MİRASÇILIK BELGESİ NEDİR?

Veraset Nedir?

İster taşınır ister sabit olsun, tüm insanlar hayattayken bir mülke sahip olurlar. Mal varlıkları ölümlerinden sonra mirasçılarına geçer. Farklı mirasçılar farklı miras hakları alırlar. Miras kalan miktarı kanıtlamak için bir mirasçılık belgesine (mirasçılık belgeleri) ihtiyacınız olacaktır. Mirasçılık belgesinde adı, payı ve ölüme bağlı tasarrufları yazılı olan kişi, vasiyet, feragat veya başka bir ölüme bağlı tasarrufun bulunmaması halinde miras hakkına sahiptir. Mirasçılık belgesi ile ilgili sorularınızı lütfen aşağıda listelenen ofise iletiniz.

Miras nedir?

Miras, bir kişinin ölümünden sonra mal varlığının yasal mirasçılarına aktarılmasıdır. Miras bırakan kişiye mirasçı (muris), aralarındaki ilişkiye de halefiyet denir. Mal sahibinin ölümünden sonra tüm mal varlığı tüm aile üyelerine verilecektir. Başka bir deyişle veraset bir servet transferidir.

Veraset ilamı nedir?

Yetkili makam bu belgeyi mirasçılara verir. Bu sıfatla bir mülkün satışına izin veren bir mirasçılık kanıtıdır. Tarafların talep etmesi halinde mahkeme mirasçılık belgesi düzenleyecektir. Bu karar, mahkeme tarafından verilen kesin bir hüküm olduğu için ilama çok benzer. Bu durumda, mahkeme tarafından verilen belgeye tasdikname adı verilecektir.

Mirasçılık belgesi nedir?

Bu belge, her mirasçının yasal miras haklarını ana hatlarıyla belirtir. Bu belge genellikle mirasçılık belgesi ile aynı şekilde kullanılır.

Mirasçılık belgesini nasıl alabilirim?

Mirasçılık belgesi almak için üç farklı yöntem mevcuttur. İlk olarak sulh hukuk mahkemesinden alınabilir. Dilekçe, mirasçının ölmeden önceki son adresinin bulunduğu yerdeki sulh hukuk mahkemelerine sunulmalıdır. İkinci seçenekte ise noter tarafından düzenlenebilir. Noter, nüfus kayıt örneklerini düzenler ve inceler. Üçüncü olarak, e-Devlet mevcuttur. 2018 yılında başlatılan uygulama ile vefat eden kişilerin T.C. Kimlik Numaraları kullanılarak mirasçılık belgesi düzenlenebilmektedir.

Bana miras kaldığında ne yapmalıyım?

Miras kalan mülkün sadece mirasçılık belgesi alınarak devredilmesi mümkün değildir. Gayrimenkulü devredebilmeniz için önce resmi bir rayiç bedel belgesi almanız gerekmektedir. Tüm konutlar ve iş yerleri de depreme karşı sigortalanmalıdır. Hayat sigortası için ödeme yapmak üzere para transfer etmek veya araç, gayrimenkul veya diğer mülkleri transfer etmek veya para transfer etmek için veraset veya intikal vergisi gereklidir. Vergiler herhangi bir transferden önce ödenmelidir.

Miras kararı almak için gerekli belgeler nelerdir

Noterin mirasçılık belgesi düzenlemesi için tarafların sağlaması gereken belgeler

  • Mirasçı için kimlik belgesi
  • Müteveffa için Ölüm Belgesi
  • Mirasçılık belgesi için bir dilekçeye ihtiyaç vardır.

Mirasçılık belgesi alabilmek için mahkemeye bir dilekçe sunmanız ve tüm harçları ödemeniz gerekmektedir. Tüm harçlar ödendikten sonra dilekçe memura teslim edilir.

Miras için gerekli belgeler nelerdir?

Miras devri için her iki taraftan da istenen belgeler

  • Mirasçılar için kimlik belgesi
  • Fotoğraf
  • Mirasçılık Belgesi
  • Mülk için tapu, DASK poliçesi ve varsa taşınır mallar olacaktır.
  • Belediyeden alınmış bir Rayiç Değer yazısı
  • Vergi dairesinden veraset ve intikal vergisinin ödendiğini teyit eden belge
  • Trafik tescil belgesi gibi belgeler veya miras durumlarında başka belgeler gerekebilir. Her iki tarafın da geçerli bir kredi kartı olmalıdır.

