UYUŞTURUCU KULLANMA CEZASI

Uyuşturucu Madde Kullanma

Türk Ceza Kanunu uyuşturucu kullanımını suç saymaktadır. Türk Ceza Kanunu, uyuşturucu tüketmek amacıyla uyuşturucu satın alan, kabul eden, kullanan veya bulunduran kişilerin uyuşturucu kullanmasını suç saymaktadır. Uyuşturucu ticareti, bir kişinin kişisel kullanım için uyuşturucu bulundurma sınırını aşması durumunda işlenir. Uyuşturucu kullanımı ve bulundurulması ağır cezalarla cezalandırılmaktadır.

Uyuşturucu kullanımına ilişkin cezalar

Suç kasıtlı olarak işlenebilir. Sahibinin bilgisi olmadan bir arabada veya evde uyuşturucu bulmak suç değildir. Uyuşturucu kullanmak veya bulundurmakla suçlanan bir kişi, uyuşturucunun kendi rızası olmadan gıdaya eklenmesi durumunda suçlu değildir.

Uyuşturucular, bulunduran kişi tarafından sadece kişisel kullanım için kullanılmalıdır. Başkalarının kullanmasına izin vermek amacıyla uyuşturucu satan veya bulunduran bir kişi çeşitli suçlar işlemiş olur.

Son olarak, uyuşturucunun bireysel bir dozda olması gerekmektedir. Uyuşturucu kaçakçılığı, bir kişinin büyük miktarlarda uyuşturucu ile yakalanması veya satmaya çalışması ya da saklaması durumunda ortaya çıkar.

Uyuşturucu Cezası

Uyarıcı ve uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak 2-5 yıl hapis cezası ile sonuçlanabilir. Suçun okul, yurt, hastane veya kışlaya 200 metre mesafede işlenmesi halinde ceza iki katına çıkarılır. Kasıtlı zarar verme gibi uyuşturucuyla ilgili bir suç işlerseniz ceza iki katına çıkar.

Uyuşturucu Madde Bulundurma ve Kullanma Suçlarında Kamu Davasının Ertelenmesi

Cumhuriyet Savcısı, yeterli şüphenin bulunması halinde, şüpheli hakkında resmi bir dava açılıp açılamayacağına karar verme hakkına sahiptir. Bu karar 5 yıla kadar ertelenebilir. Savcı, şüpheliyi bu süre zarfında koşulları yerine getirmemesi halinde ortaya çıkabilecek sonuçlar hakkında bilgilendirecektir. Şüpheli, bir yıl süreyle beş yıllık denetimli serbestlik tedbirlerinden birine tabi tutulacaktır. Kişi denetimli serbestliğe de tabi tutulabilir. Denetimli serbestlik koşullarını ihlal eden, tedavi gereklerine uymayan veya yeniden kullanmak için uyarıcı veya uyuşturucu madde satın alan, kabul eden veya kullanan kişi hakkında kamu davası açılır.

Uyuşturucu Madde Bulundurma ve Kullanmaya Karşı Alternatif Yaptırımlar

Bu suçun cezası para cezası değildir. Cezanın ve hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilebilir.

Kişi, yetkili makamlara haber vermeden önce, suçun diğer iştirakçilerini, uyarıcı veya uyuşturucu maddelerin saklandığı veya imal edildiği yerleri haber verirse, bu haberin bir yakalama veya ele geçirme sonucunu doğurması halinde, hakkında cezaya hükmolunmaz.

Kişisel kullanım için uyarıcı veya uyuşturucu madde satın alan, kabul eden veya bulunduran, ancak bunları nasıl elde ettiğini yetkililere bildirmeyen veya suçluların yakalanmasına veya ele geçirilmesine yardımcı olan kişiye ceza uygulanmayacaktır. Kişinin suçtan haberdar olması, suçun ortaya çıkarılmasına, faillerin ve diğer suç ortaklarının yakalanmasına yardım etmesi halinde cezası dörtte bir veya yarı oranında indirilebilir.
Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanan kişi, soruşturma yapılmadan önce bir sağlık kuruluşuna başvurması veya tedavi talebinde bulunması halinde ceza almaktan kurtulabilir.

Uyuşturucu Madde Kullanma Suçunda Zamanaşımı

Yetkili mahkeme asliye ceza mahkemesidir.

Uyuşturucu Madde Bulundurma ve Uyuşturucu Madde Kullanma Suçuna İlişkin Yargıtay Kararları

“Ayrıca… Türk Ceza Kanunu’nun 68. maddesi ile değişik 191/4. maddesi gereğince kişi, kendisine yüklenen yükümlülükleri veya gecikmesinde sakınca bulunan hallerde tedavinin gereklerini yerine getirmezse veya reddeder ise hakkında kamu davası açılır.” Şüphelinin denetimli serbestlik ve tedavi şartlarına uymayı reddettiğine dair dosyada herhangi bir bilgi veya belge bulunmamaktadır. yargıtay 9. Ceza Dairesi 2016/927 E., 2016/4447 K.

Sanık, sigara paketinin içindeki eroin paketini Mehmet’e verdiğinde yakalanmıştır. Daha sonra paketi cebine koymuş ve Adana’ya hasta olarak geldiğini iddia etmiştir. Sanık, sigara paketindeki eroini Mehmet’e verip cüzdanına koyduğu sırada yakalanmıştır. Adana’ya doktora görünmek için geldiğini iddia etmiştir. yargıtay 10. Ceza Dairesi Bu haberin numarası 2010/32243 E’dir.

Author'dan Daha Fazla:

+ There are no comments

Add yours