PAZAR GÜNÜ FAZLA MESAİ HESAPLAMASI

Hafta sonları ve pazar günleri çalışanlara dinlenme, eğlenme ve verimliliklerini artırma şansı verir. İşçiler fiziksel ve zihinsel olarak sürekli çalışamazlar. Bu nedenle işçiler Pazar günü fazla mesai ve hafta sonu tatili ücretlerinin doğru hesaplanması gerektiğini bilmelidir.

Dinlenmek, bir işçinin hafta sonlarında yapabileceği en önemli şeydir. İşçi tatil günlerinde çalışırsa daha fazla ücret alacaktır. Bu yazıda Pazar günü fazla mesai hesaplamasıyla ilgili sıkça sorulan birkaç soruyu yanıtlamaya çalıştık. Bu konuda soru sormak için formu kullanın.

Hafta sonu ücreti nedir?

Yasaya göre hafta içi Pazar günüdür. Herhangi bir iş günü olarak tanımlanabilir. Hafta sonları iş yerinde artan iş yükü nedeniyle çalışmak için kullanılabilir. Hafta tatillerinde çalışmaya izin verilir.

Çalışan hafta tatilinde çalışırsa hafta tatili ve günlük ücreti ödenir. Çalışan hafta sonu 45 saatin üzerinde çalışırsa bu da fazla mesaidir. Bu durumda çalışan hafta sonu ücretini %50 zamlı alacaktır. Haftanın tamamlanmaması durumunda, fazla mesai hesaplanmayacaktır. Çalışana yalnızca o gün tamamlanan iş için ödeme yapılır. Uygulamada, hafta sonu ücretlerini ve fazla mesai ücretlerini ayrı ayrı talep etmek mümkündür. Bazı durumlarda, iş sözleşmesinin tarafları, hafta tatili ücretlerinin maaşlarına dahil edileceğini şart koşabilirler. Yargıtay, bu tür hükümlerin yılda 270 saate kadar çalışma için geçerli olduğuna karar vermiştir.

Hafta tatili ücretinin hesaplanmasında işin yapıldığı dönemde kazanılan ücret esas alınır. Ücretin tespit edilememesi halinde, tespit edilen ücret ile asgari ücret arasındaki oran çarpılarak ücret belirlenir. Hafta sonu çalışanlarına ödeme yapmayan işverenler idari para cezası ile karşı karşıya kalabilir. Hafta sonu çalışması için ücreti ödenmeyen çalışan sözleşmeyi feshedebilir. Çalışanlar kıdem tazminatı alma hakkına sahiptir.

Pazar günü çalışma saatleri nasıl hesaplanır?

Hafta sonu ve Pazar günleri yapılan çalışmalar, tıpkı fazla mesai gibi %50 zamlı olarak telafi edilmelidir. Hafta sonu çalışan çalışana fazla mesai değil 2,5 günlük ücret ödenir. Burada söz konusu olan fazla mesai değil, çalışanın hafta sonu çalışmadan zaten 1 günlük ücretini kazanmış olmasıdır. Yukarıdaki tutar bu ücret kadar artırılır. Örnek olarak aylık 3000TL kazanan bir kişi her gün 100TL alacaktır. Pazar günü fazla mesai yapan bir işçinin alacağı ücret 100+100+50=250TL olacaktır. Yazımızda fazla mesai tazminatı hakkında detaylı bilgi bulabilirsiniz.

Hafta Sonu Fazla Mesai Zamanaşımı

İşçiler çalışırken alacaklarının tamamını alamamış olabilirler. Bu sık rastlanan bir durumdur. Hafta tatili ücretleri beş yıllık zaman aşımına tabidir. İşçinin kıdemi ne olursa olsun, 5 yıldan önce ödenmeyen hafta tatili ücretleri dava yoluyla geri alınamaz. Bu süre işyerinde alacaklardan sorumlu olan işçiler için önemlidir.

Hafta tatili ücreti hangi durumlarda ödenebilir?

Genel olarak bir haftalık tatilin bölünemeyeceği kabul edilir. Çalışan hafta tatilini 24 saatten az kullanırsa izin kullanmış sayılmaz. Hafta tatilinde bir saatten az çalışan çalışanlar tatil ücretinin tamamını almaya hak kazanırlar.

Pazar Günü Çalışma Saatleri Hesaplaması Yargıtay Kararları

İşyeri kayıtları, fazla mesai ve hafta sonu çalışmalarının yazılı kanıtını sunmaktadır. İşyerine giriş ve çıkışları gösteren belgeler ile iç yazışmalar yer almaktadır. Çalışmanın yazılı belgelerle kanıtlanamaması durumunda tanık beyanlarına ihtiyaç duyulacaktır. Çalışma koşullarını bilmeyen veya bilmesi mümkün olmayan tanıkların beyanlarına itibar edilmeyecektir. ( Hukuk Genel Kurulu 20/802 K.21.10.2020 )

Hafta tatili ücreti hakkı giderek önem kazanmaktadır.

Author'dan Daha Fazla:

+ There are no comments

Add yours