ÜCRETLİ İZİN NEDİR?

Kanun, bir çalışanın ücretli yıllık izin hakkını tanır. Dinlenme izinleri, yıl içinde farklı zorluklarla karşılaşan çalışanlar için mevcuttur. Bu makale ücretli izinlerle ilgili en popüler soruları yanıtlamaktadır.

Ücretli izin nedir?

Ücretli İzin, bir çalışanın bir yıl çalışması karşılığında aldığı yıllık izindir. Yıllık ücretli izin devredilemez, bölünemez veya yabancılaştırılamaz. Anayasal olarak korunan ücretli izin hakkı kıdeme bağlıdır.

Ücretli iznimi ne zaman kullanabilirim?

Ücretli izin almak isteyen çalışanların en az bir yıllık deneyime sahip olmaları gerekmektedir. Mevsimlik ve kampanya çalışmaları ücretli izin için uygun değildir. Bir yıldan az sözleşmesi olan çalışanlar ücretli izne hak kazanamaz.

Yıllık ücretli izin süresi ne kadardır?

İş Kanunu, bir çalışanın alabileceği yıllık izin miktarını tanımlar. Bu düzenlemede yaş ve kıdem dikkate alınmaktadır. Madde, yıllık ücretli iznin üç döneme ayrılabileceğini belirtmektedir.

  • Beş yıla kadar hizmeti olan işçiler için (ilk beş yıl dahil) yılda asgari çalışma günü sayısı 14’tür.
  • Beş ila on beş yıl arasında hizmeti olan çalışanlar için yıllık yirmi günden az olamaz.
  • Hizmet süresi 15 yıl veya daha fazla olan işçiler için 28 günden az olamaz.

18 yaşından küçük veya 50 yaşından büyük işçiler 20 günden az yıllık ücretli izin kullanamazlar. Yönetmelikte “gün” hem takvim hem de iş günlerini ifade etmektedir. Yıllık ücretli izin sürelerinin iş günü olarak kabul edildiğinde şüphe yoktur. Hafta sonları hesaplama dışında tutulmuştur.

Ücretli izin hesaplamasına dahil edilmeyen günler

Ücretli iznin hesaplanabilmesi için belirli özel günlerin dahil edilmesi gerekmektedir. Ücretsiz izin, ücretli izne dahil olan ihbar sürelerini, iş arama iznini, fesih ihbar sürelerini veya hastalık veya mazeret izni ihbarını İÇERMEZ.

Yıllık İzinde Seyahat İzni

Seyahat izni de ücretli yıllık iznin yerine kullanılabilecek bir seçenektir. İşverenler, ücretli izinlerini ofis dışında kullanmak isteyen çalışanlarına bu izni vermek zorundadır. Ücretsiz izinlere seyahat izni de dahildir. Bu durumda, işverenler 4 güne kadar ücretsiz seyahat izni vermelidir. Çalışan, yıllık iznini şehir dışında geçirmeyi planlıyorsa işverenini bilgilendirmelidir.

Yıllık izin ücreti nasıl hesaplanır?

Ölüm, istifa veya fesih durumunda kullanılmayan yıllık ücretli izinleri çalışanın son brüt maaşını kullanarak hesaplayın. Fazla mesai, ikramiye ve diğer yardımları hariç tutuyoruz. Ayrıca SGK primleri, vergi kesintileri ve işsizlik yardımları da dahildir.

Diyelim ki 15 gün yıllık izni olan bir çalışanın aylık brüt ücreti 3000 Türk Lirası olsun. Çalışan şirketten ayrılırsa saat başına 100 TL alacaktır. 100×15=1500 TL ödeme yapılacaktır.

Kullanılmayan yıllık izin hakları bir sonraki yılın takvimine aktarılır mı?

Yıllık izninizi bir sonraki yılı kapsayacak şekilde kullanın. Bu anayasal olarak korunan bir haktır. İş sözleşmesi devam ettiği sürece yıllık izin ücrete dönüşmez. Yıllık izninizin tamamını kullanmazsanız, kullanılmış olarak kabul edilmeyecektir.

Yıllık izin ücreti ne zaman ödenir?

İşveren, yıllık izin ücretini iş sözleşmesinin sona erdiği tarihteki brüt ücret üzerinden ödemek zorundadır. Zamanaşımı süresi fesih tarihinde başlar.

Ücretli İzin Formu Nasıl Doldurulur?

Bir işçinin yıllık izni, bir tam yıl çalıştığında aktif hale gelir. Bir işçi yıllık izin talep etmek için bir form doldurur. Formda işçinin bilgilerinin yanı sıra iznin ayrıntıları da yer alacaktır. Çalışan formu doğru bir şekilde doldurduktan sonra belge işverene sunulur. İşveren bu belgeyi saklamak zorundadır.

İdari izin ücretli midir, değil midir?

En sık tartışılan izin türü idari izindir. Sadece kamu çalışanları kullanabilir. Her yıl idari izin süresi kamu çalışanlarının izin haklarından düşülür. Kamu çalışanlarına çalışmadıkları zamanlarda dahi ödeme yapılır. İdari izin, devlet memurları ve kamu çalışanları tarafından kullanılabilir.

Kanada Yüksek Mahkemesi Ücretli İzin Kararı No. 1

Yıllık izin kullanılmazsa, iş sözleşmesinin sonunda ücrete dönüştürülür. Yıllık izinler artık ücret olduğundan, yıllık izin ücreti iş sözleşmesini fesheden yükleniciye ödenir. Son işveren ihbar tazminatı ödemekle yükümlüdür. Yükleniciler ayrıca işçilere tazminat ödemek zorundadır. Buna hafta tatili ücreti, ücret alacakları ve diğer tazminatlar da dahildir. İşveren sadece çalışanı istihdam ettiği süre boyunca fazla mesai ücretinden sorumludur. Yüklenici ayrıca yan ödemeleri de tahsil edebilir. Yargıtay – 23. Hukuk Dairesi – 24.12.2020 tarihli karar.

Kanada Yüksek Mahkemesi Ücretli İzin Kararı No. 2

Davacının avukatı, yıllık izin haklarının kullanılmadığını iddia etmiş ancak süre belirtmemiştir. Mahkeme, ispat yükünü taşıyan işverenin imzalı bir yıllık izin defteri veya eşdeğer bir belge sunmamasına dayanarak, davacının toplam hizmete dayalı dokuz yıl içinde hiç izin kullanmadığı için 150 günlük yıllık izin hakkı olduğunu kabul etmiştir. HMK’nın 194. maddesine göre davacı iddiasını ayrıntılı olarak açıklamak ve hâkim de bunu kanuna uygun olarak açıklamak zorundadır. (Yargıtay 9. Hukuk Dairesi’nin 23.12.2020 tarihli kararı. – 2020/19805 K.

Ücretli iznin mevcut olması önemlidir. Özellikle özel sektörde ücretli izinlerle mücadele etmek için birçok hileye başvurulmaktadır.

Author'dan Daha Fazla:

+ There are no comments

Add yours