BABALIĞIN REDDİ DAVASI NASIL AÇILIR?

Soybağının Reddi Davası Hangi Mahkemede Açılır

Dava, babalığın var olduğuna dair karineyi çürütmek içindir. Babalık, ebeveynler, çocuklar ve eşleri arasındaki ilişkiyi tanımlamak için kullanılan bir terimdir. Babalığın kanıtlanmasında babanın kim olduğu değil, çocuğun babanın çocuğu olduğu varsayımı önemlidir. Kocanın babalığı kanıtlanabilir. Bu dava bu karineyi çürütmek için açılmıştır. Babalığın reddi kocayı miras yükümlülükleri ve babalık açısından korur. Kocanın reşit olmayan bir çocuğa bakmak zorunda olduğu durumlarda, doğal baba olmasa bile, koşullar hangi mirasçıların seçileceğini belirleyebilir. Çocuğun adı herhangi bir karine olmaksızın kocanın nüfus kütüğüne işlendiğinden, babalığı reddetmek imkansızdır. Bu durumda, yanlış bir nüfus kaydının düzeltilmesi için koşulların belirlenmesi amacıyla bir dava açılacaktır.

Karineye göre, evlendikten sonra 180 ila 300 gün arasında doğan çocuklar evlilik sırasında doğmuş sayılacaktır. Çocuk evlilikten önce, evlilik sırasında veya ayrıldıktan sonra doğmuş olabilir.

Eğer çocuk çiftler evliyken doğmuşsa koca, eşinin hamile kalma ihtimalinin olduğu dönemde onunla cinsel ilişkiye girmediğini kanıtlayarak çocuğun kendisinden olmadığını ispatlayabilir. (2) Eşlerden biri hamile veya iktidarsız ise karine geçersiz olacaktır. Kan ve DNA testleri bilimsel yöntemlerdir. Bu yöntemlerin kullanılabilmesi için hakimin çocuğun kendisinden olmadığını mahkemeye kanıtlayabilmesi gerekir.

Çocuk evlilikten önce doğmuşsa ya da ayrılmışlarsa, karine daha az güçlü olacaktır. Çocuk evlilikten sonraki 180 yıl içinde doğmuşsa ya da anne ayrıldıktan sonra hamile kalmışsa, karine çürütülemez. Kocanın bu süre içinde karısıyla cinsel ilişkiye girdiğine dair güçlü kanıtlar varsa, babalık karinesi uygulanacaktır. Bu durumda karine, ikinci seçenekle aynı koşullar uygulanarak çürütülecektir.

Babalığın reddi için mahkemede kim dava açabilir?

Genellikle koca, babalığın reddi için yasal işlem başlatır. Ancak bunun istisnaları da vardır. Başka bir deyişle, hem alt soy hem de baba olduğunu iddia eden erkek tarafından belirli koşullar yerine getirilmişse, bir çocuk da dava açma hakkına sahip olabilir.

(1) Kadın. Koca, yasal temsilcisinin rızası olmadan babasına karşı inkar davası açabilir, çünkü hak onun şahsına dayanmaktadır. Yeni medeni kanun, çocuğun dava açma hakkına sahip olduğunu belirtmektedir. Dava, çocuk reşit olduğunda açılır. Bu dava çocuk tarafından 18 yaşını doldurduktan sonra bir yıl içinde açılabilir. (3) Kocanın veya babası olduğunu iddia eden kişinin altsoyu. Dava açabilmek için kocanın ölmesi, gaip ilan edilmesi ya da ayırt etme gücünü kaybetmesi gerekir. Kocanın dava açmasına izin verilmemelidir. Bir koca dava açamaz ve son başvuru tarihi geçmemiş olmalıdır. Tüm bu koşullar yerine getirilirse diğer ilgili taraflar da dava açabilir. Eğer koca, dava açma süresi dolmadan çocuğun kendisine ait olduğunu kabul eder ancak diğer tüm koşullar yerine getirilirse, ilgili taraflar dava açamaz.

İnkar iddiasında bulunmak için babalığın dava edilmesi gerekir. Bir vasiyetname veya sözleşme babalığı reddedemez. Bu durumda, davacılar koca, çocuk veya belirli şartların yerine getirilmesi halinde kocanın altsoyu ve üstsoyu olabilir. Son olarak, çocuğun babası olduğunu iddia eden bir erkek de davalı olabilir.

  • Davayı kocanın açması halinde, hem anne hem de çocuk davalı olacaktır. Çocuğun öldürülmesi durumunda anne ve ölen çocuğun mirasçıları davalı olacaktır. Anne ölmüşse sadece çocuk dava edilebilir.
  • Bir davada çocuk davacı ise, anne ve baba davalıdır.
  • Eğer davacı kocanın soyundan geliyorsa, davalılar anne ve çocuk olur.
  • Çocuğun babası olduğunu iddia eden bir erkek tarafından açılan bir davada, davalılar anne ve babadır.

