YILLIK İZİN DİLEKÇE ÖRNEĞİ

Yıllık İzin Dilekçe Örneği

Çalışanlar yıllık izin dilekçesi vererek yasal bir hak olan yıllık izinlerini işverenden kullanmayı talep edebilirler. Çalışanların yıllık izin haklarını kullanabilecekleri gün gelecek. Yıl boyu çalışmaktan yorulan işçiler yıllık izin kullanabilir. Çalışanların yıllık izin kullanma hakkı vardır. Bu yazımızda yıllık izin ile ilgili genel bilgiler vereceğiz. Daha sonra bu izni talep etmek isterseniz işvereninize sunabileceğiniz bir dilekçe örneği sunacağız. Bu sayfanın altında yıllık izin form ve dilekçe örneklerini bulabilirsiniz.

Yıllık izninizi ne kadar süreyle kullanabilirsiniz?

İzin süresini kanun belirler. Sözleşmeler bu süreleri sınırlayamaz. Kanun, izin için asgari tutarı belirler. Taraflar izin süresini uzatmak için anlaşabilirler. İznin uzunluğu ve süresi çeşitli faktörler tarafından belirlenecektir. Bunlar arasında çalışanın yaşı, kıdemi, pozisyonu, nitelikleri veya tabi olduğu yasalar yer alır. Bu süreler hakkında daha fazla bilgiyi Yıllık İzin Süreleri başlıklı yazımızda bulabilirsiniz.

18-50 yaş arası işçilerin hizmet sürelerine göre yıllık izin hakları aşağıdaki gibidir:

 • 5 yıl dahil 1-5 yıl arası çalışanlar için en az 14 gün.
 • Ülkede 15 yıldan az veya eşit, beş yıldan fazla süredir çalışıyorsanız en az 20 gün.
 • 15 yıl veya daha fazla hizmeti olanlar (dahil) 26 ücretli gün hakkına sahiptir.

Yıllık izin ücreti nasıl hesaplanır?

İstifa veya vefat durumlarında kullanılmayan yıllık izinlerin ücreti, çalışanın en son brüt maaşı üzerinden hesaplanır. Brüt maaşınızı kullanmadığınız günlerle çarparak yıllık izin ücretini hesaplayın. Gelir vergisi veya damga vergisi gibi vergi ve kesintiler hesaplanan maaştan düşülür. Damga vergisi, gelir vergisi, sosyal güvenlik kurumu kesintisi vb. vergi ve kesintiler Hesaplanan ücretten düşülür. Net tatil ücreti hesaplanacaktır. Bu 5 yıllık bir alacaktır. Bu, işinizin sona erdiği tarihten itibaren 5 yıla kadar geriye dönük olarak yıllık ücretinizi talep edebileceğiniz anlamına gelir. Bu, istifa eden çalışan için yasal bir haktır.

Günlük maaşınızı brüt maaşınızı (3.577,50 TL) 30 ile çarparak hesaplayabilirsiniz. Brüt maaşınızı hak ettiğiniz ancak henüz almadığınız gün sayısı ile çarpın. Kesintiler ve vergilerden sonra yıllık ücretinizi alacaksınız. Tazminat Hesaplama yazımız ihbar veya kıdem tazminatınızı hesaplamanıza yardımcı olacaktır.

Yıllık izin hakkı ne zaman verilir?

Özel kanunlar ne olursa olsun, kanunlarımız bir çalışanın yıllık izne hak kazanabilmesi için en az bir yıl çalışmış olmasını şart koşmaktadır. Mevsimlik veya kampanya sözleşmesi ile çalışanların yıllık izin hakkı yoktur. Çalışan belirli süreli bir sözleşmeye tabi olabilir. İş sözleşmesi bir yıldan az olan çalışanlar da bu yardımdan yararlanamazlar. Ayrıca, ücretli izin hakkındaki makalemize de göz atmak isteyebilirsiniz.

Yıllık izin hakkınız reddedildiyse, uzman bir iş avukatı size yardımcı olabilir. İşyerinizdeki diğer herkes yıllık izin hakkına sahip olmasına rağmen yıllık izin kullanmanıza izin verilmeyebilir. Bu durumda, ayrımcılık nedeniyle tazminat alma hakkınız olabilir.

