ŞİKAYET NEDİR?

Estimated read time 7 min read

Şikayet, failin kovuşturulması için hem bir avantaj hem de bir engel olabilir. Failin soruşturulmasına veya kovuşturulmasına dahil olan bir mağdur, genellikle bunu yapmakta bir sakınca görmediğini söyleyecektir. Bu tür suçlarda ne savcı ne de mahkeme failleri soruşturmak ve cezalandırmak için tek başına hareket edebilir. Davanın başlangıcında şikâyette bulunulmamış ancak daha sonra şikâyet geri çekilmişse yargılama devam edemez. Ceza hukuku şikayetin süresine, kurumuna ve usulüne önem verir.

Şikâyet nedir?

Zarar gören herkes şikayette bulunabilir, soruşturma ve kovuşturma talep edebilir. Bu aynı zamanda soruşturma veya kovuşturma için bir engeldir. Bu, bir eylem kendi başına bir suç olsa bile, resmi bir şikayet olmadan kovuşturulamayacağı anlamına gelir. Ceza hukuku, suçların kamuya karşı işlendiği fikrine dayanır. Birçok durumda savcının soruşturma başlatabilmesi için suçtan haberdar olması yeterlidir. Şikayetçinin şikayette bulunması gerekmez. Bazı durumlarda yasalar, mağdur bir kişinin soruşturma başlamadan ya da kovuşturma devam etmeden önce resmi bir şikayette bulunmasını gerektirir. Şikayet tüm süreç boyunca devam etmelidir.

Hangi suçları bildirebilirsiniz?

Kanunla belirlenen suçların yanı sıra, bildirilen suçlar da soruşturulur ve kovuşturulur. Şikayete konu olan en yaygın suçları aşağıdaki gibi listeleyin:

Listeler ayrıntılı değildir. Suçu düzenleyen yasa cezayı belirler.

Nereye şikayette bulunabilirim?

Yaralanan bir kişi Cumhuriyet Başsavcılığına veya kolluk kuvvetlerine şikayette bulunabilir. Şikâyet Valilik, Kaymakamlık veya Mahkemeye yapılmışsa, ifade Cumhuriyet Savcılığı tarafından iletilecektir. Yurt dışında işlenen bir suçun Türkiye’de kovuşturulması gerektiğine inanıyorsanız, Türk konsolosluklarına veya büyükelçiliklerine şikayette bulunabilirsiniz. Kamu görevinin yerine getirilmesi sırasında bir suç işlendiğinde, ilgili idareye yapılan bir şikayet de Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilir. Kanun yetkili makamları belirtmiş olsa da, yanlış bir makama başvurmanın hata olabileceğini ve başvurunun kaybedilmeyeceğini unutmamak önemlidir.

Bir suçu polise nasıl bildirebilirim?

Sözlü ya da yazılı olarak resmi bir şikayette bulunabilirsiniz.

Şikayet formu neye benzemelidir?

Bir şikayetin yazılı olması önemlidir. Şikayet sadece yazılı olmakla kalmamalı, aynı zamanda şikayetçinin imzasını da içermelidir. Şikayet tüzel kişilik veya şirket için yapılıyorsa yetkili bir kişi tarafından imzalanmalıdır. Kovuşturma sırasında suçun iyi bilindiği durumlarda, şikayetin olmaması davayı durdurmaz. Mağdur açıkça reddetmediği sürece dava devam edecektir.

Örnek şikayet dilekçesi neleri içermelidir?

Resmi veya açık bir gereklilik olmasa da kovuşturma talep etmek önemlidir. “Şikayetçiyim”, “davacıyım” ve “cezalandırılmayı talep ediyorum” gibi ifadeler kullanmak önemlidir. Şikayette bulunurken genel ve soyut iddialarda bulunmaktan kaçınmanız önemlidir. Bunun yerine, olayın niteliği, ciddiyeti ve ayrıntıları gibi ayrıntılara yer vermelisiniz.

Örnek bir şikayette neler yer almaz?

Şikayetin herhangi bir koşula tabi olmadığını kabul edin. “Kişi başka bir şehre taşınırsa şikayetçi olmam ama taşınmazsa olurum” demek kabul edilemez. Yargıtay bu ifadeyi kabul etmiştir: “Tazminat alırsam şikayetçi olmam ama almazsam dava açarım.” Mahkeme bu beyanı şikâyet şartının yerine getirilmesi olarak kabul etmiştir. Suç her türlü şüpheden uzak bir şekilde kanıtlandığında, failin kimliğinin belirlenmesine veya belirtilmesine gerek yoktur. Bu durumda, şikayetçinin mağdurun adını veya adresini verememesi önemli değildir. Mağdurun tanınmıyor olması ya da adres verememesi önemli değildir.

