YILLIK İZİN SÜRELERİ

Personel tüm yıl boyunca yıllık izinleri için oturur. Bu temel hak mevzuat tarafından korunmaktadır. Bu web sayfası, müşterilerimizden bu konuda aldığımız en tipik soruları ele almayı amaçlamaktadır.

Kaç Gün Yıllık İzin Hakkınız Var?

  • 1 ile 5 yaş arasındaki personel için 14 gün.
  • 5 ila 15 yaş arasındaki personel için 20 gün.
  • 15 veya daha fazla hizmet yılı olan personel 26 günlük ücretli yıllık izin hakkına sahiptir.

Yıllık izin süresinin asgari uzunluğu mevzuatla belirlenmiştir. Bununla birlikte, bir sözleşme veya toplu pazarlık anlaşması daha uzun izin süreleri sunabilir. Yıllık izin süreleri sözleşmede azaltılamaz. Sözleşmede yer alan bu tür herhangi bir madde geçersizdir.

Yeraltı maden personelinin yıllık ücretli izin süresi 4 gün uzatılmıştır.

Yıllık izne hak kazanma koşulları nelerdir?

Her yıllık sürenin bitiminde, işçi muhtemelen ayrılma hakkına sahip olacaktır. Çalışan yıllık iznini bir yıl içinde kullanmalıdır. Yıllık ücretli izin hakkı, işveren değiştiğinde veya ofis transfer edildiğinde ortadan kalkmaz. İşçinin çeşitli işyerlerindeki iş uzmanlığı da karıştırılmalıdır.

Yıllık izin alınmazsa ne yapmalıyım?

İşçi de yıllık izin hakkına sahip olabilir, ancak işveren tarafından alınmadığında. Yazılı bir talepte bulunulmalıdır. Yıllık izin hak edildiği tarihten itibaren bir yıl içinde alınmazsa, işçi iş sözleşmesini feshetme hakkına sahiptir. Bu durumda işçi yıllık izin ücreti, kıdem tazminatı ve diğer işçilik haklarını beyan edebilir.

Yıllık izin ücreti nasıl hesaplanır?

Ölüm veya istifa durumunda, yıllık ayrılış ücreti öncelikle fesih tarihindeki web ücretine göre hesaplanır. Bu hesaplama, ek süre ücreti, ikramiye ve ekstra avantajları anımsatan ücretleri kapsamaz. 2020’de asgari ücretle çalışıyorsanız, iki bin 324 TL’lik ücretinizi 30’a bölerek günlük ücretinizi hesaplayabilirsiniz. Daha sonra bunu, yıllık ücretinizi hesaplamak için kazandığınız seyahat günlerinin çeşitliliği ile çarpabilirsiniz. Bir yıl boyunca asgari ücretle çalışan bir çalışan 2.324/30 x 14 = 1084,5 TL yıllık izin ücreti almaya hak kazanır.

Yıllık İzin Ücreti Neleri Kapsar?

Yıllık izin ücreti, işveren tarafından yıl içinde verilen hastalık, istirahat ve mazeret izinleri ile azaltılamaz. İzin dönemine denk gelen ulusal bayram ve genel tatiller genellikle hesaplamaya dahil edilmez.

Kullanmadığım yıllık iznim için komisyon alabilir miyim?

İşçinin hak ettiği ancak kullanmadığı yıllık izin süresi, fesih durumunda ücret alacağına dönüşür. İşverenler, kullanılmayan izin sürelerine denk gelen ücretleri personele ödemelidir. Örneğin, işveren 50 günlük alacağını işçinin hak ettiği son ücreti kullanarak hesaplamalıdır.

Yıllık İzin Keşif Aralığı Boyunca Kullanılabilir mi?

Keşif dönemi boyunca yıllık izin kullanmak mümkün değildir. Keşif dönemi boyunca, işveren işçinin yepyeni bir iş aramasına izin vermelidir. İşveren, keşif ücreti ödemiyorsa muhtemelen bunu yapmakla yükümlü olacaktır.

Yıllık izin süresince ücret kesintisi yapılır mı?

Ücretli izin, yıllık izni de kapsar. İşveren izin süreleri boyunca ücret ödemekle yükümlüdür ve ayrıca işçinin talep etmesi halinde izin süresinin ücretini erken ödemek zorundadır.

Hafta Sonları Yıllık İzin Sürelerine Dahil midir?

Hafta sonları genellikle yıllık izin süresinden sayılmaz. Her hafta tatili olan personel için hafta sonları yıllık izin süresinden düşülür. Örneğin, çalışanın bir yıllık kıdemi varsa ve hafta tatili Pazar gününe denk geliyorsa. Yıllık izninin tamamını 6 Ağustos Cuma günü kullanmışsa, işe Cuma günü değil bir sonraki Salı günü başlayacaktır. Pazar tatili yıllık izne dahil edilmeyecektir.