Yıllık izin kullanmak için seyahat ödeneğine ihtiyacım var mı?

Yol izni almanız gerekiyorsa yıllık izniniz artacaktır. Çalışan yıllık iznini başka bir yerde geçirmek isterse bu izni kullanabilir. İşveren bu izni reddedemez. Ancak çalışanın yıllık iznini şehir dışında geçireceğini belgelemesi gerekir.

Yasaya göre, seyahat izninin verilebileceği azami süre en fazla dört gündür. Yasanın izin verdiği azami süre dört iş günüdür. Alternatif olarak, çalışan daha kısa süreli bir seyahat izni talep edebilir. Bu yol izni yıllık iznin bir parçası değildir, ancak bu süreye eklenecektir. Yıllık izin süresinin ücretli izin kapsamına girdiğini belirtmiştik. Yol izni ücretsiz olarak verilecektir. Dört günlük seyahat için çalışan maaş almayacak. İşten ayrılma halinde işçilik alacaklarına da konu olmayacaktır.

Yıllık İzin Dilekçesi (YİB) nedir?

Genel olarak çalışanların yıllık izinlerini nasıl ve ne zaman kullanabileceklerini anlattık. Çalışanların yıllık izin kullanabilmeleri için işverenin kendilerine izin vermesi gerekmektedir. Yıllık izin talebi, bunu talep etmenin yanı sıra gerekli tüm bilgileri içeren bir dilekçe örneğidir.

Bu talep, talep edilen tarihten en az birkaç gün önce sunulmalıdır. Bir çalışanın yıllık izin için örnek bir dilekçe sunması ve ardından ertesi gün izin talep etmesi adil olmayacaktır. Bu durumda işveren mağdur olabilir. İşveren böyle bir talebe uymayı reddederse yasayı ihlal etmiş olmaz. Yüksek Mahkeme bu konuyu çok sayıda kararında ele almıştır. Yıllık izin talebinizi talep ettiğiniz tarihten birkaç hafta önce iletmeniz en iyisidir.

İşveren bu yıllık izin taleplerini kaydetmelidir. Çalışanın talebi kabul etmesi halinde, belirtilen tarihlerden itibaren izinli sayılacaktır. Onay tutanağında hem çalışanın hem de yıllık izin taleplerini onaylamaya yetkili kişinin imzası bulunacaktır. Bu belgelerin ileride işçi alacakları ile ilgili bir anlaşmazlık olması durumunda hayati önem taşıyabileceğini unutmayın. Yargıtay, bu belgelerin işveren tarafından dosyada tutulmaması ve çalışanın belirli şekillerde hak iddia etmesi halinde çalışanın beyanının kullanılacağına karar vermiştir. Yargıtay, yıllık izin dilekçesinin ve izin onay kayıt belgelerinin kayıt altına alınmış olmasını kesin olarak kabul etmeyecektir. Bu sadece bir karinedir. Her iki taraf da davasını ispat etme hakkına sahiptir.

Yıllık İzin Formu Nasıl Doldurulur?

Lütfen izin dilekçenize aşağıdaki belgeleri ekleyiniz.

 • İzin isteyen kişinin adı, soyadı ve T.C. kimlik numarası.
 • İznin geçerliliği verildiği yıl başlar.
 • Başlangıç ve bitiş tarihleri boş bırakılmıştır
 • İzinler ve süreleri
 • Açılış tarihi,
 • Seyahat izninizin süresini talep edin.
 • İzin başvurusu için irtibat kurulacak kişi ve adres bilgileri
 • Hem çalışanın hem de şirket yetkilisinin imzaları.

Sadece yıllık izin dilekçemizde listelenen maddeleri eklemeniz gerekecektir.

Yıllık İzin Talep Örneği

Yıllık izin talebini Word ve PDF formatında aşağıdaki linklere tıklayarak indirebilirsiniz. Bu örnek dilekçeyi kendi ihtiyaçlarınıza göre uyarlayabilirsiniz. İşte sizler için hazırladığımız örnek dilekçe.

