NÜFUS KAYIT DÜZELTME DAVASI

nüfus kaydı düzeltme davası

Bir aile kütüğü, bir bebeğin doğumuyla oluşturulur. Nüfus kayıtları olarak da bilinen bu kayıtlar çeşitli bilgiler içerir. Bu kayıtlarda tutulan bilgiler aile bağlantılarından ikamet adresine kadar uzanabilir. Dava birçok şekilde açılabilir. Bu, basit bir büro hatası, din değişikliği veya cinsiyetinizi ya da medeni durumunuzu değiştirmek istemenizden kaynaklanabilir. Bu makale, nüfus kaydının nasıl düzeltileceği konusunda size bilgi vermeyi amaçlamaktadır.

Nüfus Kayıtları – Aile kütüklerinden bilgiler

  • 11 haneli TC kimlik numarası
  • İl, ilçe veya köyünüzün adı ile cilt, aile, birey ve sıra numaraları.
  • Kişinin adı, soyadı ve cinsiyetinin yanı sıra baba/anne soyadları da gereklidir. Daha önce evlendiyseniz önceki soyadlarınızı da belirtmeniz gerekecektir.
  • Doğum tarihi ve yeri, tam tarihler (günler, haftalar, aylar) ve kayıt tarihi.
  • Boşanma, ölüm veya evlilik, babalık ve vatandaşlık kazanma veya kaybetme gibi durum değişiklikleri.
  • Din,
  • Medeni Durum
  • Konutun adresi ve fotoğrafı

Belirli durumlarda, bireyler nüfus kayıtları açabilirler. Düzeltme İlk olarak nüfus kaydı tutulur (örneğin yeni doğanların isimleri yanlış yazılmıştır. Soyadı alay konusu olmuştur veya rahatsız edicidir.

Nüfus kaydı için düzeltme işlemleri, örneğin nüfus müdürlüğü tarafından yapılan maddi hatalardan kaynaklanabilir. Nüfus kayıtlarında Deniz adında bir bebek kız olarak listelenmiştir. Diğer akrabalar da çocuklarını kaydettirebilirler. Asker kaçağı bir babanın çocuğunun doğumu, babasının nüfus kütüğüne kaydedilir. Düzeltmeler Bir nüfus sicilinin oluşturulması, bireylere miras dahil olmak üzere birçok yasal avantaj sağlar.

Belirli bir kişiye karşı nüfus kaydının düzeltilmesi için hukuk davası açılabilir mi?

Kaydı düzeltmek isteyen kişi de dahil olmak üzere yasal hakkı olan herkes dava açabilir. Nüfus Müdürlüğü davalı konumundadır.

Nüfus kaydını düzeltmeye yetkili mahkeme

Bir soyadının yazımında hata olması gibi nüfus kayıtlarında düzeltme yapılması durumunda, Asliye Hukuk Mahkemesi yetkili mahkemedir. Davalının ikamet ettiği yerdeki nüfus müdürlüğü yetkili ve görevli mahkemedir. Davalının ikamet ettiği yerdeki Asliye Hukuk Mahkemesi yetkili mahkemedir.

Türkiye’deki yabancı nüfus nasıl kayıt olur?

Nüfus Genel Müdürlükleri, en az 6 aylık geçerli ikamet vizesi olan tüm yabancıların kaydını yapar. Bu müdürlükler, yabancıların nüfus kayıtlarını tamamladıkları yer olarak hizmet vermektedir.

Nüfus kayıt düzeltmeleri birçok şekilde olabilir.

İsim değişikliği davası

Adınızdaki harfleri değiştirin

Yaş değişimi yaygın bir durumdur.

-Dönüşüm vakası,

Babalık davaları

-Devamsızlık vakası

Cinsiyet değiştirme vakaları

Babalığın reddi davası da dahil olmak üzere yukarıda bahsedilen davalardan herhangi birini açabilmek için yasal dayanağınızın olması gerekmektedir.

Diğer yazılarımızda isim değişikliği davası ve soyadı meselesi hakkında detaylara giriyoruz.

Öldüğü tahmin edilen ve kendisinden haber alınamayan bir kişinin mirasçıları gaiplik davası açabilir. Gaiplik kararı verilebilmesi için kişinin en son beş yıl önce dinlenmiş olması gerekmektedir.

Cinsiyetinizi yanlış kaydettirdiyseniz veya cinsiyet değiştirdiyseniz, reşit olmanız ve sağlık raporunuzun olması gerekir.

Nüfus kaydının düzeltilmesi davası tek bir konuya dayanmalıdır. Bu durum din değişikliği talepleri için geçerli değildir.

Nüfus Kaydı Düzeltme Davalarında İspat Gerekir

Nüfus kayıt düzeltmelerinde, davayı açan taraf her türlü delil üzerinde hak sahibidir. Hâkim de delillerin doğruluğunu ve güvenilirliğini araştırmak zorundadır. Dava kamu düzenini ilgilendirdiği için önemlidir.

Nüfus kaydının düzeltilmesi için zamanaşımı süresi

Nüfus kayıt davalarında zaman aşımı uygulanmaz. Dava her zaman açılabilir.

Mahkeme dava hakkında karar verdikten sonra artık temyize gitmek mümkün değildir. Bunun yerine kararın kesinleşmesi ve nüfus siciline kaydedilmesi gerekir. Mahkeme daha sonra tescil işleminin tamamlanması için nüfus müdürlüğüne bir düzeltme yazısı gönderecektir.

Author'dan Daha Fazla:

+ There are no comments

Add yours