MİRAS PAYLAŞIMI

baba öldü anne sağ iken miras paylaşımı

Miras Paylaşımı, bir kişinin hayatını kaybetmesinden veya yokluğundan sonra geride bıraktığı malların birçok mirasçı arasında belirlenmiş dağılımıdır. Miras bırakan tarafından herhangi bir mirasçı atanmamışsa, miras tüm yetkili mirasçılar arasında eşit olarak paylaştırılır. Türk Medeni Kanunu, yetkili mirasçıların yanı sıra mirastan alacakları payları da belirtir.

Yetkili mirasçılar arasında miras paylaşımı

Miras, mevzuata uygun olarak birçok yetkili mirasçı arasında paylaştırılabilir. Yetkili mirasçılar bir sonraki sıraya göre bölünür:

Birinci derece mirasçılar, bir miras bırakanın altsoyu, yani çocuklarıdır. Çocuklar eşit mirasçılardır. Miras bırakandan önce ölen küçüklerin altsoyları, mirasla ilgilenmek için onların yerine geçer. Eşi ölen ve halen 5 çocuğundan 4’üne ve ölen küçüğün üç torununa sahip olan bir kişinin mirası, 5 çocuğu arasında eşit olarak paylaştırılır. Kendisinden önce ölen çocuğun payı üç torunu arasında paylaştırılır.

Babası ve annesi mirasçıdır. Her biri eşit mirasçıdır. Eğer anne ve baba mirasçıdan önce ölürse, onların soyundan gelenler veraset yoluyla onların yerini alır. Bir tarafta hiç mirasçı yoksa, miras eşit olarak bölünebilir.

Büyükanne ve büyükbabalar, anne ve baba ve hiç torunu olmayan mirasçıların torunlarıdır. Her biri eşit derecede mirasçıdır. Mirasçıdan önce ölen büyükanne ve büyükbabanın torunları, herhangi bir aralıkta onlardan sonra gelir. Miras bırakandan önce ölen anne veya baba tarafından bir büyükanne veya büyükbabanın altsoyu yoksa, pay o taraftaki mirasçılara gider.
Anne veya baba tarafından iki büyükanne veya büyükbaba, altsoyu olmayan çocuktan önce ölürse, miras diğer taraftaki gençlere gider.

Hayatta kalan bir eş yoksa ve birçok büyükanne ve büyükbabadan biri mirasçıdan önce ölürse, o zaman onun payı o küçük çocuğa gidecektir.

Babalık söz konusu olduğunda, evlilik dışı doğan ve babalıkları kabul edilen veya bir seçimin kararıyla belirlenen kişiler, evli aile üyeleri gibi mirasçıdır.

Baba hayatta değilse ve anne yaşıyorsa, miras paylaşılacaktır.

Hayatta kalan eş, mirası miras bırakandan kendi sınıfına göre aşağıdaki oranlarda alacaktır:

  • Mirasçılarla birlikte miras alırsa, mirasının 1/4’ünü alacaktır.
  • Eğer mirasçı, miras bırakanın anne ve babası ile birlikte mirasçı olursa, mirasın yarısını alacaktır.
  • Mirasçı, büyükanne ve büyükbabası ve çocukları ile birlikte miras alırsa, eş mirasın 4’te 1’ini alır. Eğer onlar yoksa, ortak mirasın tamamını alır.

Evlat edinme ilişkisinde miras paylaşımı ve devlet mirası

Evlat edinilen çocuklar ve onların soyundan gelenler, evlat edinenden kan yoluyla miras alırlar. Bunun yanı sıra, evlat edinilen küçük çocuk kendi ailesinden miras alır. Evlat edinen anne ve baba ile aile üyeleri çocuğa mirasçı olma hakkına sahip değildir.

Mirasçısı olmayan vefat etmiş bireylerin mirası Devlete geçer.

Miras paylaşımı işlemleri

Her mirasçı, mevzuat veya sözleşme gereği ortaklığı devam ettirmekle yükümlü olana kadar istediği zaman mirasın paylaştırılmasını talep edebilir.
Her mirasçı, sulh hukuk mahkemesinden belirli miras mallarının sırayla veya bu mümkün değilse satış yoluyla paylaştırılmasını talep etme hakkına sahiptir …. Mümkünse, seçim, tüm mülk ve mülk içindeki tüm mülkler için bir ödenek yaptıktan sonra, her taşınmaz mülkü birçok mirasçı arasında paylaştırarak mülkü böler. Seçici, bir mirasçıya verilen her taşınmazın değerindeki farkı nakit ödeyerek telafi edecektir. Bu şekilde miras paylarının eşit olması sağlanır.

Sulh Hakimi, hızlı bir paylaşım bir mülkün veya mülkün değerini önemli ölçüde azaltacaksa paylaşımı erteleyebilir. Bu belirleme mirasçılardan birinin talebi üzerine yapılır.

Mirasçı olacak doğmamış bir küçük çocuk varsa mirasın paylaşımı ertelenir. Annenin çok ihtiyacı varsa, mirasın yenidoğan doğana kadar ikamet faturalarını karşılamak için kullanılmasını talep edebilir.

Miras paylaşımında müşterek mülkiyetin paylı mülkiyete dönüştürülmesi

Sulh Hakimi, karşı mirasçıları kendisi tarafından belirlenen bir süre içinde itirazlarını sunmaya davet edecektir. Belirlenen süre içinde müşterek zilyetliğin devamını veya bölünmesini haklı çıkaracak bir itiraz gelmezse, Sulh Hakimi mülkün müşterek zilyetliğinin ortak zilyetliğe dönüştürülmesine karar verecektir.

Miras paylaşımında birlikte yaşayanların hakları

Miras bırakan öldüğünde, miras, miras bırakanla birlikte yaşayan veya miras bırakan tarafından bakılan bireyin ikamet ve bakım faturalarını karşılamak için kullanılabilir.

Miras Payı Davalarında Zamanaşımı ve Yetkili Mahkemeler

Miras bırakanın mirasını hükme bağlayan sulh hukuk mahkemesi, mirasın paylaşılması davasını dinlemeye yetkili mahkemedir. Miras ortaklığı devam ettiği sürece miras taksim davası açılacaktır.

Author'dan Daha Fazla:

+ There are no comments

Add yours