VASİ ATAMASI

vesayet

Vesayet altındaki kişilerin haklarını kullanabilmeleri önemlidir. Vasi bir kamu görevlisidir ve görevlerinin bilincinde olmalıdır. Bir vasi, bir kişinin haklarını yasal olarak kullanamadığı durumlarda kullanmasına yardımcı olan güvenilir bir kişi olabilir.

Bir Çocuğun Vasisini Kim Atar

Bir kişinin vasi olarak atanabilmesinin dört ana nedeni vardır. İlk olarak, kişi reşit olmamalıdır. Reşit olmayanların ebeveynleri tarafından temsil edilmediği durumlarda, bir vasi atanmalıdır. Reşit olmayanlar için bir vasi gereklidir. Reşit olmayan kişi 18 yaşına ulaşmamışsa

İkinci olarak, kısıtlamalar olduğunda bir vasiye ihtiyaç duyulur. Varlıkların kötü yönetilmesi, kötü yaşam tarzı, akıl hastalığı, zihinsel zayıflama, alkolizm veya uyuşturucu kullanımı olduğunda kısıtlamalar getirilebilir. Bu gibi durumlarda kısıtlama veya vesayet kararı verilebilir. Örneğin geçirdiği felç sonucu akıl sağlığını yitiren Ayşe yasal haklarını kullanamamaktadır. Ayşe için bir kısıtlama kararı çıkarılabilir ve bir vasi atanabilir.

Siz cezaevindeyken de vasi atayabilirsiniz. Böyle bir cezayı infaz etmeye yetkili makamın, vasi atanması için vesayet makamlarına bildirimde bulunması gerekecektir.

Kişinin iradesi, yetişkin bir vasi atanması için yerine getirilmesi gereken dördüncü koşuldur. Vasi atanmasını gerektiren dördüncü koşul kişinin iradesidir.

Vesayet davası nasıl açılır?

Bir vesayet davasında hakim bir vasi atayacaktır. Sulh hukuk mahkemeleri vesayetten sorumlu mahkemedir. Vasi atayacak olan mahkeme olacaktır. Küçüğün bulunduğu yerden veya kısıtlanmasından sorumlu olan mahkemedir. Örneğin Tuzla’da yaşayan Ayşe isimli akıl hastası bir kadına vasi atanması için İstanbul Anadolu Sulh Hukuk Mahkemesi’nde dava açılması gerekmektedir. Vesayet altındaki kişinin vasisi onun adına dava açabilir. Örneğin vasi fesih davası açabilir.

Kimler yetişkin vasi, dadı veya başka bir yetişkin bakıcı olarak atanamaz?

Vasi, reşit olmayan ya da çatışması olan ve atanan kişiye düşman olan biri olamaz. Ayrıca kısıtlanmış, kamu hizmetinde çalışması yasaklanmış, ahlaksız bir hayat yaşayan veya vesayet makamında hakim olamazlar. Bu yasak gönüllü olmalarından etkilenmez.

Kimler Vasilik için uygun değildir?

4 yaşından büyükler, engelliler ve ağır hastalığı olanlar vasilik için uygun değildir. Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri, Türkiye Cumhurbaşkanı veya vesayet makamlarında bulunanlar da çocuğun vesayetinden yararlanamazlar.

Vasinin vesayetin uygulanması için açacağı dava, vasinin sahip olacağı haklar açısından çok önemlidir. Vesayet başvurularını yapmanıza ve davayı yürütmenize yardımcı olması için bir avukata ihtiyacınız olacaktır.

Author'dan Daha Fazla:

+ There are no comments

Add yours