Babalığın reddi için hangi mahkemeye dava açılabilir?

Bu durumda taraflardan birinin doğduğu veya davanın açıldığı yer mahkemesidir. Bu durumda yetkili mahkeme 5718 sayılı Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun’un 41. maddesi ile belirlenmiştir. Yetkili mahkeme aile mahkemesidir. Aile mahkemesinin bulunmadığı hallerde görevli mahkeme Asliye Hukuk Mahkemesidir.

Soybağının reddi: Süreler

Hâkim, zamanaşımı süresini dikkate almakla kanunen yükümlüdür. Sürenin aşıldığına dair bir iddia olmasa bile, hakim yine de zaman aşımı süresini dikkate alabilir. Koca, baba olmadığını öğrendikten sonraki bir yıl içinde babalığın kanıtlanması için dava açabilir. Bir yıllık süre, eşin zamanaşımı süresi dolana kadar davayı açmayı geciktirmesiyle başlar. Vasinin babalığın reddi davası açmak için beş yıl süresi vardır. Bu süre kararın tebliğ edilmesiyle başlar. Artık ergin olan çocuk, bu tarihten önce herhangi bir işlem yapılmamışsa mahkemeden babalığın reddini talep edebilir.

Babalığın Reddi Davası Dilekçe Örneği

…….. AİLELER MERKEZİ

Sanık

ACENTELER Av. Caner Besler

Sanık Anne ve çocuk

KONU: Babalık talebimizin reddedilmesi talebimizdir.

AÇIKLAMALAR:

1- Birlikte geçirdikleri yaz tatilinden sonra sorun yaşamaya başlamışlardır. Ekim 2019’dan beri ayrı yaşamaktadırlar.

2- Davalının terkten yaklaşık bir yıl sonra bebeği olmuştur. Kasım 2019’da müvekkilim başka bir ülkeye seyahat etti. Döndüğünde kocasını kucağında bir bebekle bulmuştur.

3- Müvekkilim daha sonra davalının nüfus kaydında çocuğun babası olarak kayıtlı olduğunu öğrenmiştir. Müvekkilim çocuğun babası olduğunu reddetmektedir. Müvekkilimin baba olması neredeyse imkansızdır. Ancak pasaport kayıtları müvekkilimin belirtilen tarihlerde başka bir ülkede olduğunu göstermektedir.

4- Babalığın reddi talebimiz, Sayın Mahkemenizde çocuğun menfaatlerini korumak ve geliştirmek için bir kayyım atanmasını talep eden bir davaya eşlik etmektedir.

YASAL DAYANAK Türk Medeni Kanunu TMK ve ilgili mevzuattır

Kanıt Uzman Tanıklığı: Pasaport Kayıtları

SONUÇ VE TALEP: Sayın Mahkemenizden babalığın reddine ve çocuğa vasi atanmasına karar verilmesini arz ve talep ederiz. Ayrıca, anneye avukatlık ücreti ve yargılama giderlerinin ödenmesine karar verilmesini talep ediyoruz.

Avukat

Av. Caner Besler

Babalığı reddetmenin sonuçları vardır

Babalığın reddi kararı kesinleştikten sonra, çocuğun babası ile çocuk arasında artık babalık ilişkisi kalmayacaktır. Eski kanunda soybağı kesinleşme ile ortadan kalkıyor ve soybağı anneden babaya geçiyordu. Yeni yasa bu sorunu ortadan kaldırmıştır. Çocuğun annesi ile babası arasında soybağı değişmemektedir. Talebin reddinden sonra çocuk lehine geçerli olan babalık karinesi artık geçersizdir. Bu karar ile çocukların soybağı geçmişe etkili olarak sona erdirilmiştir. Soybağının reddi herkesi etkiler. Çocuk babasının adını miras alamaz ve soyadını taşıyamaz. Bu kararın geçmişe etkili olması nedeniyle koca, babalık ve nafaka yükümlülüklerinden doğan eğitim giderlerinin yanı sıra nafaka talep etme hakkına sahiptir. Soybağının sorgulanması halinde hem anneye hem de gerçek babaya dava açılabilir. TBK 63/1, çocuğun sebepsiz zenginleşme talebinde bulunmasını engeller. Koca, çocuğa karşı yükümlülüklerinin sebepsiz zenginleşmeye dayandığını iddia edemez.

Author'dan Daha Fazla:

+ There are no comments

Add yours