ORTAKLIĞIN FESHİ

Estimated read time 3 min read

izaleyi şuyu

Gayrimenkul veya kişisel mülkiyet konusunda bir anlaşmazlık varsa fesih istenebilir. Ortaklar arasında taşınır veya taşınmaz malların mülkiyeti konusunda bir anlaşmazlık varsa, bir ortaklığın feshedilmesi gerekebilir. Bir ortaklığın feshi için dava açılabilir. Ortaklığın Feshi DavasıOrtaklık feshedilirKişiselmülkiyet tesis edilir. Karışıklığı gidermek adına ortaklığın giderilmesi davası ile izale-i şuyu davasının aynı şey olduğunu belirtmek gerekir.

Fesih davasını kimler kime karşı açabilir?

Ortaklardan her biri ortaklığın feshini talep edebilir. Ortaklar anlaşamazlarsa, her birinin dava açma hakkı vardır. Bir fesih davası. Fesih Ortaklığı Mülkte pay alma hakkına sahip tüm ortaklar bir talepte bulunmalıdır. Vefat eden bir ortağın hisseleri mirasçılarına geçecektir. Bu durumda dava mirasçılara karşı da açılmalıdır.

Ortaklığın giderilmesi veya fesih için hangi mahkemeye başvurabilirim?

İzale-i şuyu (ortaklığın giderilmesi) davalarında görevli mahkeme sulh hukuk mahkemeleridir. Bir davada yetkili olan mahkeme taşınmazın bulunduğu yer mahkemesidir. Örneğin Kadıköy’de bulunan bir ev üzerinde ortaklığın giderilmesi davası açılmak isteniyorsa İstanbul Anadolu Sulh Hukuk Mahkemesi’nde açılmalıdır.

Feshin sonucu ne olur?

Taraflar dava sırasında bir anlaşmaya varırlarsa, mahkeme anlaşmaya uygun olarak malların nasıl bölüneceğine karar verebilir. Tarafların anlaşamaması durumunda iki seçenek mevcuttur. Taraflardan herhangi birinin talebi üzerine ortaklık aynen feshedilebilir. Bir ortaklık ayni dağıtım yoluyla feshedilirse, mülk ortaklar arasında paylarına göre bölünerek yapılacaktır. Hakim, mülkün yürürlükteki mevzuata uygun olarak bölünebilecek mülk kategorisine girip girmediğine karar verecektir. Taşınmazların tam olarak paylaştırılması için ya mülkte kat mülkiyeti tesis edilmeli ya da yapısal eksiklikler giderildikten sonra mülkte kat mülkiyeti tesis edilmelidir. Ortaklar arasındaki hisselerde bir uyumsuzluk varsa para eklenir.

Ortaklık satış yoluyla da feshedilebilir. Ayni taksim yapılamazsa veya hakim uygun bulmazsa açık artırma ile satışa karar verilir. Ancak her iki ortak da aynı fikirdeyse aralarında hisse satışı yapılabilir. Açık artırma, mahkeme tarafından atanan bir satış temsilcisi tarafından yürütülür. Hissedarlar, dava masraflarından ve avukatlık ücretlerinden orantılı olarak sorumludur. Satıştan elde edilen gelir, her bir hissedara göre orantılı olarak bölünür.

Dava açılması halinde müşterek veya iştirak halinde mülkiyet sona erer. Mirasçılar anlaşamazsa ortaklık sona erer. Mülkiyet tek bir kişiye devredilir. Bu gibi durumlarda herhangi bir mağduriyet ya da hak kaybı yaşanmaması için mutlaka bir avukatın sizi temsil etmesini sağlamalısınız.

Author'dan Daha Fazla:

+ There are no comments

Add yours