmakları ve elleri de etkileyebilir.
 • Omurga sorunları
 • Karın hastalıkları ve bozuklukları
 • Pelvis ve alt ekstremite disfonksiyonu
 • Romatoid ve metabolik hastalıklar damar sistemini etkileyen birçok hastalık arasında yer almaktadır.
 • Ciltte bozulma, yanıklar

İlgili yönetmelik her bir hastalığı alfabetik olarak listelemektedir.

Meslek hastalıkları nasıl tespit ve tedavi edilebilir?

Sağlık Bakanlığı tarafından yetkilendirilen devlet hastaneleri ve meslek hastaneleri tarafından hastalık tespit edilen işçiye sağlık kurulu raporu düzenlenir. SGK bu raporu ve rapora dayanak olan tıbbi kayıtları inceleyecektir. Yapılan incelemede hastanın ne kadar malul olduğu ve hastalığı olduğu ortaya çıkacaktır. İşyeri Hastalığına Karar Verilir. Bu, SGK’nın hastalığı olan kişi için bir gelir kaynağı sağlayıp sağlamayacağının belirlenmesinde çok önemlidir. Ayrıca tazminat davasına istinaden ödenecek tazminatı ve miktarını da belirler. SGK Sağlık Kurulu kararlarına itiraz etmek mümkündür. SGK Yüksek Sağlık Kurulu’nun kararı SGK için nihai olacaktır. İtiraz halinde Adli Tıp Kurumu dosyayı inceleyecektir.

Eğer bir işçinin hastalığı yasa tarafından meslek hastalığı olarak tanımlanmamışsa tespit davası açılması gerekmektedir.

Meslek Hastalığı Tazminatı

Mesleki bir ortamda bunun zararlı bir etkisi olabilir. Hastalık Tazminatı Sigortacı, tedavi masraflarının yanı sıra kazançları da geri almaya çalışır. Kazanç potansiyelinin kaybı nedeniyle geleceğin ekonomik faydaları da azalacaktır. Bu durumda tazminat tutarı SGK tarafından karşılanmayan tutardır. Tutarın hesaplanmasında üç faktör göz önünde bulundurulur: çalışanın son kazancı, işçinin işverene olan kusur oranı ve engellilik düzeyi.

Çalışanlar, hastalık nedeniyle yaşadıkları ruhsal acı, ağrı ve sıkıntı için manevi tazminat talep edebilirler. Manevi tazminat hem hastalıktan zarar gören sigortalıya hem de manevi olarak zarar gören aile üyelerine ödenebilir. Tazminat, hastalığın ciddiyeti ve kişinin katlandığı acı miktarı gibi faktörlere göre hesaplanır.

Sigortalı kişinin yaşamı boyunca kendisini maddi ve manevi olarak desteklediğini gösterebilen herkes tazminat alma hakkına sahiptir.

Herhangi bir hak kaybına uğramamak için, meslek hastalığı tazminatı talep edilirken savunmanın yanı sıra taleple de bir avukat ilgilenmelidir.

Meslek hastalıkları tazminatı için zamanaşımı süresi on yıldır. Meslek hastalıkları tazminat talepleri için zamanaşımı süresi 10 yıldır.

Author'dan Daha Fazla:

+ There are no comments

Add yours