ZAMAN AŞIMI SÜRESI NEDIR?

Zamanaşımı, borçlunun zaman sınırı dolduğunda bir talebi reddetmesine izin veren bir kavramdır. Kanun her talep için farklı süreler öngörmektedir. Bu sürenin sonunda, borçlu artık borçtan sorumlu olmadığını iddia etme hakkına sahiptir. Bu makalede, özel hukuk kapsamındaki zamanaşımı sürelerinin yanı sıra her bir talep türü için belirli süreleri ele aldık.

Sözleşmeden Doğan Alacaklarda Zamanaşımı

Sözleşmelerden kaynaklanan talepler için zamanaşımı süresi genellikle 10 yıldır. Özel kanunlara tabi olmayan tüm talepler 10 yıl sonra zaman aşımına uğrayacaktır.

Haksız fiiller için zamanaşımı süresi

Haksız fiillere ilişkin zamanaşımı süresi üç farklı zaman dilimine ayrılmıştır. Zamanaşımı süresi, zararı ve sorumlu kişiyi öğrenmenizden iki yıl sonra sona erer. Geçmişe dönük durumlarda zamanaşımı 10 yıl sonra tetiklenebilir. Ceza kanunlarında daha uzun bir süre de geçerli olabilir.

Sebepsiz Zenginleşmeye İlişkin Zamanaşımı Süreleri

Sebepsiz zenginleşme taleplerine ilişkin zamanaşımı süresi, talep sahibinin talep hakkını öğrendiği günden itibaren iki yıldır. Talep hakkının daha sonra öğrenilmesi halinde zamanaşımı süresi 10 yıl sonra dolmaktadır.

Kıdem Tazminatında Zamanaşımı

haksız fiil zamanaşımı

Tablolar, kıdem tazminatı ve diğer talepler için geçerli olan zaman sınırlamaları hakkında bilgi vermektedir. Bu maddeler, hizmet tespiti davaları ve iş kazaları için zamanaşımı süreleri hakkında bilgi içermektedir.

İcraya İlişkin Zamanaşımı

Genellikle icra zamanaşımı süresi ile düşme süresi birbirine karıştırılmaktadır. Bir yıl içinde herhangi bir işlem yapılmazsa icra dosyası işlemden kaldırılır. Uyap dosyayı kapatır ve borçlunun e-Devlet’inde görünmez. Bir davanın düşmesi, zaman aşımına uğradığı ya da borcunuzun ortadan kalktığı anlamına gelmez. Basit bir dilekçe ile dosya yeniden açılabilir ve yasal süreç başlatılabilir.

Hacizlerin düşmesi bu durumla karıştırılabilir. Daire, ev ve arsa gibi taşınmaz malların haczi. Bir yıl içinde satış talebinde bulunulmazsa haciz kaldırılır. Altı ay içinde satış talebinde bulunulmazsa haciz kalkar. Alacaklılar yeni bir talepte bulunarak haczi yeniden güvence altına alabilirler.

Zamanaşımı süreleri ile haciz için son başvuru tarihleri veya bir yıllık başvuru süreleri arasında ayrım yapmak önemlidir. İcra süresi daha uzundur. Genel süre 10 yıldır. 10 yıl sonra, daha kısa bir süre belirleyen bir yasa kapsamına girmeyen talepler engellenecektir. Örneğin, kredi borçları buna dahildir.

Çekler için zamanaşımı süresi

Çek ve senet gibi kambiyo senetlerinden doğan alacaklar için zamanaşımı süresi üç yıldır. Bu süreler geçtikten sonra, alacaklı artık senetleri haczederek yasal işlem başlatamaz. Yine de borca neden olan ilişkiyi kanıtlayarak yasal yollara başvurabilirsiniz.

Kira Alacağı Statüsü

Bu süre sözleşmede belirtilen vade tarihinde başlar. Bu süre sözleşmede belirtilen tarihte başlar. Örneğin, vade tarihi 15 Nisan 2016 olarak belirlenen kira borçları, 15 Nisan 2021 tarihine kadar ödenmediğinde zaman aşımına uğrayacaktır.

Zaman aşımı savunması mahkemede nasıl ileri sürülebilir?

Alacaklı belirtilen süre içinde yasal işlem başlatmaz veya borcu icra etmezse, borç vadesi geçmiş olarak kabul edilecektir. Alacaklının hiçbir gücü olmadığını söyleyerek kendinizi yanlış bir güvenlik hissine kaptırmayın. Alacaklı, gücü olmasa bile icra takibi başlatabilir. Tüzük hakkında bir itirazda bulunmanız gerekecektir.

Alacak senede, mahkeme kararına ya da çeke dayanıyorsa beş gün içinde itiraz etmeniz gerekir. Diğer tüm icra prosedürleri için, ödeme emrinin alındığı tarihten itibaren itirazda bulunmak için 7 gününüz vardır. İki hafta içinde davaya cevap vermelisiniz.

Bu sürelerden önce itirazda bulunmazsanız, mahkeme tüzüğü dikkate almayacaktır. Vadesi geçmiş olmasına rağmen alacaklı size ödeme yaparsa borcunuzu geri alamazsınız. Bu nedenle yasal haklarınızı bilmeli ve bunları süreleri içinde kullandığınızdan emin olmalısınız.

İcra Takibi Zaman Aşımına Uğrar mı?

Dava süresi içinde açılırsa veya icra takibi başlatılırsa alacağın zaman aşımına uğrama ihtimali yoktur. İcra takibi başladığında zamanaşımı askıya alınır. Zamanaşımı süresinin işlemeye başlamasından sonraki ilk yıl içinde herhangi bir işlem yapılmazsa 10 yıllık süre yeniden başlar. Davanızı bir varlık yönetim şirketine devrettiyseniz, davanızın zaman aşımına uğramasına izin vermekte zorlanacaksınız. 20 yıllık süre şimdi artırılmıştır.

Zamanaşımı süresindeki fark nedir?

Bir iş veya işlem kanunda belirtilen sürede tamamlanmazsa ona ilişkin hak kendiliğinden sona erer. Herhangi bir savunma yoksa, zamanaşımı süresi dolmuş olsa bile yükümlülüklerin yerine getirilmesi gerekir.

Author'dan Daha Fazla:

+ There are no comments

Add yours