TRAFİK KAZASI TAZMİNAT DAVASI

trafik kazası tazminat

Ziyaretçi kazaları ülkemizde yaralanma, ölüm ve maddi hasarın önde gelen nedenidir. Bu kazalar sürücü hataları, araçlardaki donanım eksikliği ve diğer faktörlerden kaynaklanmaktadır. TÜİK istatistiklerine göre 2017 yılında Türkiye’de 182.000 669’u ölümlü veya hasarlı olmak üzere 1 milyon 202.000 716 ziyaretçi kazası meydana gelmiştir. Bu kazalarda 7 bin 427 kişi hayatını kaybetti. Bu kazaların da %89,9’u sürücü kusurundan kaynaklanmıştır. Bu yazımızda ülkemizdeki en büyük yargı sorunlarından biri olan trafik kazası tazminat davalarına ve nasıl oluştuğuna açıklık getirmeye çalıştık.

Borçlar Kanunu Kapsamında Tazminat

Borçlar Kanunu’nun haksız fiilleri düzenleyen 49. maddesi, tazminat davalarının gerekçelerini ana hatlarıyla belirtmektedir. Bu madde şu şekildedir: “İhmali, hukuka veya kanuna aykırı bir fiille başkasına zarar veren, bu zararı gidermekle yükümlüdür.” Zarar verici eylem açıkça yasaklanmamış olsa bile, ahlaka aykırı bir eylemle birine zarar veren kişi yine de tazminat ödemekle yükümlüdür. Kanuna göre bir kimse hukuka aykırı ve kusurlu bir fiili ile başkasına zarar verirse bu zararı tazmin etmekle yükümlüdür.

Site Ziyaretçileri Kaza Tazminat Davası

Kazanın yaralanmaya neden olması halinde, yaralanan kişi hem maddi hem de manevi tazminat davası açabilir. Örneğin, bir futbolcu ziyaretçi kazasında bacağını kırmışsa ve yaralanma gelir kaybına neden olmuşsa, yaralanan taraf maddi tazminat ve manevi tazminat talep edebilir. Yaralanan bir kişinin yakınlarının manevi tazminat alabilmesi için ciddi bir yaralanma olması gerekir. Burada aşırı ile kastedilen bir organın ya da duyunun yokluğudur. Ayağı hasar gören bir futbolcu sinir hasarı nedeniyle felç olabilir.

Ziyaretçi kazalarının muhtemelen en uç sonucu olan ölümlü kazalarda, ölen futbolcunun nişanlısı, ölen futbolcunun yeğeni, ölen futbolcunun bursunu alanlar gibi ölenin yardım ettiği herkes maddi ve manevi tazminat davası açabilir. Tazminat alabilmek için müteveffanın maddi destek sağladığını kanıtlamanız gerekir. Mahrumiyet yardımı tazminatı, bu yardımdan mahrum kalanların yararlanabileceği tazminattır.

Dava açabilecek olanlara daha önce bakmıştık. Şimdi de dava açabilecek diğer kişilere bakalım.

Tazminat davalarının temelini haksız fiil hukuki sorumluluğu oluşturmaktadır. Sürücü (kaza anında aracı kullanan kişi), araç sahibi (aracın ruhsatına sahip olan kişi), işleten (örneğin bir kuruluşun hizmet aracının karıştığı bir kaza durumunda) ve sigorta şirketi (kasko veya ziyaretçi sigortası gibi sigortaları sağlayan sigorta şirketi) aleyhine dava açılabilir.

Site ziyaretçisi kaza tazminat talepleri için yetkili ve onaylı mahkeme salonları

Bir ziyaretçinin kazasının hasara veya ölüme neden olduğu durumlarda, tazminat talebine bakma yetkisi Asliye Hukuk Mahkemesine aittir. Eğer talep ziyaretçinin sigorta şirketine karşı yapılmışsa, Asliye Ticaret Mahkemesi de yetkili olacaktır.

Hasarlı veya ölümlü kazalar için birkaç yetkili mahkeme vardır. Bunlar davalının, davacının veya kaza yerinin mahkemesinde açılabilir. Üçüncü mahkeme ise sigorta şirketinin merkezinin bulunduğu mahkemedir. Merkezi Maltepe’de bulunan X sigorta şirketine karşı İstanbul Anadolu Asliye Hukuk Mahkemesi’nde maddi veya manevi tazminat davası açılabilir.

Saha ziyaretinden kaynaklanan bir yaralanma davasında hangi tazminatlar mevcuttur?

Yaralanan kişinin tedavi masrafları

-Zarar gören tarafın hiçbir geliri yoktur

Manevi Tazminat: Yaralanan kişi aynı zamanda organ kaybına veya ağır bedensel yaralanmaya uğramışsa (örneğin, kaza sonucu yaralanan kişi üç ay boyunca komada kalmışsa ve bu süre zarfında onunla birlikte yaşayan aile üyeleri herhangi bir yardım almamışsa, manevi tazminat alma hakkına sahip olabilir.

Ölümlü bir ziyaretçi kazası durumunda tazminat olarak hangi zararlar ödenebilir?

Ölen kişinin tüm cenaze masrafları

Merhumun hemen ölmemesi durumunda çözüm fiyatları

-Etik Tazminat: Yakınları ölümün neden olduğu acı için tazminat talep edebilir.

Yardımdan Yoksun Kalma Tazminatı: Ölen kişinin faturaları ve bakımı için ödeme yapan kişiler, ölüm nedeniyle uğradıkları kayıp için tazminat talep edebilirler. Ölen kişinin yaşamı boyunca aldığı yardımlardan zarar görenler tarafından bir talepte bulunulabilir. Eğitimleri boyunca merhumdan aylık burs alan bir öğrenci, bu miktarı sonuna kadar talep edebilir. Menfaat kaybının tazmini sadece ölen kişinin yakınları ile sınırlı değildir. Örnekte, merhumdan destek alan kişi herhangi biri olabilir.

Site Ziyaretçisi Yaralanması Tazminat Davalarında Zamanaşımı

Zamanaşımı süresi iki yıldır. Bu, bir ziyaretçinin neden olduğu bir kaza sonucunda yaralanan bir kişinin bu süre içinde dava açması gerektiği anlamına gelir. Buna zaman aşımı süresi denir. Zamanaşımı süresi 10 yıldır.

Kaza işyerine ait bir servis veya araçta meydana gelmişse iş kazaları ile ilgili yazımızı okuyabilirsiniz.

Author'dan Daha Fazla:

+ There are no comments

Add yours