TEHDİT NEDİR?

tehdit suçu

Türk Ceza Kanunu’nun Hürriyete Karşı Suçlar başlıklı 106. maddesinde Tehdit suçu tanımlanmıştır. Tehdit suçu, bir kişiye veya aile üyelerine ciddi bir zarar verileceğinin bildirilmesidir. Ne şekilde yapılırsa yapılsın tehdidin iletilmesi gerekir. Bildirim sözlü, yazılı ya da bir davranış şeklinde olabilir.

Tehdidin hukuki niteliği ve unsurları

Fail, mağduru haksız veya hukuka aykırı bir zarardan önceden haberdar etmelidir. Bildirim geleceğe ilişkin olmalıdır. Terörizm olarak kabul edilmediğinden, kötü niyetli olmasa bile tehdit suçu işlemek mümkündür. Mağdur suçtan etkilenmiyorsa ve gelecekte iddia edilen zarar elde edilemiyorsa, suç gerçekleşmeyecektir. Tehdit yapıldığında, mağdur ya da üçüncü taraf gerçekten zarar verebilir. Tehdit suçu gibi bir suçun işlenip işlenmediğini belirlemek için her durumun dinamiklerini değerlendirmek önemlidir.

Tehlike suçu bir tehdit suçudur. Tehdidin ne söylediği önemli değildir. Mağdur gerçek bir kişi olmalıdır.

Tehdit Suçunun Cezası

Bir kişi bir başkasının saldıracağına dair bahse girerse, iki yıla kadar hapis cezasına çarptırılabilir. Mağdurun şikâyet etmesi halinde, mala büyük zarar vereceğine veya başka bir kötülük yapacağına dair bahse giren kişi altı aya kadar hapis veya adli para cezasına çarptırılır.

Tehdit, silahla veya imzasız bir kâğıtla ya da özel işaretlerle kendini tanınmayacak bir hale koyarak yapılmışsa, fail iki yıldan beş yıla kadar hapis cezasına mahkûm edilir.

Tehditle birlikte kasten öldürme, kasten yaralama veya mala zarar verme suçu işlenmişse, suçun faili ayrıca cezalandırılmalıdır.

Şiddet tehdidi: Şikayetler, Zamanaşımı ve Ceza Kanunu

Diğer tehdit suçları şikayetten muaftır. Altı ay içinde şikayette bulunulabilir. Zamanaşımı süresi sekiz yıldır.

Tehdit Suçunda Uzlaşma, Erteleme ve Adli Para Cezaları

Basit tehdit suçlarında uzlaştırma usulü uygulanır. Hükmün duruşma sonuna kadar açıklanmamasına karar verilebilir. Belirli koşulların gerçekleşmesi halinde cezanın ertelenmesine veya para cezasına çevrilmesine karar verilebilir.

Hem mağdur hem de fail ciddi sonuçlara maruz kalabilir. Her iki taraf da. Her iki taraf.

Tehdide Karşı Yargıtay Kararları

Siber suçlar karmaşıktır ve elektronik kanıt elde etmeyi zorlaştırır. Bu mümkündür çünkü web siteleri ve onları barındıran sunucular Amerika Birleşik Devletleri dışında yer almaktadır.

Sulh Ceza Hakimliği 09/09/2017 tarih ve 2017/3424 sayılı kararı vermiştir. Sulh Ceza Hakimliği 09/09/2017 tarih ve 2017/3424 sayılı karar vermiştir. Yargıtay Dördüncü Ceza Dairesi 2018,/819

Author'dan Daha Fazla:

+ There are no comments

Add yours