Yıllık iznim boyunca kaç günlük seyahat izninden yararlanabilirim?

Çalışanın yıllık iznini ofis dışında geçirmesi gerekiyorsa, yolculuk izni 4 gündür. Çalışanın yıllık iznini ofis dışında geçirmesi gerekiyorsa, 4 güne kadar ücretsiz izin talep edecektir.

Yıllık izin bölünebilir mi?

İşçi ve işverenin her ikisi de kabul ederse, izin üç unsura bölünebilir. Bununla birlikte, birçok unsurdan biri on günden az olmamalıdır. İşçi ve işveren anlaşırsa, işçi iznini üç unsura bölebilir: i̇lk yarı için 10 gün, ikinci yarı için 2 gün ve üçüncü yarı için bir çift gün. Eğer işçi iznini bölmeyi reddederse, toplam hakkı kullanmalıdır.

Altı aydır çalışan personelin yıllık izin hakkı var mıdır?

Ne yazık ki, altı aydır istihdam edilen personel genellikle yıllık izin hakkına sahip değildir, çünkü henüz bir yıllık kıdemlerini doldurmamışlardır. Bununla birlikte, 6 aylık bir işçi haksız yere işten çıkarılırsa, işe iade davası açma hakkına sahiptir.

elli̇ yaşindan sonra yillik i̇zi̇n araliği nedi̇r?

elli yaşın üzerindeki çalışanlar 20 günlük yıllık izin alırlar. Çalışan, kaç yıl çalışmış olursa olsun, bir yılını tamamladıktan sonra 20 günlük izin alacaktır. Aynı durum 18 yaşın altındaki personel için de geçerlidir.

Bir devlet memurunun yıllık izin süresi ne kadardır?

  • 1-10 yıl arası hizmeti olan devlet memurları yirmi gün izin hakkına sahiptir.
  • Hizmet süresi 10 yıldan fazla olan memurlar 30 gün izin alabilirler.

Aday memurun yıllık izin hakkı var mıdır?

Bir yıllık hizmet süresini tamamlamış olan bir aday memur yıllık izin hakkına sahiptir. Yıllık izin aralığı, aday memurlarla birlikte tüm memurlar için aynıdır.

Beş yıldan sonra kaç gün yıllık izin hakkı kazanılır?

5 yıldan sonra, personel için yıllık izin yirmi güne çıkacaktır.

On yıllık hizmetten sonra kaç gün yıllık izin alırsınız?

10 yıldan sonra personel için yıllık izin artmaz. Devlet memurları artık 30 gün yıllık izin alabilirler.

İdari izin yıllık izinden nasıl düşülür?

İdari izin yıllık izne dahil değildir. İdari izin, çalışanın rızası olmadan işveren tarafından verilir.

Bir eğitmenin yıllık izin hakkı var mıdır?

Akademisyenler yıllık izin alamazlar. Öğretim görevlileri devlet memuru olmalarına ve özel kanunlara tabi olmalarına rağmen, izinlerini Ulusal Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan takvime göre kullanırlar.

Hemşirelere kaç gün yıllık izin verilir?

Tüm devlet memurları gibi 657’ye tabi hemşirelerin de yirmi gün izin hakkı vardır. Hemşireler 10 yıldan sonra 30 güne kadar izin alabilirler.

Yıllık izne ilişkin Yüksek Mahkeme kararları

Konuyla ilgili örnek bir Yargıtay kararında, uzun süre izin kullanmamanın insan doğasına aykırı olduğu vurgulanmıştır. Söz konusu uyuşmazlıkta, davacının 10 yıl boyunca çalıştığı ve sadece 17 gün ücretli izin kullandığı kabul edilmiştir (Yargıtay Dokuzuncu Hukuk Dairesi 20/3166 E./2020/10213 Okay. ve 01.10.2020 tarihli karar).

Aynı şekilde, bir Yargıtay kararında, işveren değişse bile işçinin kullanılmamış izin hakkının meşru olduğu kabul edilmiştir. Yargıtay, kullanılmayan izin durumunda iş sözleşmesinin fesihle birlikte ücrete dönüştüğünü kabul etmektedir. Sözleşmeyi fesheden kişi genellikle son işverendir. Yargıtay, yıllık izin ücretinden son işverenin sorumlu olduğunu kabul etmiştir (Yargıtay Yirmi Üçüncü Hukuk Dairesi 2019,/1781 E./2020/2747 Okay. ve 14.09.2020 tarihli kararı).

Yargıtay ikinci bir kararında, işverenin ödenen iznin kullanıldığını yazılı bir belge sunarak göstermesi gerektiğini kabul etmiştir (Yargıtay Yirmi İkinci Hukuk Dairesi 2018/23740E./2020/9438K. ve 1307.2020 tarihli karar)

Author'dan Daha Fazla:

+ There are no comments

Add yours