HODRİ MEYDAN LİMİTED ŞİRKETİ

İNSAN KAYNAKLARI MÜDÜRLÜĞÜ

KONU Personel tarafından yıllık izin süresinin uzatılması için dilekçe

Tam adı:

T.C. T.C.

Kaç gün izin hakkınız var: 2021

IZIN BAŞLANGIÇ TARIHLERI : 07.07.2021

İZİN BİTİŞ TARİHLERİ : 17.07.2021

BİZDEN AYRILMA SÜRESİ : 10 Gün

Seyahat İzni Süresi Dört Gün

Atama Tarihi : 05.03.2001

İZİN ONAY MERKEZİNİN ADRESİ

İletişim Numarası:

Bu bilgiler Finans Departmanınızın bir çalışanı olarak pozisyonumu tanımlamaktadır. İş Kanunu ve diğer kanunlar kapsamındaki haklarım uyarınca yıllık iznimden yararlanmak istiyorum. İzin süremi şehir dışında geçireceğim için dört seyahat günü talep etmek istiyorum. Lütfen sonraki adımlar hakkında beni bilgilendirin. 03.06.2021

İsim Soyisim

İMZA

Örnek Yıllık İzin Dilekçesi Word’ünü bu bağlantıya tıklayarak indirin: Örnek Yıllık İzin Dilekçesi Word

Yıllık İzin Örneğini PDF formatında buraya tıklayarak indirin: Yıllık İzin Örneği Pdf

Memur İzin Talep Örneği

İşçilerin yıllık izinlerinden daha önce bahsedilmişti. Şimdi de memurların durumuna kısaca değinelim. Bu konu da örnek bir protestonun konusunu oluşturuyor. Bu örnek dilekçe Word veya Pdf formatında mevcuttur. Bu dilekçe herhangi bir işlemi tamamlamak için kullanılabilir.

Memurlar ve işçiler farklı muamele görmektedir. Devlet memurları yaptıkları işe göre farklı yönetmelikler dahilinde işten ayrılabilmektedir. Bu durumdan tüm memurlar etkilenmemektedir. Bu konuda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu genel bir düzenleme içermektedir. Yıllık izin alabilmek için bir yıl hizmet gerekmektedir. 1 – 10 yıllık kıdemi olan bir memur 20 gün yıllık izin hakkına sahiptir. Hizmeti 10 yıldan fazla olan memurlar 30 gün yıllık izin kullanabilir.

Amir, bir çalışanın yıllık izninin tamamını veya bir kısmını istediği zaman kullanma hakkına sahiptir. Devlet memurları ayrıca seyahat izni de talep edebilirler. İşçilerin aksine, memurların her iki yıllık izin hakkını aynı anda kullanmalarına izin verilir. Bu sayımızda memurlar için bir yıllık izin talep örneğine yer verdik.

T.C. ADALET BAKANLIĞI

Personel Genel Müdürlüğü

Ad ve soyad

Pozisyon

Bölüm Başkanı

Pozisyon

Kurum Kayıt Sayısı

Atama Tarihi

İzin süresi :

İstediğiniz gibi kullanın

Hak kazandığınız yıllık izni hesaplayın:

Kullanılacak İzin

Tarih Aralığı

Seyahat İzni (İsteğe Bağlı) :

Tatilinizi geçirin:

İletişim Numarası

Yukarıdaki bilgilere göre Devlet Memurları Kanunu’nun 102. ve 103. maddeleri gereğince belirtilen tarihler arasında yıllık izin talep ediyorum. …. /…. /………..

İMZA

Devlet Memurunun Yıllık İzin Örneği

Devlet Memuru Yıllık İzin dilekçe örneği pdf

Yıllık izin dilekçeleri ve izin konusunda sizlere olabildiğince detay verdik. Örnek dilekçelerimizi değiştirerek doğrudan cihazınızda kullanabileceğinizi lütfen unutmayın.

Author'dan Daha Fazla:

+ There are no comments

Add yours