Bir şikayetin geçerliliğini yitirmesi için ne kadar süre geçmesi gerekir?

Şikayette bulunma yetkisi olan kişi, bildirimde bulunduktan sonra altı ay içinde bunu yapmazsa soruşturma ve kovuşturma devam edemez. Bu süre hak düşürücü süredir. Altı aylık süre, failin veya fiilin ortaya çıkmasıyla başlar. Kusurunuz olmaksızın altı aylık süreyi geçtiyseniz eski hale getirme talebinde bulunabilirsiniz.

Şikayetler için bir zaman aşımı süresi var mı?

Altı aylık süre suç işlendiğinde başlamaz. Suç ve faili bilindiğinde başlar. Şikayetler için zamanaşımı süresi suçun işlendiği anda işlemeye başlar. Bu durumda, şikayetin süresi zamanaşımını aşamaz. Bu durumda, zamanaşımı süresi, şikayetin süresi üzerinde bir sınır görevi görür.

Dolandırıcılık ihbar edilebilir.

Bir dolandırıcılık suçunun soruşturulması veya kovuşturulması için şikayete gerek yoktur. Bir dolandırıcılık suçunun kovuşturulması ve yargılanması, ancak yasanın gerektirdiği gibi bir alacağın tahsili için işlenmişse başlayabilir. Alacaklı, alacağını tahsil etmek ve adaleti sağlamak için bunu yapması gerektiğini düşünebilir. Alacaklarını tahsil etmek için büyük zaman ve enerji harcarlar. Borçları tahsil etmek için yapılan dolandırıcılığa karşı şikayette bulunulmalıdır.

Bir uyuşturucu kullanıcısını ihbar ederseniz ne olur?

Uyarıcı ve uyuşturucu madde kullanımı veya satın alınması için şikâyette bulunmaya gerek yoktur. Uyuşturucu kullanımı için zaman sınırlaması yoktur. Bir suç, yasa süresince her zaman soruşturulabilir ve kovuşturulabilir. Uyuşturucu kullanan biri hakkında ihbarda bulunmanız resmi bir şikayet değildir. Bunun yerine, bu bir uyarıdır. Fikrinizi daha sonra değiştiremezsiniz. Soruşturma ve kovuşturmalar varsayılan olarak yapılır.

Şikayet Yüksek Mahkeme Kararları

Mağdurun polis ifadesinde, memur sanığın arkadaşı olduğunu iddia etmektedir. Olay günü saat 11:00’de pencereye gelmiştir. Sanığın telefonunun kontörü olmadığını iddia ederek uzun bir süre sonra verdiğini, telefonunu alıp iade ettiğini söylemiştir. Hırsızlık suçu, bina veya eklentisi içinde işlenmesi halinde Türk Ceza Kanunu’nun 142/1b maddesinde tanımlanmıştır. Türk Ceza Kanunu’na göre 147191/3 maddelerine aykırı olarak şikayet yokluğundan işçinin işten çıkarılması mümkün değildirSanık dinlenmeden ve savunması alınmadan yazılı şekilde şikayet yokluğuna dayanılarak işten çıkar ma kararı verilmesi; Bozmayı gerektirmiştir…” yargıtay 6. Ceza Dairesi – 2021/4414E 2021/20100K.

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 73/5. maddesi, kovuşturulması şikâyete bağlı suçlarda bir sanığın suçtan çekinmesinin mağdurla birlikte diğer sanıkları da etkileyeceğini belirtmektedir. Aynı Kanun’un kasten yaralama suçunu tanımlayan 86/2 maddesi hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz. Madde 150/15237 sayılı Türk Ceza Kanunu Maddeye buradan ulaşabilirsiniz.5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nda, bir sanığın, hakkında şikâyet bulunan suçlardan çekinmesinin hem diğer sanıkları hem de mağduru etkileyeceği belirtilmiştir. Mağdurun şikayetçi olmadığı belirtilmiştir. Sayılı Ceza Muhakemesi Kanununagöre ,kanun değişikliği talep edilip edilmeyeceğinin belirlenmesi için dosyanın Adalet Bakanlığına sunulmak üzere Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesine 22/12/2021 tarihinde oybirliğiyle karar verilmiştir. Yargıtay Altıncı Ceza Dairesi (2021/24184K. 2021/20208E.

Author'dan Daha Fazla:

+ There are no comments

Add yours