DAVA MÜLK SAHİPLİĞİ HUKUKU

muhdesatın aidiyeti

Yükümlülükler zaman dilimi çalılar, evler, barakalar ve depolara karşılık gelen mülkleri açıklamak için kullanılır. Bir arsa üzerinde. Kamulaştırma ve mülksüzleştirme durumunda, davacı, arsa üzerinde bulunan mülkün mülkiyetini göstermek için dava açar.

Sırada, tehlikenizi azaltmanın birkaç yöntemi var.Yıkılmış bir binaya sahip olmak Kimler dava açabilir?

Arazinin kendisine ait olduğunu iddia eden kişi, tapu sicilinde listelenen tüm arazi sahiplerine karşı dava açmalıdır. Takyidata razı olan ev sahipleri (yani davacı takyidatın sahibidir.

Sırada, tehlikenizi azaltmanın birkaç yöntemi var.Bir mülkün zilyetliğini öğrenmek için hangi mahkeme salonunda dava açılabilir?

Bu dava için yetkili mahkeme, asliye hukuk mahkemesidir. Arazinin bulunduğu yerdeki mahkeme yetkili mahkemedir. Örneğin Kadıköy’de bir arsa için ortaklığın giderilmesi davası açılmıştır. Arsanın ve evin kendisine ait olduğunu düşünen bir kişi dava açmalıdır. Zilyetliğin tespiti davası İstanbul Anadolu Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülür. Dava, takyidatların zilyetliğine razı olmayan herhangi bir tapu sahibine karşı açılmalıdır.

Takyidatların zilyetliğine ilişkin irade beyanından sonra ne olur?

Mahkeme seçimi, takyidatın kime ait olduğunu belirler. Dava kabul edilirse, mal sahibinin hakları tapunun beyanlar hanesine kaydedilir. Bu hak sonsuz bir kapsama sahip değildir ve yalnızca mal sahibi tarafından kullanılabilir. Arazi sahipleri, mahkeme tarafından takyidatın sahibi olduklarının tespit edilmesi halinde tazminat veya kredi puanı alma hakkına da sahip olabilirler.

Yükümlülüklerin Zilyetliği için Ücretler ve Yetkili Faturalar

Bu durumlarda, orantılı ücretler söz konusudur. Bir ücret yoktur. Ücret, çoğunlukla gayrimenkulün değerine ve bu değerin belirlenmesinde davayı açan davacının payına göre hesaplanır. Dava kabul edilirse, hukukçunun ücreti çoğunlukla hukukçunun tarifesine göre davacı lehine karar verilir. Davanın kabulü halinde, dava masrafları tapu maliklerinden hisseleri oranında tahsil edilir.

Takyidat sahibinin zilyetlik iradesi için dava açtığını bildirmesi hayati önem taşımaktadır. Ortaklığın giderilmesi için dava açmazlarsa, arazi geliştirme haklarını kaybedebilirler. Takyidat sahibinin kim olduğunu öğrenmek için açılan davada sizi temsil etmesi için bir avukat tutmanız halinde haklarınız korunacaktır.

Author'dan Daha Fazla:

+ There are no comments

Add yours