Veraset ve İntikal Vergisi nedir?

Türkiye’de veraset ve intikal vergisi, miras yoluyla veya başka bir şekilde yapılan her türlü mülkiyet devrine uygulanır. Eğer 2021 yılında 334.534 TL’lik muafiyet tutarının altında bir gayrimenkul miras alırsanız, yaklaşık 50 TL’lik bir vergi ödemeniz gerekecektir. Eğer 2021 yılında 334.534 TL’lik muafiyet tutarını aşarsanız, veraset ve intikal vergisi aşağıdaki oranlarda hesaplanır.

veraset vergisi 2021

Veraset ilamını notere onaylatmanın maliyeti nedir?

Noter veraset ilamı 2021 yılında 136 Türk lirasına mal olacaktır. İki nüsha için ücret 156 Türk Lirasıdır.

Adliyelerde mirasçılık belgesi ücreti ne kadardır?

veraset ilamı ücreti

Mahkeme mirasçılık belgesi 250 TL’dir. Talep edilmesi halinde ek masraf avansı işlemler tamamlandıktan sonra iade edilecektir.

Veraset ilamı bir süre sınırlamasına tabi midir?

Mirasçılık belgesi alabilmeniz için herhangi bir süre sınırlamasına uymanız gerekmemektedir. Mirasçılar devri gerçekleştirdikten hemen sonra mirasçılık belgesi düzenleyebilirler. Mirasçılık durumu değişmese veya itiraz olmasa bile belge geçerliliğini korur.

Mirasçılık belgesinin düzenlenmesi ne kadar sürer?

Genellikle, başvurunuzu sulh hukuk mahkemesine yaparsanız, mirasçılık belgesi birkaç gün içinde düzenlenir. Eğer başvurunuzu notere yaparsanız, mirasçılık belgesi aynı gün içinde düzenlenir.

Miras davası nedir?

Miras kanunlarının uygulama alanı geniştir. Miras davalarını birbirinden ayıran şey uyuşmazlığın türünü belirlemektir. Belgenin iptali bir miras davasıdır. Ölümden sonra mirasçılık belgesinde isimleri bulunmayan mirasçılar dava açabilirler. Mirasçılık belgesinin iptali davası Asliye Hukuk Mahkemesi’nde açılır.

Noterden Mirasçılık Belgesi Nasıl Alınır?

Belge almak için Noter’e giden kişinin nüfus kütüğünde kayıtlı mirasçı olduğu anlaşıldığında başvuru sahibine belge verilir. Eğer mirasçı yurtdışında yaşıyorsa veya nüfus kaydı eksikse, mahkemeye başvurabilirsiniz. Sulh hukuk mahkemesi, başvurmanız halinde mirasçılık belgesi düzenleyecektir.

Elektronik miras beyannamesi nasıl alınır

Arama alanına aradığınız soruyu yazın. Mirasçılık belgesi almak için ekranda istenen bilgileri girin.

Mirasçılık belgesi üzerinde yetkili mahkeme hangisidir?

Mirasçılık belgesi almak için vefat eden kişinin son ikametgahının bulunduğu yerdeki sulh hukuk mahkemesine başvuru yapmanız gerekecektir.

Vefat edenden kalan herhangi bir mülk yoksa mirasçılık belgesi düzenlemem gerekir mi?

Vefat eden kişinin devredilecek bir mal varlığı yoksa mirasçılık belgesi almanıza gerek yoktur. Mirasçı iflas etmişse ve herhangi bir mal varlığına sahip değilse mirası reddedebilirsiniz.

Örnek Miras Beyannameleri

Veraset nedir

Bu, mahkeme tarafından alınan örnek bir belgedir. Hükümlerde, hak sahiplerinin isimlerini ve paylarını açıkça görebilirsiniz.

Mirasçılık belgesi, tüm mirasçıları orantılı paylarıyla birlikte listeler. Bu belge, mirasçıların paylarını daha iyi anlamalarını sağlar ve mirası buna göre bölüşmelerine yardımcı olur.

Author'dan Daha Fazla:

+ There are no comments

Add yours