SOSYAL MEDYADAKİ TEHDİTLERE CEZA

sosyal medyada hakaret

Bu yazıda, görünmez olduklarına inananların sanal dünyada işledikleri hakaret ve tehdit suçlarını inceleyeceğiz. Süt dökmüş kediler gibi, bu suçların failleri de yakalandıklarında af dilerler. Tüm internet faaliyetlerinizin her an takip edilebileceğinin ve bunlara erişilebileceğinin farkında olmalısınız.

Sanal dünyalar, insanların yüz yüze iletişim kuramayan, tanışamayan veya sohbet edemeyen kişilerle bağlantı kurmasını sağlar. Bir fikir oluşturabilirler. Gerçek hayatta, birinin yanına gidip hapşırdığını ya da hobbit gibi göründüğünü söyleyemezsiniz. Birçok insan hala ekran karşısında sanki bu son yemekleriymiş gibi istedikleri her şeyi söylüyor ya da yapmakla tehdit ediyor. Hiçbir ceza olmayacağına inanıyorlar. Birçok insan suçları durduramayacaklarına ya da yasal haklarının etkili olmadığına inanıyor. Hem suçlar hem de failleri cezalandırılabilir. Tehdit ve İftira suçtur. Bu suçlar, sosyal medyada işlenmiş olsun ya da olmasın aynı cezaları taşır. Sosyal Medya Suçları, sosyal medya kullanılarak işlenen suçlar hakkında daha fazla bilgi içerir.

Sosyal medya hakaret ve tehdit suçları

Hakaret, Türk Ceza Kanunu’nda bir şeref suçudur. Madde 125/1’de hakaret, “bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte bir fiil veya olgu isnat etmek ya da sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığını rencide etmek” olarak tanımlanmıştır. Madde 125/2’de ise “fiilin mağdura hitaben yazılı veya sesli bir ileti ile işlenmesi halinde, burada belirtilen cezaya hükmolunur” denilmektedir Hakaret suç olabilir Sesli, yazılı ve görüntülü iletiler bu kapsama dahildir. Madde 125/4’te ayrıca “Hakaretin alenen işlenmesi halinde, verilecek ceza altıda biri oranında artırılır.” denilmektedir Başka bir deyişle, hakaretin alenen işlenmesi cezayı artıran bir durumdur.

Maddeye göre, şeref, haysiyet veya namusuna saldırıda bulunulan mağdurun alenen aşağılanması da bir hakaret fiilidir. Yerel örf ve adetlere göre şeref ve haysiyeti rencide eden fiil aşağılayıcıdır. Bir kişi sadece kendisine söylenen sözlere aşırı hassasiyetle tepki vermemelidir. Örneğin Yüksek Mahkeme geçmişte siyasetçiler, işadamları, sanatçılar ve sporcular gibi kamuya mal olmuş kişilerin eleştirilere karşı daha hoşgörülü olması gerektiğine hükmetmiştir.

Bu yasa e-posta, Facetime ve SMS yoluyla gönderilen hakaretleri kapsamaktadır. Ayrıca görüntülü sohbet, WhatsApp ve video sohbeti de kapsamaktadır.

Sosyal Medya Tehditleri Cezalandırılabilir

Türk Ceza Kanunu Madde 106 Madde 106 suçu tehdit olarak tanımlamaktadır. Bu suç altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Tehdit vücuda yönelik veya cinsel dokunulmazlığa karşı olduğunda kolluk kuvvetleri soruşturma yapar. Kolluk kuvvetleri soruşturmaları kendi inisiyatifleriyle yürütürler. Bu durumda, reşit olmayanlara karşı çevrimiçi olarak yapılan tehditler maddi kazançla sonuçlanabilir. Kişi fiziksel zararla tehdit edilmiş olabilir (örn. Kişi fiziksel zararla tehdit edilmiş olabilir (örn. Kişi maddi zararla tehdit edilmişse, örn. Kişi maddi zararla tehdit edilmişse.

Birçok kişi çevrimiçi tehdit ve hakaretleri kanıtlamanın zor olduğunu düşünmektedir. Birçok kişi de yorumlar ve mesajlar anında silindiği için kanıt olmadığını düşünmektedir. EGM, saldırgan mesajları gönderen bilgisayarı tespit edebilir. Bu süreç, hassasiyetle hareket eden ve istenen sonuca ulaşan profesyonel polis memurları tarafından yürütülür.

Birinin sizi sosyal medya üzerinden tehdit ettiğini ya da hakaret ettiğini düşünüyorsanız hukuki yardım almalısınız.

Author'dan Daha Fazla:

+ There are no comments

Add yours